Business Hi-Tech

70% din producţia de echipamente IT&C a României, la Nokia

70% din producţia de echipamente IT&C a României, la Nokia

70% din producţia de echipamente IT&C a României, la Nokia

Autor: Adrian Seceleanu, Razvan Craciun

30.05.2011, 23:48 899

Cifra de afaceri din industria locală de tehnologia informaţieişi comunicaţii (IT&C) TI&C a atins anul trecut 8,8 miliardede euro, cu 6% peste cea înregistrată în 2009 şi cu 3,3% subnivelul din 2008, iar exporturile au urcat cu aproximativ 45%, searată într-un studiu realizat de Institutul pentru Tehnică deCalcul (ITC).

"Per ansamblu, bilanţul pare neaş­teptat de bun pentru operioadă de recesiune atât de severă, dar la o analiză de detaliu,trebuie notate traiectorii diferite şi decalaje considerabile înevoluţia sectoarelor TI&C", a declarat Mircea Vuici,coordonatorul studiului.

Segmentul producţiei de echipamente de IT (hardware) acontribuit "aproape în întregime" la creşterea cifrei de afaceridin industria TI&C, propulsată de exporturi şi dominată deplatforma Nokia, în timp ce sectoarele de servicii au evoluatnegativ, fiind influenţate puternic de contracţia pieţeiinterne.

Sectorul telecomunicaţii, care depinde cel mai mult de consumulintern, a fost şi cel mai puternic afectat de criză. Cifra deafaceri a sectorului a scăzut cu 14% în 2009 şi cu încă 10% în2010, la 3,97 miliarde euro.

La rândul său, sectorul software şi servicii TI a înregistrat în2009 o scădere cu 13%, la 2,19 miliarde euro, dar a urcat în 2010cu 9%, la 2,39 miliarde euro, nivel cu cinci puncte procentuale subcel din 2008.

Sectorul hardware şi electronică a fost singurul care a evoluatascendent pe întreaga perioadă a crizei, cu creş­teri de 16% în2009 şi 43% în 2010.

"Reducerea consumului intern la aproape jumătate a afectatprodu­că­torii locali, în special retailerii-asam­blatori decalculatoare, care au cu­nos­cut un declin dramatic soldat cuinsolvenţe şi falimente. Unităţile de producţie ale companiilorstrăine au întâmpinat dificultăţi în 2009, dar au avansat puternicîn 2010, odată cu revenirea comenzilor externe. Contri­buţia ceamai importantă a avut-o platforma Nokia de la Jucu/Cluj, care aajuns să reprezinte două treimi din producţia totală", conformITC.

AFACERI DE LA ZERO