Burse - Fonduri mutuale

Fondurile de investiţii şi pensiile private vor cotiza mai puţin la ASF

Fondurile de investiţii şi pensiile private vor cotiza mai puţin la ASF

Mişu Negriţoiu, preşedintele ASF

Autor: Roxana Pricop

26.11.2014, 00:03 258

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a anun­ţat că de la 1 ianuarie 2015 va reduce o serie de comi­sioa­ne aplicate pieţei de capital şi pensiilor private. 

Cota aferentă sectorului de pensii se reduce de la 0,38% din valoarea contribuţiilor brute încasate de fond la 0,3%, ASF făcând astfel o reducere de 21%. Cota lunară de 0,008% din valoarea activului net al fondului de pensii administrat pri­vat se reduce de la 1 ianuarie până la nivelul de 0,0078% (o reducere cu 2,5% a cotei lunare). Cota aferentă activului net al fondurilor de investiţii se reduce de la 0,1% cotă anuală (echi­valent lunar 0,008333%) la 0,0078% lunar (o reducere de 6,02%). În această categorie intră şi Fondul Proprie­tatea şi SIF-urile.

Cotele lunare aferente acti­velor nete ale fondurilor de in­ves­tiţii au fost men­ţinute la acelaşi nivel mulţi ani la rând, însă acti­vele fon­durilor de in­ves­tiţii s-au multi­plicat în ultimii ani (de la fonduri mutuale de 900 mil. lei în 2007 până la 18 mld. lei în 2014), ali­men­tând mare parte din venitu­rile insti­tuţiei. De exemplu, în 2013, în pri­mele opt luni de funcţio­nare a ASF, ve­ni­turile înca­sate din valoarea acti­vului net al fondurilor de in­vestiţii au fost de 18,5 mil. lei, în condiţiile în care veniturile totale încasate de ASF de pe piaţa de capital au fost de 40,3 mil. lei.

De asemenea, printre altele, ASF a redus şi cotele aplicate ofertelor publice de valori mobiliare şi stabilirea unui plafon maxim privind sumele încasate.

Din septembrie, Autoritatea a redus la jumătate comisionul la tranzacţiile cu obligaţiuni şi l-a eliminat în cazul titlurilor de stat, parte a unor măsuri care vizează scăderea sau renunţarea la tarife şi comisioane pentru a încuraja dezvoltarea pieţei de capital.

AFACERI DE LA ZERO