Burse - Fonduri mutuale

Investitorii preferă mai mult discountul decât garantarea la oferta Electrica

Investitorii preferă mai mult discountul decât...

Autor: Adrian Cojocar

17.06.2014, 00:03 1238

Investitorii mici au suprasubscris încă din prima zi cu 50% tranşa care le dă dreptul să achiziţioneze acţiuni în oferta Electrica cu un discount de 5% faţă de pre­ţul final şi au epuizat 40% din tranşa care le ga­rantează subscrierile în cadrul ofertei.

Brokerii spun că acest lucru arată faptul că micii investitori, care subscriu mai puţin de 20.000 de acţiuni, sunt atraşi în primul rând de discount şi mai puţin de faptul că subscrierile lor sunt garantate.

„Se pare că investitorii sunt mai în­cân­taţi de discountul din oferta Elec­trica decât de garantarea acţiunilor. Până la această oră (ieri la ora 17:35 - n. red.) au fost subscrise 4,1 milioane de acţiuni aferente seg­men­tului de acţiuni garantate şi 3,6 mil. acţiuni luate în cal­cul pentru dis­count, care deja este su­pra­sub­scrisă cu 50%. Sub­scrie­rile au mers destul de bine, dar nu a fost o sur­priză. Dacă se continuă în ace­laşi ritm cred că mâine sub­scrierile se vor apropia de limita celor 10 mil. acţiuni ga­ran­tate“, spune Mar­cel Murgoci, direc­to­rul de opera­ţiuni al firmei de bro­keraj Es­tin­vest.

În total investitorii de retail au plasat peste 4.600 de ordine însumând 4,1 milioane de acţiuni pe segmentul ac­ţiu­nilor garantate din traşa mică a in­ves­ti­torilor de retail şi 809 ordine pentru pachet de acţiuni cuprinse ce depăşesc 1.000 de acţiuni, dar sub 20.000 de ac­ţiuni. Acest segment însumează 3,6 mi­lioane de acţiuni subscrise. În total pe tranşa investitorilor mici au fost sub­scrise în prima zi 7,7 milioane de acţiuni, res­pectiv 62% din totalul celor puse la dispoziţie acestora în ofertă. Tranşa investitorilor mici de retail reprezintă circa 7% din totalul ofertei Electrica.

„Dacă ne uităm la interesul din partea investitorilor de retail sunt convins că oferta se va încheia cu succes şi chiar suprasubscrisă pe tranşa inves­titorilor instituţionali. Nu mă aştept să depăşească însă Romgaz. In­vestitorii care subscriu pentru dis­countul de 5% cred că se bazează şi pe faptul că tranşa ar putea fi suplimentată cu 5% din acţiuni de pe tranşa investi­to­ri­lor insti­tu­ţionali dacă ofer­ta de retail este mai mare“, a precizat Mur­goci.

Tranşa investitorilor mari de retail, care repre­zin­tă 8% din totalul ofer­tei Electrica, a bene­fi­ciat în prima zi de sub­scrieri care au repre­zen­tat 5,75% din totalul celor puse la dispoziţie.

În total în prima zi in­ves­titorii de retail au sub­scris circa 8,5 mil. acţiuni Elec­trica în valoare de 115 mil. lei (26 mil. euro). Pentru a putea participa la ofertă micii investitori pot subscrie ac­ţiuni Electrica la preţul maxim, de 13,5 lei/acţiune, prin intermediul unităţilor ban­care Raiffeisen Bank, BRD, firmei de brokeraj Swiss Capital, dar şi celor­lal­te firme de intermediere de pe bursă care au semnat un contract cu cei trei bro­keri din consorţiul de intermediere.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

AFACERI DE LA ZERO