Burse - Fonduri mutuale

Impact cere 80 de milioane de lei de la acţionari pentru finanţarea proiectelor

Impact cere 80 de milioane de lei de la acţionari pentru finanţarea proiectelor

Mediafax Foto

Autor: Stefan Musgociu

02.02.2014, 20:18 598

Consiliul de Administraţie al Im­pact Developer & Contractor (IMP) propune acţionarilor o majorare de capital social de 80 milioane lei, la 277,8 mi­lioane lei, prin aport în numerar, pen­tru finanţarea proiectelor dezvol­ta­to­rului imobiliar.

Propunerea va fi discutată într-o AGA programată pen­tru 6 mar­tie, po­tri­vit unui convo­ca­tor trans­mis de com­pa­nie Bur­sei de Va­lori Bu­cu­reşti (BVB).

Majorarea ca­pita­lului ar urma să se deruleze în două etape, una la care pot participa numai ac­ţionarii companiei, iar în a doua fază ac­ţiunile rămase vor putea fi cumpărate doar de acţionarii care au subscris în pri­ma etapă, dar şi alţi investitori.

Compania are deja acordul acţio­narilor pentru lansarea unei emisiuni de obligaţiuni cu maturitate de cinci ani în valoare de 100 milioane lei. Caracte­risticile emisiunii de obligaţiuni au fost aprobate în decembrie de acţionari, într-o AGA. Obligaţiunile ar urma să ofere o dobândă de 7% pe an şi să fie convertibile în acţiuni.

Dezvoltatorul imobiliar a con­semnat anul trecut afaceri de 26,1 mi­lioane lei (5,9 mi­lioane euro), în creş­tere cu 19% faţă de anul 2012, şi pier­deri în scădere cu 38%, la 46,7 mi­l. (10,6 mi­l. euro), po­trivit rezul­tatelor fi­nan­ciare preli­mi­nare transmise bursei.

Impact estimează pentru anul viitor o cifră de afaceri de aproximativ 26 mi­lioa­ne euro, pentru ca din 2016 să ajungă la circa 50 milioane euro/an, în timp ce profitul operaţional EBITDA este anticipat la 1,6 milioane euro în 2014 şi ar urma să urce la 22,5 mi­lioane euro în 2018.

Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 03.02.2014

AFACERI DE LA ZERO