Burse - Fonduri mutuale

Statul respinge bonusurile pentru şefii Romgaz. Sergiu Manea de la BCR intră în CA

Statul respinge bonusurile pentru şefii Romgaz. Sergiu Manea de la BCR intră în CA

Sergiu Manea, vicepreşedintele executiv al BCR, a fost susţinut de Ministerul Economiei în conducerea Romgaz

Autor: Ioana Tudor, Roxana Pricop

31.07.2014, 00:04 834

Acţionarii Romgaz (SNG), în frun­te cu statul român care deţine 70% din capital,  l-au ales pe Sergiu Cristian Manea, vicepreşedintele executiv pe cor­porate banking şi pieţe de capital al BCR, în funcţia de membru al con­si­liu­lui de administraţie. Aceştia au respins propunerea acordării unei remu­ne­raţii variabile administratorilor com­pa­niei în funcţie de evoluţia acţiunilor.

Manea a fost susţinut pentru postul de administrator al Romgaz de Depar­ta­mentul pentru Energie din cadrul Mi­nis­terului Economiei, după ce Adrian Vo­lin­tiru şi-a dat demisia pe 13 iunie. Manea a venit la BCR în aprilie 2012, iar în octombrie a preluat toate respon­sa­bi­li­tă­ţile de pe zona corporate la BCR. An­te­rior, acesta a lucrat ca partener la com­pa­nia austriacă independentă de asset ma­nagement Ithuba Capital timp de doi ani.

Între 2006 şi 2010, el a deţinut func­ţia de manager la grupul UniCre­dit, după o experienţă de câţiva ani la Bank Aus­tria Creditanstalt şi ABN Amro. Manea a absolvit Facultatea de finan­ţe-bănci a Aca­demiei de Studii Econo­mi­ce din Bucureşti în 1995 şi are studii masterale în fi­nanţe-bănci.

WikiZF: Profilul companiei Romgaz

Propunerea acordării unei re­mu­ne­raţii suplimentare mem­bri­lor CA al Romgaz în funcţie de per­for­man­ţa acţiunilor companiei a fost fă­cută la mijlocul acestei luni de Minis­terul Eco­­no­miei, acţionar ma­joritar al Romgaz, cu 70% din capital, şi de Fon­dul Pro­prietatea (FP), care deţine o par­ticipaţie de 10%. Fondul Proprieta­tea a mai avansat o propunere similară şi la Nu­clear­electrica (SNN), însă este de aşteptat ca şi acolo statul să respingă propunerea.

WikiZF: Profilul companiei Fon­dul Pro­prietatea

Surse din Ministerul Economiei sus­ţin că acordarea de bonusuri legate de per­formanţa acţiunilor are loc mult prea de­vreme având în vedere că actualii mem­bri ai CA au fost recent numiţi. Propu­nerea FP a avut loc în contextul în care fondul a vândut pachete impor­tan­te de acţiuni la Romgaz (4,99% din ca­pi­tal) şi 13,5% din acţiunile Transelectrica în ultima lună, în scopul ob­ţi­nerii de li­chi­dităţi pentru răscum­pă­rarea de acţiuni. Este posibil ca fondul să mai vân­dă din acţiunile pe care le deţine la Romgaz şi astfel că este interesat ca preţul de exit să fie cât mai ridicat.

WikiZF: Profilul companiei Nu­clear­electrica

Tot în AGA de ieri, acţionarii Rom­gaz au aprobat şi bugetul de venituri şi chel­tuieli pe 2014. Producătorul şi-a bu­getat pentru acest an un profit net de 1,16 miliarde de lei (262 mil. euro), cu 16% mai mare decât anul trecut, cu aş­tep­tarea că volumul mai mic al pro­duc­ţiei interne ar putea fi compensat de pre­ţu­rile mai bune la vânzare pentru gaze şi energie electrică. 

Compania estimează că va extrage din zăcămintele proprii (fără perime­tre­le de­ţinute în parteneriat) o cantitate de 52,96 TWh de gaze naturale, producţia fi­ind cu 3,6% sub cea realizată anul trecut.

Veniturile ar urma să crească la 5 mld. lei (1,15 mld. euro), cu 5% mai mult decât în 2013, în timp ce cheltuielile vor creşte cu mai puţin de 1%, până la nivelul de 3,57 mld. lei (806 mil. euro).

Acţiunile Romgaz au închis ieri la pre­ţul de 33,99 lei pe acţiune, cotaţie apro­piată de referinţa precedentă. La aceas­tă cotaţie compania are o capita­li­­zare de 13 mld. de lei. În ultimele şase luni ale anului, titlurile Romgaz au avansat cu 1,7%.

AFACERI DE LA ZERO