Burse - Fonduri mutuale

Instituţionalii şi-au menţinut poziţiile în acţionariatul Băncii Transilvania

Instituţionalii şi-au menţinut poziţiile în acţionariatul Băncii Transilvania

Autor: Roxana Pricop

31.07.2015, 00:05 1125

Acţionarii persoane juridice, categorie din care fac parte IFC- divizia Băncii Mondiale, SIF-urile, fondurile de investiţii locale şi străine, au ajuns să deţină o participaţie de 66,88% din capitalul Băncii Transilvania (simbol bursier TLV) după finalizarea majo­rării de capital cu 417 milioane de lei, potrivit celei mai recente raportări cu struc­tu­ra acţiona­riatului emisă de bancă.

Banca Transilvania este a tre­ia instituţie de credit din sis­­temul local după acti­vele nete.

Pentru acest an, banca  şi-a bugetat un profit brut de 596 de milioane de lei, în creş­tere cu 18%.

Banca Europeană pen­­­tru Reconstrucţie şi Dez­­voltare (BERD) şi-a con­servat deţine­rea la 14,33% din capi­talul TLV, fiind cel mai mare ac­ţionar al băncii. BERD nu este inclusă în ca­tegoria acţio­narilor per­soane juridice.

Faţă de raportarea ante­rioa­­­ră, din noiembrie 2014, par­­tici­paţia acţio­na­rilor per­soa­ne ju­ridice a crescut uşor, în prin­cipal graţie acţiu­nilor gratuite primite în urma majorării de capital.

WikiZF: Profilul companiei Banca Transilvania

În noiembrie 2014, per­soa­­nele juridice deţineau 1,72 mi­liarde de acţiuni (65,95% din capital). În urma majorării de ca­pital, acestea au primit 275 de mi­lioane de acţiuni gratuite.

Diferenţa de 27 de milioane de acţiuni până la 2.023 de miliarde de acţiuni, cât deţin acum per­­soa­nele juridice, reprezintă majorarea deţi­nerilor prin inter­mediul achiziţiilor de acţiuni de pe bursă.

Al doilea cel mai mare ac­ţio­nar al BT este SIF Mol­dova cu o deţinere de circa 8% din ca­pital, urmează Interna­­tio­nal Financial Cor­poration, divizie a Băncii Mon­diale, cu peste 5% din capital.

În ac­ţionariatul băncii se mai află şi SIF Banat-Cri­şana, fon­durile de pensii ale NN, fon­du­ri­le ame­ri­cane ale Frank­­lin Tem­pleton, Mor­­gan Stan­ley, Eaton Vance.

Acţionarii per­soa­ne fi­zice deţin 18,78% din ac­ţiu­­nile TLV după fina­li­zarea opera­ţiu­­nii de ma­jorare de ca­pi­tal, în scă­de­re faţă de lu­na no­iem­brie, semn că inves­titorii mici au fost vânzători în ulti­mele opt luni.

În rândul acţionarilor per­soa­ne fizice se numără direc­torii şi angajaţi ai băncii care au primit acţiuni TLV sub formă de bonusuri.

Acţiunile TLV au cres­cut cu peste 30% în acest an. Pe 10 august, banca cu sediul central în Cluj îşi va anunţa re­zultatele financiare din primul semestru.

AFACERI DE LA ZERO