• Leu / EUR4.7509
  • Leu / GBP5.5172
  • Leu / USD4.1988
Burse - Fonduri mutuale

Transelectrica pregăteşte o emisiune de obligaţiuni de 200 de milioane de lei

Transelectrica pregăteşte o emisiune de obligaţiuni de 200 de milioane de lei

Ştefan Bucătaru este al şaselea CEO pe care Transelectrica îl are de la începutul lui 2012

Autor: Andrei Chirileasa

27 iun 2013 461

Transelectrica Bucureşti (TEL), compania care deţine reţeaua na­ţio­nală de transport al energiei elec­trice din România, a început pre­gă­tirile pentru o emisiune de obligaţiuni în valoare de 200 mil. lei (circa 45 mil. euro), care ar urma să fie finalizată pâ­nă în luna noiembrie a acestui an, se arată într-un anunţ publicat de com­panie pe bursă.

Operaţiunea a fost deja decisă de con­du­cerea companiei, dar mai tre­buie să fie avizată de acţionari în AGA.

Transelectrica urmăreşte prin această emisiune de obligaţiuni, care va fi în lei, să-şi diversifice sursele de finan­ţare şi să-şi îmbunătăţească indi­ca­torii financiari.

„Compania naţională de transport al energiei electrice Transelectrica informează acţionarii şi investitorii că direc­toratul societăţii, la recoman­da­rea consiliului de supraveghere, a decis iniţierea procedurilor unei prime emi­siuni de obligaţiuni corporative care să contribuie la îmbună­tă­ţirea lichi­di­tăţii socie­tăţii, la reducerea ex­punerii va­lutare şi la diversi­fi­ca­rea surselor de fi­nan­ţare pe termen lung. Su­pli­mentar, o emi­siu­ne de obli­ga­ţiuni s-ar con­stitui într-un prim pas spre creş­terea vi­zi­bi­li­tă­ţii cos­turilor de fi­nan­ţa­re ale Trans­elec­tri­ca, în spe­cial afe­ren­te pro­gra­mu­lui de in­ves­tiţii, cu efecte po­zi­tive antici­pate în ratin­gul societăţii (astăzi Ba2) şi nu în ulti­mul rând asu­pra cos­turilor de fi­nan­ţare şi a valorii de piaţă a com­pa­niei“, se arată în ra­por­tul pu­blicat pe bursă.

Transelectrica s-a finanţat până acum preponderent în valută, deoare­ce do­bânzile erau mai mici decât la lei, dar în ultimii ani a pierdut zeci de mi­lioa­ne de lei din deprecierea leului, de­oare­ce ve­niturile companiei sunt pre­pon­de­rent în lei, iar sumele de plătit către bănci au crescut în condiţiile în care cursul euro a urcat de la 3,34 lei în 2007 la 4,46 lei în prezent. În fiecare an, îm­pru­muturile pe termen lung sunt reeva­luate la noul nivel al cursului de schimb, iar sumele suplimentare de plă­tit se adaugă la cheltuielile financia­re ale companiei şi trag în jos profitul. Anul trecut, Transelectrica a avut pier­deri fi­nanciare de 35,9 mil. lei, iar pro­fi­tul net al com­paniei a fost de 34,5 mil. lei.

Compania avea la finalul anului îm­pru­mu­turi pe termen lung în va­loare de 1,145 mld. lei. Obliga­ţiu­nile în lei ar elimina riscul valutar chiar dacă do­bânzile ar fi ceva mai mari decât la euro. În prezent, com­pania plă­teşte do­bânzi la euro cuprinse între 0,9% (EURIBOR plus 0,5%) pentru cre­ditele mai vechi şi 3,4% (EURIBOR plus 3%) pentru creditele mai noi.

La obligaţiunile în lei dobânzile se si­tuează între 6% şi 8% pe an. De exem­plu, distribuitorul de gaze GDF Suez Energy România a vândut anul tre­cut obligaţiuni de 250 mil. lei cu o do­bândă fixă de 7,4% pe an.

La fel ca obligaţiunile GDF, obli­­ga­ţiunile Transelectrica ar urma să fie listate la bursă.

„În urma încheierii cu succes a acestei emisiuni, societatea, sub rezer­va aprobării de către adunarea gene­ra­lă a acţionarilor, va considera iniţierea unui program continuu pe termen me­diu, cu creşterea treptată a maturităţilor“, a mai anunţat Transelectrica.

Compania a traversat de la începutul anului trecut o perioadă de schimbări majore care a inclus vânzarea pe bursă a unui pachet de 15% din acţiuni, de către stat (în martie 2012), majorarea tarifelor de transport al energiei electrice (în ianuarie 2013) şi transferul pachetului majoritar de acţiuni (58%) de la Ministerul Economiei la Ministerul Finanţelor (în mai 2013). În această perioadă au fost numeroase schimbări în conducerea companiei, fiind schimbaţi peste 20 de administratori şi şase directori generali.

De la finalul lunii mai, Transelectrica are un consiliu de supraveghere ales conform ordonanţei 109 privind guvernanţa corporativă în companiile de stat, iar săptămâna aceasta compania a anunţat numirea lui Ştefan Bucătaru, fost CEO al Teraplast Bistriţa, în funcţia de director general. Nu este clar dacă această numire este definitivă sau nu.

Transelectrica a avut anul trecut afaceri de 2,726 mld. lei (612 mil. euro). Compania are o capitalizare de 938 mil. lei (211 mil. euro).

Acest articol a apărut în ediţia tiparită a Ziarului Financiar din data de 28.06.2013

Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.7509
Diferență: -0,103
Ieri: 4.7558
Azi: 4.1988
Diferență: 0,5508
Ieri: 4.1758
Azi: 5.5172
Diferență: 0,5926
Ieri: 5.4847
Azi: 4.2187
Diferență: 0,4189
Ieri: 4.2011