Burse - Fonduri mutuale

Mariana Gheorghe, Petrom: România va fi afectată de criză. Ca guvern nu poţi gestiona o economie globală, dar poţi controla costurile

Mariana Gheorghe, Petrom: România va fi afectată de criză. Ca guvern nu poţi gestiona o economie globală, dar poţi controla costurile

Autor: Roxana Petrescu

11.08.2011, 00:00 2113

Scumpirile au anulat însă picajul consumului, aşa că afacerilePetrom au crescut cu 23% în primul semestru, iar profitul companieicu 14%.

Potrivit rezultatelor financiare înregistrate în primele şaseluni, Petrom a raportat vânzări de 10,2 miliarde de lei (2,44miliarde de euro), în creştere cu 23% faţă de perioada similară aanului trecut, iar profitul net în această perioadă a urcat cu 14%,până la 1,7 miliarde de lei (417,2 milioane de euro).

Câştigul net al companiei ar fi putut fi şi mai mare, darpierderea financiară de 283 de milioane de lei (67,7 milioane deeuro) a afectat negativ rezultatul final.

"Rezultatele înregistrate au fost bune, fiind favorizate înprincipal de evoluţia preţului ţiţeiului şi de managementulcosturilor, dar compania a fost influenţată negativ de rezultatulinstrumentelelor de acoperire a riscurilor şi de marjele scăzutedin partea de rafinare", a explicat Mariana Gheorghe, directorulgeneral executiv (CEO) al Petrom.

Astfel, potrivit datelor Petrom, în primul semestru al anuluipreţul petrolului a înregistrat o creştere de circa 42% comparativcu 2010, în timp ce evoluţia cotaţiilor internaţionale la produselepetroliere a consemnat un avans de aproximativ 26%.

"La pompă acest impact s-a simţit în lei printr-o creştere de10-11% în primul semestru al anului", a adăugat CEO-ul Petrom.

Profitul din adâncuri

Analizând rezultatele companiei pe cele trei divizii pe careactivează, explorare şi producţie, rafinare şi marketing, gaze şienergie, acestea confirmă faptul că principalul centru de profit alcompaniei îl reprezintă în continuare activitatea de exploatare ahidrocarburilor.

"Pentru prima dată de la privatizare, Petrom a avut patrutrimestre consecutive de creştere a producţiei de hidrocarburi", amenţionat Gheorghe. Astfel, producţia de petrol şi gaze a companieiîn primul semestru a fost cu 2% mai mare comparativ cu ceaînregistrată anul trecut, pe acest segment fiind înregistratevânzări de 5,7 miliarde de lei (1,37 miliarde de euro). Tot peacest segment, Petrom a avut un EBIT de 2,4 miliarde de lei (581,5milioane de euro).

În primul semestru al anului, Petrom a anunţat o descoperire degaze semnificativă în regiunea Olteniei şi a luat decizia de a foraprima sondă de explorare la mare adâncime în Marea Neagră alăturide gigantul american ExxonMobil.

"Noi credem că în România mai este potenţial pe care putem să-lexplorăm", a comentat Mariana Gheorghe.

Începe să vândă energie electrică din acestan

Pe partea de rafinare şi marketing rezultatele Petrom au fostafectate de faptul că cererea de carburanţi nu şi-a revenit,România intrând deja în cel de-al treilea an de recesiune a cereriide benzină şi motorină.

Pe de altă parte, vânzările au fost ajutate de preţurile maimari la pompă. Astfel, vânzările în volume au fost mai mici cu 4%,dar în valoare au crescut cu 28%, până la 8,4 miliarde de lei (2miliarde de euro).

În ceea ce priveşte partea de energie electrică, reprezentantaPetrom spune că în iunie au început testele pentru centrala pe gazede 500 de milioane de euro pe care o construieşte la Brazi şi cădeja a montat 13 dintre cele 15 turbine eoliene ale parcului pecare îl construieşte în Dobrogea.

"Vom începe operaţiunile comerciale pe partea de energieelectrică până la sfârşitul anului. Centrala de la Brazi a fostproiectată la preţurile internaţionale ale gazelor naturale şi esteun proiect cu o rată de profitabilitate de 10%", a mai precizatGheorghe.

Vremuri interesante

Intrarea Petrom pe segmentul producerii de energie electricăvine într-un moment în care turbulenţele de pe pieţele financiarear putea avea din nou un impact asupra cererii deelectricitate.

"Direct sau indirect, ceea ce se întâmplă acum la nivelinternaţional va avea un efect şi asupra României, pentru că vomvedea influenţe asupra preţului petrolului, cursului de schimb, darşi asupra cererii de carburanţi şi de energie electrică. Având învedere că de data aceasta ne confruntăm cu o criză a datoriilorsuverane impactul va depinde de răspunsul fiecărei ţări în faţaacestui fenomen", spune Mariana Gheorghe.

De aceeaşi părere este şi directorul financiar al Petrom (CFO)Daniel Turnheim.

"Ne confruntăm cu timpuri interesante. De la o criză financiarăne îndreptăm spre una a datoriilor. În 2011 ne gândeam că vom ieşidin întuneric, dar acum vedem că toate ţările dezvoltate suntobligate să taie din cheltuieli pentru a face faţă situaţiei.Volatilitatea va fi enormă, iar Petrom trebuie să facă faţă acesteisituaţii", a spus CFO-ul celei mai mari companii din România.

Atenţie la costuri

Revenind la măsurile pe care România ar trebui să le ia, CEO-ulPetrom îndeamnă la prudenţă.

"Creşterea economică din România a fost generată în primul rândde creşterea exporturilor. În situaţia în care criza va afectaaceastă revenire timidă, găsirea altor pieţe în afara celor vesticeeste o misiune foarte dificilă. În cazul oricărui manager,controlul costurilor este obligatoriu. Ca guvern, nu poţi gestionao economie globală, dar controlul costurilor publice esteobligatoriu. Nici noi nu putem controla preţul ţiţeiului, dar puteminterveni în alte aspecte. Totodată, măsurile fiscale fărăstimularea creşterii nu sunt suficiente. Aici se vor vedeadiferenţele între ţări", este de părere CEO-ul Petrom.

De ce a eşuat oferta Petrom?

În ceea ce priveşte eşecul statului de a vinde aproape 10% dinacţiunile pe care le mai deţinea Ministerul Economiei în Petrom,Mariana Gheorghe nu vede acest lucru ca un vot de neîncrederepentru cea mai mare companie din România.

"Nu-l consider un vot de neîncredere pentru Petrom. Înroad-showul la care am participat au fost exprimate opinii deapreciere pentru datele fundamentale ale companiei. În plusperspectivele de creştere a lichidităţii bursei erau bune dupăvânzarea pachetului din Petrom", mai spune Gheorghe. Cu toateacestea, oferta a eşuat. De ce?
"A fost ironic ca şi derulare în timp. Chiar înainte de road-showau fost trei veşti bune. Decizia asupra salvării Greciei se luase,România fusese ridicată la investment grade, iar situaţiafinanciară a companiei era bună. Apoi au început îngrijorările cusituaţia Italiei şi Spaniei, aşteptările s-au schimbat, iardiscountul propus nu a mai fost suficient", explică MarianaGheroghe eşecul a ceea ce ar fi putut fi cea mai mare tranzacţiedin istoria Bursei de la Bucureşti, o bursă despre care CEO-ulPetrom spune că este "mică şi nedezvoltată". Rămâne de văzut cândşi sub ce formă va fi reluată oferta.