Burse - Fonduri mutuale

Roaler coaster pe acţiunile Impact: avans de 30% în trei zile

Roaler coaster pe acţiunile Impact: avans de 30% în trei zile

Autor: Adrian Cojocar

07.12.2010, 23:48 17

Acţiunile dezvoltatorului imobiliar Impact (IMP) au revenit înatenţia investitorilor după scăderile puternice de la finele luniinoiembrie, când au revenit la tranzacţionare după o pauză de patruluni.

Ieri, titlurile au urcat pe Bursă cu peste 14% pe fondul unoradintre cele mai ridicate rulaje de pe piaţă.

După ce în primă fază au pierdut 20% din valoare odată curevenirea la tranzacţionare după o perioadă de peste patru luni încare au fost retrase de pe Bursă ca urmare a intrării îninsolvenţă, în ultimele şedinţe acţiunile dezvoltatorului aurevenit puternic şi au câştigat peste 30% în valoare. Capitalizarea a urcat astfel cu 6 mil. euro, la 22,7 mil. euro.

Preţul de piaţă de pe parcursul zilei de ieri, de 0,485 leipentru o acţiune Impact, este cu 11% mai ridicat chiar decât cel dedinainte de izbucnirea scandalului legat de procedura de insolvenţăa societăţii, pe 9 iulie.

Brokerii spun că cei interesaţi de titlurile Impact suntinvestitori cu profil de risc mai ridicat şi care mizează perelansarea sectorului de construcţii, care a înregistrat ocontracţie puternică în ultimii doi ani.

"Acţiunile Impact au suferit o scădere importantă din cauzasuspendării de la tranzacţionare şi a presiunii la vânzare imediatdupă reintroducerea lor pe Bursă. Ulterior, unii investitori augăsit preţul tentant şi consideră că pe fondul relansării economiceîncepând cu a doua parte a anului viitor, sectorul construcţiilorva cunoaşte o creştere importantă. Acţiunile Impact au mai avut oevoluţie de acest gen şi cred că istoricul i-a convins pe o partedintre investitori să intre pe aceste titluri", spune MarcelMurgoci, directorul de tranzacţionare al firmei de brokerajEstinvest.

El mai spune că alte motive care i-ar putea determina peinvestitori să se orienteze spre titlurile Impact este faptul căacestea sunt cele mai reprezentative de pe Bursă pentru sectorulconstrucţiilor şi au o lichiditate mai bună decât alte titluri depe piaţă.

Impact este prima companie de la categoria I a Bursei care aintrat în insolvenţă, în urma unei sentinţe a TribunaluluiBucureşti, ca urmare a unei solicitări a firmei de construcţiiRomconstruct din Ploieşti care a reclamat neplata de către Impact aunor facturi în valoare de 1,3 mil. lei. Impact a atacat mai apoisentinţa la Curtea de Apel şi a obţinut suspendarea procedurii deinsolvenţă până la judecarea apelului, care este programată pentruluna aprilie 2011. Compania a câştigat şi dreptul de a seadministra singură în această perioadă, deşi iniţial instanţadesemnase un administrator judiciar.

Titlurile Impact s-au numărat printre acţiunile care aubeneficiat cel mai mult de revenirea Bursei, în perioada martie2009 - aprilie 2010 acestea apreciindu-se cu 530%. Pe de altăparte, corecţiile masive ale Bursei din 2008 au condus la unuldintre cele mai mari declinuri pe titlurile Impact.

Rezultatele companiei din primele nouă luni ale acestui an aurelevat o contracţie de 38% a vânzărilor, până la nivelul de 25,6mil. lei şi pierderi de 6,7 mil. lei, comparativ cu un câştig de0,8 mil. lei în acelaşi interval din 2009.

Scăderea vânzărilor nu a fost însă o surpriză în condiţiile încare sectorul construcţiilor la nivel naţional a înregistrat înultimul an o scădere puternică, de circa 15%.

În ultima perioadă, Impact şi-a concentrat activitatea în zonaCapitalei, care generează 80% din vânzări şi nu a mai demaratproiecte în provincie. La începutul săptămânii, compania a anunţatcă unul dintre directorii executivi, Liviu Niţă, a părăsitcompania.

Compania este controlată de omul de afaceri Dan Ioan Popp, caredeţine circa 22% din acţiuni, în timp ce Carmen Săndulescu,directorul economic, deţine 11%, iar mai multe fonduri străine deinvestiţii, printre care Artio Global, Franklin Templeton şi SalinkLimited, au şi ele participaţii semnificative.

AFACERI DE LA ZERO