Burse - Fonduri mutuale

Promisiunile guvernului Cîţu, pentru Bursă: listarea băncilor de stat şi a marilor companii de stat, stimularea pieţei obligaţiunilor prin facilităţi fiscale, noi oportunităţi de investiţii

Promisiunile guvernului Cîţu, pentru Bursă: listarea...

Autor: Tibi Oprea

24.12.2020, 07:30 1500

♦ Noul Executiv vrea abrogarea legii adoptate în august 2020 care împiedică listarea companiilor de stat.

Guvernul Cîţu propune în pro­gramul de guvernare prezentat în Parlament listarea de participaţii minoritare sau majoritare la companiile de stat, stimularea pieţei obligaţiunilor prin facilităţi fiscale, creşterea accesului de finanţare şi a performanţelor gu­vernanţei corporative şi noi oportu­nităţi de investiţii.

„Consolidarea statutului de piaţă emergentă a Bursei de Valori Bu­cureşti şi dezvoltarea acesteia prin sprijinirea activă a listării de noi companii (pachete minoritare-majo­ritare la companii de stat), stimularea pieţei obligaţiunilor inclusiv prin fa­cilităţi fiscale, pentru creşterea transpa­renţei, accesului la finanţare şi perfor­manţelor guvernanţei corporative, simultan cu deschiderea unor noi oportunităţi de in­vestiţii şi economisire pentru populaţie; menţinerea capita­lizării adecvate a băncilor de stat concomitent cu listarea lor la Bursa de Valori Bucureşti, pentru îmbunătăţirea transparenţei şi guver­nan­ţei corpo­rative a băncilor de stat“, se arată în programul de guvernare pentru anii 2020-2024 al PNL, USR-PLUS şi UDMR.

Astfel, noul executiv îşi propune întărirea guvernanţei corporative la companiile de stat în vederea îmbună­tăţirii acestora prin listarea lor la Bursa de Valori Bucureşti.

„Îmbunătăţirea performanţei com­paniilor de stat prin aplicarea prevederilor Legii 111/2016 privind guvernanţa corporativă, listarea pe piaţa de capital a unui pachet de acţiuni la companiile unde statul este acţionar (Hidroelectrica, Aeroporturi Bucureşti etc.); Dezvoltarea ghidului privind aplicarea legislaţiei guvernanţei corporative a întreprinderilor de stat, prin preluarea celor mai bune practici la nivel european, în vederea aderării României la Ghidul OECD privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor de stat“, sunt alte obiective asumate.

Totodată, poate unul dintre cele mai importante obiective pentru 2020-2024, este abrogarea legii adoptate în august 2020 care împiedică listarea companiilor de stat. „Abrogarea legii adoptate în august 2020 care împiedică listarea companiilor de stat şi adoptarea unui calendar activ de listări pe bursă pe 4 ani. Listarea la bursă a companiilor româneşti asigură accesul la finanţare pentru acestea, implementarea principiilor de guvernanţă corporativă şi transparentizează activitatea companiilor de stat.“

 

Alte obiective asumate de noul Guvern:

• Diversificarea instrumentelor financiare prin folosirea fondurilor europene pentru garanţii sau co-investiţii (matching funds) pentru sprijinirea creării/ dezvoltării iniţiativelor/ fondurilor private care să dezvolte ecosistemul de finanţare, incluzând fonduri de equity / capital de risc, crowdfunding, business angels, sprijin pentru listarea iniţială pe bursă a IMM etc.

• Elaborarea strategiei naţionale pentru piaţa de capital. Strategia va fi fundamentată pe analiza situaţiei actuale a pieţei de capital din Romania şi identificarea principalelor probleme structurale ce reies din analiza cadrului de reglementare (legislaţia aplicabilă valorilor mobiliare, legislaţia în domeniul fiscal, legislaţia aplicabilă societăţilor comerciale etc) şi va propune principiile şi un set specific de măsuri care trebuie puse în aplicare de toate părţile implicate, inclusiv iniţiativele de reglementare, instituţionale şi de reformă fiscală. Prin implementarea acestei strategii se va urmări o creştere a participării companiilor, precum şi a investitorilor interni şi internaţionali pe piaţa de capital din România, inclusiv pe pieţele publice şi private. Un nivel crescut al activităţii pieţei de capital în România va îmbunătăţi capacitatea sistemului financiar de a oferi întreprinderilor diferite surse de finanţare pe termen lung care pot completa împrumuturile bancare şi resursele proprii;

• Adoptarea unei strategii pentru promovarea finanţării companiilor de stat prin intermediul pieţei de capital. Strategia va include o analiză a companiilor de stat care ar îndeplini cerinţele pentru listarea pe piaţa reglementată, a beneficiilor şi dezavantajelor pentru fiecare companie analizată şi a unei liste de priorităţi şi a unui calendar privind listarea acestor companii;

• Pregătirea şi susţinerea pieţei bursiere de la Bucureşti pentru agregarea cu alte pieţe mai mici din regiune;

• Creşterea atractivităţii pieţei de capital din România pentru investitori străini şi emitenţi şi finanţarea economiei prin: o continuarea emiterii titlurilor de stat dedicate clienţilor de retail şi tranzacţionarea acestora pe piaţa secundară administrată de Bursa de Valori Bucureşti; o acoperirea necesarului de finanţare a companiilor cu capital de stat prin intermediul pieţei de capital, respectiv prin majorarea capitalului/vânzarea unor pachete de acţiuni sau emiterea de obligaţiuni corporative şi tranzacţionarea acestora pe pieţele de capital; o vânzarea pachetelor minoritare de participaţii ale statului prin intermediul pietelor de capital;

• Consolidarea cadrului juridic privind organizarea şi funcţionarea schemelor de compensare prin finalizarea procesului legislativ pentru aprobarea proiectului de Lege privind Fondul de Compensare a Investitorilor; proiectul de lege care are ca scop principal aplicarea unitară a cerinţelor privind guvernanţa schemelor de compensare–garantare care deservesc pieţele financiare din România, prin reglementarea administrării schemei de compensare pentru investitorii pe piaţa de capital de către o persoană juridică de drept public, similar  modului de organizare şi funcţionare al schemelor de garantare pentru piaţa asigurărilor (FGA - Fondul de Garantare a Asiguraţilor), piaţa pensiilor private (FGDSPP - Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private).

 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Comandă anuarul ZF TOP 100 companii antreprenoriale
AFACERI DE LA ZERO