Burse - Fonduri mutuale

SIF Banat-Crişana s-a opus listării la bursă a magazinului Central din Cluj Napoca

SIF Banat-Crişana s-a opus listării la bursă a...

Autor: Roxana Pricop

11.05.2015, 13:40 578

SIF Banat-Crişana (SIF1) a votat împotriva iniţierii demersurilor pentru listarea companiei Central SA din Cluj Napoca la piaţa principală operată de Bursa de Valori Bucureşti în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din 6 mai.

SIF1 este acţionarul majoritar cu o participaţie de 60% din capital. Acţionarii minoritari ai firmei Central SA Cluj, cu deţineri cumulate de 30% din capitalul societăţii, au solicitat consiliului de administraţie al companiei începerea demersurilor pentru listarea pe piaţa reglementată a bursei de la Bucureşti.

Potrivit unui comunicat de presă emis de firma de avocatură Duţescu şi Asociaţii, care reprezintă interesele acţionarilor minoritari, “această decizie vine în contradicţie cu interesul acţionarului majoritar, care este o societate de investiţii financiare, ce are drept obiectiv principal efectuarea unor plasamente în titluri lichide, în condiţiile în care o societate de investiţii financiare nu poate deţine mai mult de 20% din activele sale în valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare, neadmise la tranzacţionare”.

SIF1 a mai votat împotriva propunerii acţionarilor de introducere a acţiunii în răspundere împotriva administratorilor societăţii responsabili de pierderile suferite de societatea Central S.A. Cluj - Napoca. Având în vedere faptul că SIF Banat Crişana este acţionarul majoritar al societăţii Central S.A., prejudiciile cauzate de administratorii societăţii Central S.A. se răsfrâng în primul rând asupra acţionarului majoritar.

Central SA deţine un centru comercial de aproximativ 20.000 mp în centrul oraşului Cluj-Napoca, iar anul trecut societatea a avut o cifră de afaceri de aproximativ 8,4 mil. lei.