Burse - Fonduri mutuale

Statul respinge bonusurile pentru şefii Romgaz. Sergiu Manea de la BCR intră în CA

Sergiu Manea, vicepreşedintele executiv al BCR, a fost susţinut de Ministerul Economiei în conducerea Romgaz

Sergiu Manea, vicepreşedintele executiv al BCR, a fost susţinut de Ministerul Economiei în conducerea Romgaz

Autor: Ioana Tudor, Roxana Pricop

31.07.2014, 00:04 844

Acţionarii Romgaz (SNG), în frun­te cu statul român care deţine 70% din capital,  l-au ales pe Sergiu Cristian Manea, vicepreşedintele executiv pe cor­porate banking şi pieţe de capital al BCR, în funcţia de membru al con­si­liu­lui de administraţie. Aceştia au respins propunerea acordării unei remu­ne­raţii variabile administratorilor com­pa­niei în funcţie de evoluţia acţiunilor.

Manea a fost susţinut pentru postul de administrator al Romgaz de Depar­ta­mentul pentru Energie din cadrul Mi­nis­terului Economiei, după ce Adrian Vo­lin­tiru şi-a dat demisia pe 13 iunie. Manea a venit la BCR în aprilie 2012, iar în octombrie a preluat toate respon­sa­bi­li­tă­ţile de pe zona corporate la BCR. An­te­rior, acesta a lucrat ca partener la com­pa­nia austriacă independentă de asset ma­nagement Ithuba Capital timp de doi ani.

Între 2006 şi 2010, el a deţinut func­ţia de manager la grupul UniCre­dit, după o experienţă de câţiva ani la Bank Aus­tria Creditanstalt şi ABN Amro. Manea a absolvit Facultatea de finan­ţe-bănci a Aca­demiei de Studii Econo­mi­ce din Bucureşti în 1995 şi are studii masterale în fi­nanţe-bănci.

WikiZF: Profilul companiei Romgaz

Propunerea acordării unei re­mu­ne­raţii suplimentare mem­bri­lor CA al Romgaz în funcţie de per­for­man­ţa acţiunilor companiei a fost fă­cută la mijlocul acestei luni de Minis­terul Eco­­no­miei, acţionar ma­joritar al Romgaz, cu 70% din capital, şi de Fon­dul Pro­prietatea (FP), care deţine o par­ticipaţie de 10%. Fondul Proprieta­tea a mai avansat o propunere similară şi la Nu­clear­electrica (SNN), însă este de aşteptat ca şi acolo statul să respingă propunerea.

WikiZF: Profilul companiei Fon­dul Pro­prietatea

Surse din Ministerul Economiei sus­ţin că acordarea de bonusuri legate de per­formanţa acţiunilor are loc mult prea de­vreme având în vedere că actualii mem­bri ai CA au fost recent numiţi. Propu­nerea FP a avut loc în contextul în care fondul a vândut pachete impor­tan­te de acţiuni la Romgaz (4,99% din ca­pi­tal) şi 13,5% din acţiunile Transelectrica în ultima lună, în scopul ob­ţi­nerii de li­chi­dităţi pentru răscum­pă­rarea de acţiuni. Este posibil ca fondul să mai vân­dă din acţiunile pe care le deţine la Romgaz şi astfel că este interesat ca preţul de exit să fie cât mai ridicat.

WikiZF: Profilul companiei Nu­clear­electrica

Tot în AGA de ieri, acţionarii Rom­gaz au aprobat şi bugetul de venituri şi chel­tuieli pe 2014. Producătorul şi-a bu­getat pentru acest an un profit net de 1,16 miliarde de lei (262 mil. euro), cu 16% mai mare decât anul trecut, cu aş­tep­tarea că volumul mai mic al pro­duc­ţiei interne ar putea fi compensat de pre­ţu­rile mai bune la vânzare pentru gaze şi energie electrică. 

Compania estimează că va extrage din zăcămintele proprii (fără perime­tre­le de­ţinute în parteneriat) o cantitate de 52,96 TWh de gaze naturale, producţia fi­ind cu 3,6% sub cea realizată anul trecut.

Veniturile ar urma să crească la 5 mld. lei (1,15 mld. euro), cu 5% mai mult decât în 2013, în timp ce cheltuielile vor creşte cu mai puţin de 1%, până la nivelul de 3,57 mld. lei (806 mil. euro).

Acţiunile Romgaz au închis ieri la pre­ţul de 33,99 lei pe acţiune, cotaţie apro­piată de referinţa precedentă. La aceas­tă cotaţie compania are o capita­li­­zare de 13 mld. de lei. În ultimele şase luni ale anului, titlurile Romgaz au avansat cu 1,7%.