Burse - Fonduri mutuale

Raiffeisen Bank International, admis ca agent custode

Foto: Silviu Matei

Foto: Silviu Matei

Autor: Roxana Pricop

15.07.2015, 00:04 1000

Depozitarul Central, instituţia respon­sabilă de decontarea tranzacţiilor cu acţiuni pe bursa de la Bucureşti, a anun­ţat că Raiffeisen Bank Interna­tional AG, grupul austriac ce contro­lează Raiffeisen Bank România, va ac­tiva în calitate de agent cus­tode pe bursa de la Bucureşti.

Un agent custode este responsabil de păstrarea în siguranţă a activelor finan­ciare ale clienţilor săi care in­vestesc pe bursă, de aran­jarea decontării pen­tru tranzacţiile de cum­părare sau de vânzare, de colectarea dividendelor în numele clienţilor.

Raiffei­sen Bank International AG este al şaptelea intermediar admis în sistemul Depo­zitarului Central care operează din afara României. În pre­zent, la Depo­zitarul Central sunt înregistrate opt bănci româneşti care oferă servicii de custodie şi două firme de brokeraj - Swiss Capital şi KBC Securities.

Piaţa locală de custodie este do­minată azi de marile bănci comerciale. Citi a devenit cel mai mare jucător din piaţă după preluarea businessului de custodie de la ING Bank, care s-a retras de pe acest segment în 2013. Citi este activă pe piaţă alături de BRD, BCR, Raif­feisen Bank şi UniCredit.

Alături de băncile locale, pe această piaţă activează şi marile bănci inter­naţionale specia­lizate în astfel de servicii, precum Bank of New York Mellon, States Street, JPMorgan, Deut­sche Bank, HSBC şi UBS, care ape­lează la serviciile custozilor locali în numele clienţilor internaţionali pentru tranzacţiile cu titluri de stat şi acţiuni.