Burse - Fonduri mutuale

Mircea Ursache, vicepreşedinte ASF: Sunt un susţinător al consolidării acţiunilor la SIF-uri, dar nu în orice condiţii

Mircea Ursache, vicepreşedinte ASF: Sunt un susţinător al consolidării acţiunilor la SIF-uri, dar nu în orice condiţii

Mircea Ursache, vicepreşedintele al Autorităţii de Supraveghere Financiară

Autor: Roxana Pricop

19.02.2016, 00:04 518
Mircea Ursache, vicepreşedintele responsabil de piaţa de capital din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), a declarat că este un susţinător al răscumpărărilor şi con­solidării de acţiuni, adăugând că prin aceste operaţiuni acţionarii trebuie să fie just despă­gubiţi.

Oficialul a făcut aceas­tă declaraţie în ca­drul unei conferinţe or­ga­nizate joi de Bursa de Va­lori Bucureşti cu su­biectul „Strategii pri­vind maxi­mi­zarea valorii com­paniei şi creşterea încre­derii in­ves­titorilor“, şi în con­textul în care ac­ţionarii SIF Moldova au aprobat con­soli­darea valorii no­mi­nale a acţiunilor de la 0,1 lei la 2,5 lei prin reducerea numărului total de acţiuni.

„Sunt un susţinător al răscum­părărilor şi consolidării de acţiuni, dar nu în orice condiţii. Ac­ţionarii trebuie să fie just despăgubiţi“, a spus vicepre­şedintele ASF.

SIF Moldova a depus la Auto­ritatea de Supraveghere Financiară do­cumentele necesare aprobării pros­pectului privind operaţiunea de con­soli­dare a acţiunilor.

„Pentru avizarea prospectului este necesar ca hotărârea acţionarilor de apro­bare a consolidării să fie publicată în Monitorul Oficial“, a mai spus vicepreşedintele ASF.

Pe 13 ianuarie, acţionarii SIF Moldova au aprobat în Adunarea Ge­ne­rală Extraordinară (AGEA) con­soli­darea valorii nominale a unei ac­ţiuni de la 0,1 lei la 2,5 lei, con­co­mitent cu reducerea numărului total de acţiuni. Prezenţa la AGEA a fost de 30,67% din acţionarii cu drept de vot, iar decizia a fost aprobată cu o majoritate de 99%.

Însă Asociaţia Investi­torilor pe Piaţa de Capital a con­tes­tat înre­gistrarea hotă­rârilor luate în AGA din 13 ia­nuarie la Re­gis­trul Comerţului, etapă obli­ga­torie ce pre­cede publicarea lor în Mo­ni­torul Ofi­cial. AIPC consideră că des­pă­gu­birea acţionarilor care nu par­ti­cipă la ope­raţiunea de consolidare ar tre­bui să fie făcută la valoarea de piaţă a ac­ţi­u­ni­lor SIF2, care în prezent este de circa 6,6 ori mai mare decât valoare no­mi­na­lă.

SIF Moldova estimează la 59 de milioane de acţiuni pachetele care nu pot intra în consolidare, nefiind multiplu de 25. Acest pachet de acţiuni reprezintă 5,6% din capitalul SIF-ului şi sunt acţionarii care deţin participaţii foarte mici, de 5 -10 acţiuni. Acestor acţionari SIF-ul le va returna câte 0,1 lei/acţiune, cât este valoarea nominală a acţiunii. Efortul total pentru SIF Moldova se ridică la 5,9 milioane de lei. Efectele implicite ale operaţiunii de consolidare ar duce la creşterea valorii unitare a activului net de la 1,47 lei/acţiune la 36,91 lei/acţiune, potrivit documentelor prezentate de SIF2 în noiembrie 2015. Preţul de piaţă al acţiunilor SIF 2 ar creşte de la 0,8 lei/acţiune la 19,93 lei/acţiune, potrivit calculelor SIF 2 din noiembrie 2015.

AFACERI DE LA ZERO