Business Construct

Antreprenori locali. Ovidiu Şandor, un antreprenor din Timişoara care construieşte proiectul imobiliar ISHO: Avem nevoie de mai mulţi investitori români pe piaţa imobiliară

Antreprenori locali. Ovidiu Şandor, un antreprenor din Timişoara care construieşte proiectul imobiliar ISHO: Avem nevoie de mai mulţi investitori români pe piaţa imobiliară

Ovidiu Şandor

Autor: Bogdan Alecu

09.03.2020, 08:30 1130

România are nevoie de mai mulţi ju­cători locali pe piaţa imobiliară pen­tru a-şi asigura stabilitatea pe termen lung, inclusiv în perioade de criză, cum se întâmplă pe alte pieţe din Europa Centrală precum Polo­nia sau Cehia. De par­tea cealaltă, piaţa lo­cală este do­minată de fonduri stră­ine, în timp ce sin­gurul sec­tor unde ro­mâ­nii au su­pre­maţia este cel de bri­colaj, cu Dedeman care con­tro­lează mai bi­ne de ju­mătate din piaţă.

„Pentru România este foarte im­por­tant ca în zona imobiliară să avem jucători din ţară, fie tipul de antre­pre­nor pre­cum fraţii Pavăl, care sunt un exem­plu fan­tas­tic pentru mediul de afaceri din ţară, însă eu sper ca şi fon­du­rile de pensii sau fon­du­rile băn­cilor co­merciale din Româ­nia. În ce­le­lalte ţări europene astfel de fonduri lo­ca­le, banii popu­laţiei locale să fie in­vestiţi în imo­biliarele din acea ţară. Este o di­recţie care trebuie să se întâm­ple în curând astfel încât investiţiile imo­biliare din România să nu mai de­pindă doar de mari jucători inter­na­ţio­nali. Nu e nimic în neregulă cu ei, dar tre­buie să avem şi jucători care să se uite la piaţă pe un ter­men mult mai lung, nu în vreo abor­dare spe­culativă“, a spus Ovidiu Şandor, care prin Mulberry Develop­ment, construieşte pro­iectul imobiliar ISHO din Timi­şoa­ra.

În total, proiectul de birouri ISHO Offices este împărţit în trei faze, cu un total de 50.000 mp de birouri, un hotel Radisson Blu, parc şi o zonă rezidenţială.

Antreprenorul a subliniat că nu are în plan vânzarea birourilor sau hotelu­lui din cadrul ISHO. Pe de altă parte, anul trecut au existat zvonuri în piaţă care indicau o posibilă vânzare către Dedeman - în condiţiile în care fraţii Pavăl au cumpărat proiectul The Office din Cluj de la Ovidiu Şandor şi NEPI, în cea mai mare tranzacţie de pe piaţa office din afara Bucureştiului.

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro
AFACERI DE LA ZERO