Burse - Fonduri mutuale

Templeton a încasat 4,3 mil. euro pentru primele trei luni de administrare a Fondului Proprietatea

Templeton a încasat 4,3 mil. euro pentru primele trei luni de administrare a Fondului Proprietatea

Autor: Roxana Pricop

27.03.2011, 23:55 84

Grupul american Franklin Templeton, administratorul unic alFondului Proprietatea (FP), a încasat 18,3 milioane de lei (4,3mil. euro) pentru primele trei luni de mandat (29 septembrie - 29decembrie 2010), arată raportul anual al fondului.

În acest interval administratorul a pregătit listarea la Bursăa fondului, a acţionat statul român în instanţă şi a făcut primelemutări în portofoliul fondului, prin achiziţii la BRD - SociétéGénérale.

Din 29 septembrie 2010, Fondul Proprietatea şi activele sale învaloare de circa de 3,8 miliarde de euro sunt administrate decompania americană Franklin Templeton prin sucursala din Bucureşti.În primele trei luni de mandat, prioritatea Franklin Templeton afost pregătirea listării FP la Bursa de Valori Bucureşti, procedurăfinalizată pe 25 ianuarie 2011, când acţiunile FP au intrat latranzacţionare.

Aceleaşi trei luni au însemnat pentru administrator şi iniţiereaunor acţiuni în instanţă împotriva Hidroelectrica şiNuclearelectrica, companii controlate de statul român şi la carefondul este acţionar cu participaţii minoritare, solicitândsuspendarea implementării planului de fuziune pentru crearea celordoi giganţi energetici Electra şi Hidroenergetica. De asemenea,oficialii Templeton s-au opus public donaţiei de 400 mil. lei dinprofiturile Romgaz către bugetul de stat, iniţiind acţiuni îninstanţă împotriva companiei şi a administratorilor.

Cu peste 80 de companii în portofoliu, primite de la statulromân la înfiinţare, fondul a făcut prima investiţie din activitatecumpărând un pachet de 3,925 milioane de acţiuni BRD de la bursă,reprezentând 0,56% din capitalul băncii. Pachetul de acţiuni BRDreprezenta 0,3% din activele fondului. În primele luni ale acestuian, fondul a devenit tot mai activ, crescându-şi expunerea pesectorul bancar până la 2,7% prin achiziţii de acţiuni la bănciaustriece.

Pentru biroul din Bucureşti al Franklin Templeton lucrează 25 deangajaţi, dintre care şase sunt specialişti români în investiţiirecrutaţi anul trecut, fiind conduşi de managerul fondului,polonezul Greg Konieczny. Membrii echipei Franklin Templeton de laBucureşti analizează situaţia companiilor din portofoliul fondului,caută oportunităţi de investiţii pe piaţa locală şi pe pieţeleexterne, fac parte din con­siliile de administraţie a peste 20 decompanii unde fondul este acţionar. Specialiştii români fac partedin echipa de investiţii pe pie­ţele emergente a Templeton AssetManagement, condusă de la Singapore de Mark Mobius.

Cum este plătit Franklin Templeton pentru administrareaFP

Înainte de listarea Fondului Proprietatea la Bursă, comisionuladministratorului era plătit trimestrial şi reprezenta 0,479%(anual) din valoarea medie a activelor nete ale fondului.

După listare, plata comisionului se face anual, deci, teoretic,americanii ar urma să încaseze următorii bani la începutul lui2012. Comisionul este acelaşi, de 0,479% (anual), dar baza decalcul nu va mai fi valoarea activelor nete, ci capitalizareabursieră a fondului (nu­mărul de acţiuni emise înmulţit cu preţulmediu de piaţă al acţiunilor FP calculat pentru ultimele 90 de ziletranzacţionare din 2011). Având în vedere că valoarea FP pe Bursăeste în prezent cu peste 40% mai mică decât valoarea activelor,există posibilitatea ca administratorul să încaseze mai puţin. Lacapitalizarea actuală, de 2,05 mld. euro, comisionul americanilorar fi de circa 10 mil. euro, faţă de 18 mil. euro cât ar fionorariul dacă s-ar calcula pe baza valorii activului net, de 3,82mld. euro.

AFACERI DE LA ZERO