• Leu / EUR4.8849
  • Leu / GBP5.8119
  • Leu / USD4.8018
Business Construct

PAVAJE:Un business pe plus

PAVAJE:Un business pe plus
27.08.2010, 09:31 415

Unul dintre puţinele sectoare aleconstrucţiilor care vor reveni pe plus anul acesta este cel alpavajelor şi dalelor din beton, datoritâ majorârii vănzârilor deproduse industriale, pe fondul creşterii investiţiilor realizate cufonduri europene în infrastructurâ.

"Analiza fâcutâ pe primul semestru al anului a arâtat câvolumele cele mai mari s-au înregistrat pe produsele industriale:pavaje industriale, borduri şi rigole. Avănd în vedere câinvestiţiile anul acesta sunt în mare parte pe proiectele deinfrastructurâ, pe lucrârile publice cu fonduri europene sauguvernamentale, pe lucrâri industriale private (deschideri de noilanţuri de magazine) era de aşteptat ca aceste produse sâ fie maibine văndute", spune Emil Elisiu Goţa, directorul general al ElisPavaje.
În acest context, dar şi datoritâ extinderii portofoliului deproduse noi, compania şi-a bugetat o creştere de 10-15% abusinessului în 2010 faţâ de anul precedent, pănâ la 66-70 demilioane de lei (15,7-16,6 mil milioane de euro).
Majorarea cifrei de afaceri s-a resimţit şi în primul semestru,cănd vănzârile companiei au crescut cu 10% în comparaţie cu aceeaşiperioadâ a anului trecut. "Creşterea se datoreazâ atăt produselornoi introduse în acest an pe piaţâ - dale de terasâ, noi modele derigole şi blocheţi, căt şi creşterii propriu-zise a pieţei deprofil faţâ de anul 2009", explicâ Goţa.

Cât cost pavarea unei curŢi. Vănzârile com­paniei suntîndreptate în primul rănd câtre dezvoltatorii imobiliari şiantreprenori cu proiecte industriale şi de infrastructurâ, caregenereazâ 70% din vănzâri, restul de 30% fiind îndreptat câtrepersoane fizice.
Costul mediu pentru amenajarea unei curţi interioare se ridicâ lacirca 100 lei/mp (2,3 euro/mp), preţ care include atăt produselefolosite, căt şi manopera - pregâtirea terenului şi montareapropriu-zisâ a pavelelor şi dupâ caz, a bordurilor. Preţul poatevaria însâ în funcţie de modelele de pavele alese şi culori.
Cele mai văndute culori în primul semestru au fost gri şi roşu,aceastâ tendinţâ fiind explicatâ prin preţul mai accesibil alacestor culori faţâ de restul paletei. "O altâ explicaţie pentrupreferinţa consumatorilor pentru culoarea gri poate fi şi avantajulpe care aceasta o oferâ, fiind una neutrâ, de a se asorta mai uşorcu restul elementelor - culoarea faţadei, culoarea învelitoriietc".

InvestiŢii de 15 mil. euro. Elis Pavaje, companie înfiinţatâ în1991, a investit pănâ în prezent în dezvoltarea activitâţii circa15 milioane de euro, sumâ
care cuprinde achiziţia de utilaje de producţie, hale, terenuri,sedii de birouri, flotâ de maşini şi utilaje de montaj. Companiaeste unul dintre puţinii producâtori de pe piaţâ care asigurâ şiservicii de montaj, avănd o echipâ de 150 de oameni angajaţi doarpentru acest lucru, din totalul de 350 de salariaţi ai ElisPavaje.
Compania are o capacitate de producţie de 8.000 mp/zi în cele douâunitâţi de producţie din Petreşti (Alba) şi Stoeneşti (Prahova).Compania produce de la pavaje rezidenţiale, dale pentru terase,pavaje industriale şi borduri pănâ la rigole, bolţari, jardiniereşi blocheţi. Elis Pavaje a pâtruns anul acesta şi pe segmentul deblocheţi ((blocuri modulare pentru ziduri de sprijin din pâmăntarmat) şi ia în calcul ca în urmâtorii ani sâ investeascâ înextinderea producţiei. "Nu este exclusâ o investiţie în majorareaproducţiei pe termen mediu dacâ piaţa o cere. Aceastâ decizie însâva fi luatâ la momentul respectiv", afirmâ Goţa.

Extindere pe blocheŢi. Compania şi-a bugetat vănzâri de 1 milionde euro în 2010 din vănzarea de blocheţi, echivalentul a 6% dinbusiness, dupâ ce a investit circa 200.000 de euro în primacapacitate de producţie de acest gen de pe piaţa localâ.
Investiţia include achiziţia licenţei pentru blocheţi de lacompania americanâ Keystone şi achiziţia unui utilaj automat desplitare (despicare controlatâ) a blocheţilor la fabrica existentâdin localitatea Petreşti (judeţul Alba).
"Am ales sâ intrâm pe producţia de blocheţi în momentul în care amidentificat o necesitate realâ pentru acest tip de produse, folositîn special pentru proiectele de infrastructurâ".
Principalii competitori ai companiei sunt Semmelrock, care faceparte din grupul austriac Wienerberger, Elpreco Craiova (parte agrupului irlandez CRH) sau Symmetrica din Suceava.

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.8849
Diferență: 0,0369
Ieri: 4.8831
Azi: 4.8018
Diferență: -0,328
Ieri: 4.8176
Azi: 5.8119
Diferență: 0,3159
Ieri: 5.7936
Azi: 5.0503
Diferență: -0,3984
Ieri: 5.0705