Burse - Fonduri mutuale

SIF Transilvania ţine AGA pe 15 februarie, la cererea grupului de acţionari activişti

 SIF Transilvania ţine AGA pe 15 februarie, la cererea...

Autor: Roxana Pricop

29.12.2015, 13:02 861

SIF Transilvania (SIF3) a convocat acţionarii pe 15 februarie în Adunare Generală Ordinară. Convocarea are loc în contextul în care în care pe 16 decembrie un grup de acţionari ai SIF-ului, care deţin împreună 8,09% din capital, a înaintat o cerere de convocare a AGOA către conducerea societăţii, cerând schimbarea managementului şi revizuirea modelului actual de business.

Agenda de AGA din 15 februarie cuprinde 15 puncte, din care opt au fost propuse de grupul de acţionari, iar restul au fost introduse de directoratul societăţii condus de Mihai Fercală. Mihai Fercală este cel mai longeviv conducător de SIF, cu un mandat de 20 de ani.

Din grupul de acţionari care au cerut convocarea AGA fac parte: fondurile deschise de investiţii Certinvest Prudent, Certinvest Dinamic, Certinvest XT Index, Certinvest BET FI Index, fondul de pensii private "Pensia mea", fondul străin de investiţii Broadhurst Investments Limited. Au mai semnat şi persoanele fizice: Corin Ioan Trandafir, Ilie Stoichescu, Constantin Fraţilă, Maria Alexandra Fraţilă, Gabriela Alexe, Radu Ciuceanu, Radu Toia, fost membru în consiliul de supraveghere al SIF-ului.

Directoratul SIF-ului a cerut alegerea secretariatului de şedinţă format din trei membri –Aioanei Genoveva (secretarul de şedinţă), Mihaela Seceleanu, Liliana Dumitriu. În schimb, grupul de acţionar activişti propune ca secretariatul de şedinţă să fie format din Mihaela Saioc, Andreea-Oana Hulub şi Lucian Danilescu (secretarul de şedinţă).

Propunerile directoratului pentru membri comisiei responsabile de numărarea voturilor sunt: Mielu Dobrin, Florian Serac, Floriean Firu, Lucian Ionescu şi Gavril Ola. În timp ce propunerile grupului de acţionari pentru comisia de numărare a voturilor sunt: Mihai Mareş, Paul Şandru, Bogdan Stoica, Ion Marleneanu, George Cosmin Stancu şi Dragoş Găitănaru.

Grupul de acţionari mai cere acordul pentru participarea unui notar public care să supravegheze lucrările AGOA. Acest notar ar urma să fie de la societatea Marin Horaţiu şi Petrescu Manuela Ada, cu un onorariu de 2.000 de lei.

Directoratul mai cere aprobarea setului de politici de remunerare a acţionarilor SIF3 prin distribuirea de dividende în nummerar ce vizează un randament de 7%, şi prin derularea de programe de răscumpărare de acţiuni în vederea reducerii capitalului social. Tot directoratul cere mandat pentru a fundamenta strategia de dezvoltare viitoare a SIF-ului în contextul intrării în vigoare a legii 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative.

Grupul de acţionari cere acordarea directoratului a unui mandat pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a societăţii bazată pe o abordare de tip “private equity” raportată în principal la deţinerile majoritare de capital ale SIF3 din domeniile turismului, al dezvoltării imobiliare şi al instituţiilor financiare non-bancare.

De asemenea, grupul de acţionari cere aprobarea declanşării acţiunii în răspundere pentru management necorespunzător şi defectuos împotriva membrilor directoratului: Mihai Fercală, preşedintele executiv, Iulian Stan, vicepreşedintele executiv, şi Marius Moldovan, vicepreşedintele executiv, şi constatarea încetării de drept a mandatelor acestora. Gabriela Alexe ar urma să exercite acţiunea în justiţie împotriva membrilor directoratului.

Pe ordinea de zi a AGA mai este şi aprobarea aplicării metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de supraveghere al SIF3, şi alegerea de noi membri în consiliu.

Potrivit acţionarilor, SIF Transilvania a pier­dut peste 50 mil. euro din cauza prac­ticilor şi politicilor îndoielnice, lipsei de viziune şi de transparenţă în procesul decizional. Deciziile de investiţii în sectorul hotelier, în active aflate în administrarea SIF3, au fost luate fără planuri de business asociate şi fără o justificare economică, susţin acţionarii. Din rândul celor cinci SIF-uri, SIF Transilvania (SIF3) este cel mai mare proprietar de hoteluri, cu un portofoliu format din peste 11.500 de locuri de cazare.

Pe de altă parte. Mihai Fercală, directorul general al SIF3, consideră cererea grupului de acţionari de con­vocare a AGA pentru schimbarea con­ducerii un act de răzbunare, „de hărţuire a directoratului, împinsă până la limita şantajului“, potrivit unui raport emis de SIF3 pe bursă.

„O parte dintre acţionarii sem­natari au solicitat şi în anii anteriori com­ple­tarea ordinii de azi a unor adunări generale ale acţionarilor sau convocarea unor AGA având o ordine de zi identică sau similară, pentru unele cazuri instan­ţa constatând abuzul de mino­ritate al acţionarului Constantin Frăţilă şi obligându-l pe acesta la plata de despăgubiri (...)“, potrivit unui raport curent emis de SIF3.