Burse - Fonduri mutuale

La ce indicatori se uita analistii cand evalueaza actiuni si fac recomandari de investitii

La ce indicatori se uita analistii cand evalueaza actiuni si fac recomandari de investitii
15.03.2010, 23:06 8317

Analistii financiari au la dispozitie, in general, aceiasiindicatori atunci cand realizeaza rapoarte de analiza si pentrucare stabilesc preturi tinta pe orizonturi de timp scurt si mediupentru actiunile unei companii. Care sunt principalii indicatoriurmariti, cum se calculeaza acestia si ce spune fiecare despre ocompanie si despre atractivitatea actiunilor acesteia?

"Cel mai important lucru care trebuie spus despre un indicatoreste ca niciunul nu spune toata povestea si ca un minim de analizasuplimentara se impune intotdeauna. Le folosim totusi deoarecereprezinta un mecanism extrem de usor de inteles si foarte rapid dea face o selectie primara intre actiuni", explica Andrei Anghel,directorul executiv al societatii de consultanta de investitiiANGia.

Analistii apreciaza ca cei mai importanti indicatori suntmultiplicatorii de pret, acestia fiind clasificati in patrucategorii, in functie de raportarea la care se calculeaza pretul peactiune, respectiv profitul net, activul net, cifra de afaceri saunumerarul operational.

"Un indicator relevant pentru randamentele viitoare este P/BV(price/book value sau pret/capital propriu - n. a.). Indicatorulfunctiona in anii anteriori crizei, dar ma astept ca relevantaacestuia sa fi crescut in ultimii ani. Mai mult, majoritateaofertelor publice sau delistarile se fac in acest moment la un pretegal cu activul net pe actiune, deoarece pretul de tranzactionareponderat este mult prea mic pentru a mai fi acceptat ca pret deoferta", a adaugat Anghel.

Indicatorul P/BV este util mai ales pentru societatile care arputea face obiectul unei oferte publice de preluare, valoareacontabila a actiunilor fiind unul dintre criteriile de evaluare incazul unor astfel de oferte. Acest indicator nu este suficientinsa, deoarece capitalul propriu al unei firme poate fi alteratprin pierderi financiare succesive. Astfel apare necesitatea unuialt indicator, care sa tina cont de profitabilitateasocietatii.

"Rata PER (Price Earnings Ration, pret/profitul din ultimele 12luni - n. a.) este un indicator al profitabilitatii unei firme carear fi bine de inclus in analiza, insa necesita ceva mai multaatentie la felul in care este utilizat. Rata PER este cu atat maibuna cu cat este mai mica sau cu cat profitul raportat este maimare", a mai precizat Anghel.

Multiplicatorii de pret

Andrei Radulescu, analist la Target Capital, societate deintermediere din Cluj-Napoca, arata ca "principalii indicatoriconsiderati sunt multiplii PER, P/VB, P/S (Price/Sales, pret/cifrade afaceri din ultimele 12 luni), ROE (rentabilitatea financiara -n. a.) sau ROA (rentabilitatea activelor - n. a.). Inainte de toateinsa, cel mai important aspect in luarea deciziei de a investi esteclimatul macroeconomic, in principal cel international, dar si celintern, precum si perspectivele de evolutie ale acestuia".

Multiplicatorii de pret reprezinta de fapt pretul unitar al uneiactiuni impartit la ceva si ne spune cat platim pe unitateamonetara de activ net. Spre exemplu un P/B de 1,3 ne arata caplatim la bursa 1,3 lei pentru un leu de activ net. Sunt doua marimetode de interpretare a multiplicatorilor de pret, respectivmetoda rezultatelor estimate, care presupune etimarea unuimultiplicator, calcultat impreuna cu rata constanta de crestere, siaplicarea lui la cursul acutal din piata. Cea de-a doua metoda estecea comparativa, care presupune comparatia multiplicatorilor cumedia sectorului, a industriei sau a intregii burse. O relevantamai mare in acest sens o are insa comparatia cu mediana, intrucatmedia aritmetica poate fi distorsionata de valorile extreme.

De asemenea, decizia investitorului trebuie sa aiba in vedere silichiditatea unei societati, precum si gradul de indatoare alacesteia, pentru a stabili riscurile de insolventa.

Rentabilitatea

"Rentabilitatea financiara este un indicator interesant pentruactionarii unei companii, deoarece arata cat profit aduce capitalulpropriu, adica exact partea de capital care le revine lor", explicaPaul Brendea, analist in cadrul societatii de intermediere PrimeTransaction.

Pentru orizonturi de timp mai indelungate de un an de zile,specialistii recomanda analizele DCF (metoda cash-flowuluidiscountat - n. a.), care presupune estimarea valorii investitieicurente bazata pe reducerea veniturilor si costurilor proiectate inviitor.

"In cadrul analizei DCF se previzioneaza fluxul de numerar catresocietate pentru urmatorii ani, minimum cinci. Se are in vedereevolutia cifrei de afaceri, veniturile din exploatare, EBIT,EBITDA. Astfel, pentru investitii pe termen scurt, cei maiimportanti indicatori sunt multiplii PER, P/BV, P/S si altii, intimp ce pentru investitiile pentru un orizont de timp maiindelungat este foarte importanta analiza DCF", a adaugatRadulescu.

Mic dictionar al indicatorilor de evaluare

Multiplicatorii de pret

P/E sau PER (Price to Earnings Ratio)

 • Reprezinta pretul unei actiuni impartit la profitul net peactiune (EPS) si arata cati lei sunt dispusi investitorii saplateasca pentru un leu de profit.
 • Exprima numarul de ani in care investitorul isi recupereazainvestitia din profiturile generate de companie.
 • Un PER mic poate arata ca actiunile unei companii suntsubevaluate, insa comparatia trebuie facuta cu alte companii dinacelasi sector. Un PER mare poate exprima asteptarileinvestitorilor privind un ritm ridicat de crestere al profiturilorcompaniei.

P/B sau P/BV (Price to Book Value)

 • Reprezinta pretul unei actiuni impartit la valoareacapitalurilor proprii pe actiune (sau valoarea activului netunitar) si arata cati lei sunt dispusi investitorii sa plateascapentru un leu de activ net.
 • Este mult mai relevant la evaluarea companiilor cu o ponderemare a activelor lichide, gen fonduri de investitii sau banci.
 • Este frecvent folosit la evaluarea societatilor care urmeaza sase delisteze.

P/S (Price per Sales)

 • Reprezinta pretul actiunii impartit la cifra de afaceri peactiune si arata cati lei platesc investitorii pentru un leu deafaceri.
 • Este un multiplicator mai putin volatil in timp decat P/E sauP/B, cifra de afaceri fiind intotdeauna pozitiva si mai greu demanipulat contabil.

P/CF (Price per Cash Flow)

 • Reprezinta pretul unei actiuni impartit la cash flow-ul peactiune.

Indicatori de profitabilitate

ROA (Return on Assets - rentabilitate economica)

 • Se calculeaza ca sprofit brut+cheltuieli cu dobanzile x (1-rata de impozitare)t / active totale.
 • Masoara profitabilitatea pentru toti detinatorii de capital,atat de capital propriu (actionari), cat si de capital imprumutat(creditorii).
 • O versiune simplificata a ROA este raportul dintre profitul netsi activele totale care indica cati lei de profit obtine companiala un leu de active.

ROE (Return on Equity - rentabilitatea financiara)

 • Reprezinta profitul net raportat la capitalurile proprii siarata profitabilitatea obtinuta de actionari.
 • Este poate cel mai important indicator al performantei,deoarece pune fata in fata profitul net ramas la dispozitiasocietatii cu valoarea capitalurilor proprii, adica partea dintotal capitaluri ce le revine actionarilor.

Marja neta

 • Reprezinta profitul net raportat la cifra de afaceri.

Alti indicatori

Indicatori de lichiditate

 • Arata capacitatea societatii de a-si stinge obligatiile petermen scurt.
 • Lichiditatea curenta: active circulante/datorii curente

Gradul de indatorare

 • Datorii totale/active totale

TSR (Total Shareholder Return)

 • Se calculeaza pe baza formulei (pret final-pret destart+dividende)/pret final. Indicatorul este un concept folositpentru a calcula performanta actiunilor.
 • Combina aprecierea de pret si valoarea dividendelor distribuitepentru a arata castigul total al detinatorului de actiuni.
AFACERI DE LA ZERO