Burse - Fonduri mutuale

Şef nou la Proprietatea şi remuneraţii zero pentru membrii CS

Şef nou la Proprietatea şi remuneraţii zero pentru membrii CS
03.08.2010, 23:46 115

Ene Dinga, directorul general adjunct al Institutului BancarRomân, este noul preşedinte al Consiliului de Supraveghere (CS) alFondului Proprietatea după ce Graţiela Iordache, fost secretar destat în cadrul Ministerului Finanţelor, şi-a dat demisia dinfuncţia de conducere. Alţi doi membri ai Consiliului - GheorghePogea şi Eduard Goean - au renunţat la funcţii.

Aceasta este a treia schimbare a conducerii FonduluiProprietatea din ultimul an şi jumătate, după ce la finele anuluitrecut Graţiela Iordache, membru al PDL, i-a luat locul lui MirceaUrsache, membru al PSD, care a fost preşedintele Fondului dinaprilie până în decembrie 2009. În urmă cu două săptămâni, GraţielaIordache a fost eliberată din funcţia de secretar de stat înMinisterul Finanţelor, prin decizie a premierului Emil Boc, şiastfel şi-a dat demisia din toate funcţiile publice deţinute.Demisiile lui Gheorghe Pogea, fost ministru de finanţe, şi EduardGoean, fost consul general al României la Hong Kong, ambii membriai PDL, au fost depuse în urmă cu circa două luni.

Pe de altă parte, Consiliul a numit-o pe Mădălina Gheorghe,reprezentant al Ministerului Finanţelor, în calitate de membruprovizoriu până la convocarea următoarei Adunări Generale aAcţionarilor. Astfel, deşi potrivit legislaţiei, Consiliul deSupraveghere trebuie să fie format din şapte membri, dintre careunul este preşedinte, în prezent numărul membrilor este de patru:Ene Dinga -director general adjunct al Institutului Bancar Român,Corin Trandafir - reprezentantul moştenitorilor familiei Malaxa,Crinuţa Dumitrean -preşedintele Autorităţii Naţionale pentruRestituirea Proprietăţilor şi Mădălina Gheorghe.

Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului este necesarăprezenţa a cel puţin jumătate din numărul membrilor.

"Mădălina Gheorghe are un mandat provizoriu până când va avealoc AGA. Numirea unui membru provizoriu este strâns legată denecesitatea de a îndeplini cvorumul de prezenţă la şedinţeleConsiliului", a spus Ionuţ Popescu, directorul general alFondului.

Miza obţinerii unui loc în Consiliu este deosebit de ridicată lanivel politic, economic şi financiar, chiar dacă acest organism deconducere are o durată de viaţă limitată până la transferuladministrării Fondului către societatea de administrare selectată -Franklin Templeton.

Funcţiile în consiliu sunt ocupate în funcţie de apartenenţapolitică, fiind decise de partidul ce deţine majoritatea înGuvern.

În trecut, venitul lunar încasat de un membru al CS putea depăşi5.000 de euro, remuneraţiile fiind stabilite ca procent dinsalariul directorul general. În februarie însă, directorul generalIonuţ Popescu şi-a fixat remuneraţia al nivelul salariului unuisecretar de stat în valoare netă de 4.800 de lei.

"În urmă cu aproximativ o lună şi jumătate, membrii Consiliuluiau decis ca remuneraţiile lor să fie zero. Iniţial acestea erau înjurul a 350 euro/lună", a spus Corin Trandafir, membru în Consiliulde Supraveghere şi reprezentant al moştenitorilor familiei Malaxa -cei mai importanţi acţionari privaţi ai Fondului.

Deşi acţionarii privaţi, printre care se numără moştenitori aimarilor familii de industriaşi din perioada interbelică, dar şifonduri străine de investiţii, deţin mai mult de o treime dincapitalul FP, restul de 54% fiind deţinut de Ministerul Finanţelor,aceştia au un singur reprezentant în Consiliu, pe CorinTrandafir.

Odată ce firma britanică Franklin Templeton -administratorulselectat - va prelua gestiunea Fondului, directoratul şi Consiliulde Surpaveghere vor fi dizolvate, urmând a fi înfiinţat un nouorganism de conducere, Comitetul Reprezentanţilor, care vasupraveghea administratorul. Deşi Fondul are selectat unadministrator prin licitaţie internaţională încă din luna iunie aanului trecut, nici până în prezent acesta nu a preluatadministrarea Fondului.

AFACERI DE LA ZERO