Burse - Fonduri mutuale

Guvernului i-a luat trei ani ca să facă un PDF de 82 de pagini pentru dezvoltarea pieţei de capital din România. Printre soluţiile inovatoare se număra workshopuri, conferinţe şi reclame

Capitalizarea bursieră domestică raporată la PIB (%). Captură din documentul de 82 de pagini intitulat „Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Pieţei de Capital din România pentru perioada 2023 – 2026“.

Capitalizarea bursieră domestică raporată la PIB (%). Captură din documentul de 82 de pagini intitulat „Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Pieţei de Capital din România pentru perioada 2023 – 2026“.

Autor: Liviu Popescu

26.05.2023, 07:30 1277

♦ Cu o reprezentare de 12% din PIB, Bursa de Valori Bucureşti este sub alte pieţe de capital, precum Bulgaria (23%), Grecia (29%), Ungaria (18%) ♦ Prin documentul aprobat miercuri de executiv, guvernul şi ASF trasează direcţiile asumate pentru dezvoltarea pieţei de capital pentru următorii trei ani ♦ Doar că proiectul, finanţat de Comisia Europeană, prezintă în mare parte generalităţi, fără a pune pe masă soluţii concrete şi practice.

Cu 12% din Produsul Intern Brut (PIB), Bursa de Valori Bucureşti este în spatele altor pieţe de capital din regiune în ceea ce priveşte ponderea capitalizării domestice în economie, precum Bulgaria (care are 23% din PIB), Grecia (29%), Ungaria (18%), Polonia (31%), ceea ce arată o subdimensionare şi un grad de finanţare redus pentru companii prin mecanismele bursiere.

Acesta este şi contextul pentru care din octombrie 2020 încoace, deci de doi ani şi ju­mătate, guvernul, prin Mi­nisterul Finanţelor şi Autoritatea de Supraveghere Financiară, au lu­crat în trei etape la un proiect de dezvoltare a bursei, publicat

într-un document de 82 de pagini, prin care sunt trasate direcţiile asu­mate şi cine ar trebui să le imple­menteze. Consultanţa a fost asi­gu­rată de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). Doar că în proiectul de dez­voltare a Bursei de Valori pentru următorii trei ani, finanţat de Comisia Euro­peană şi  transpus pe 24 mai

într-un act normativ prin aproba­rea sa de către executiv, sunt pre­zen­tate în mare parte generalităţi, fără o acţiune clară şi concisă, ci doar prezentări generale. Printre aces­tea se nu­mără creşterea lichi­dităţii, inclu­siv prin conştienti­zarea românilor cu privire la accesul la piaţa de capital printr-o campanie naţio­nală, îmbunătă­ţirea guver­nanţei corporative, încurajarea listării com­paniilor, revizuirea cadrului de reglemen­tare, organi­zarea de conferinţe şi  workshop-uri. Nu putea să lipsească „susţinerea di­gi­talizării şi a inovaţiei financiare“.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro