Business Hi-Tech

Cea mai performantă industrie a României se revoltă: Asociaţia companiilor de soft atacă guvernul Dragnea-Grindeanu pentru schimbarea peste noapte a legislaţiei fiscale. “Decizia de eliminare a plafonului de plată a CAS şi CASS va afecta performanţa şi încrederea în această industrie românească.”

Cea mai performantă industrie a României se revoltă:...

Autor: Adrian Seceleanu

11.01.2017, 00:05 42470

Decizia guvernului Grindeanu de a schimba brusc, fără o consultare prea­la­­bilă, re­gimul de plată al con­tribuţiilor pentru pensii şi sănătate prin eli­mi­narea pla­fo­nului de 5 salarii medii pen­tru care sunt datorate aceste taxe are un impact ne­gativ asupra industriei de IT.

În această industrie, care a avut cea mai mare rată de creştere din 2008 încoace şi a susţinut toată economia,  salariile reprezintă cel mai mare cost.

Decizia luată peste noapte pune în pericol expan­siunea în anii următori a unui sector care a crescut exploziv în ultimii ani, au declarat pentru ZF repre­zentanţii Asociaţiei Pa­tronale a In­dustriei de Software şi Servicii (ANIS), care grupează cei mai mari jucă­­tori din domeniu, printre care se numără Bitdefender, Adobe, Ac­cen­ture, Microsoft, Oracle sau Total­soft.

Companiile de IT, unde chiar şi de­butanţii primesc salarii de 800 de euro, plătesc unele dintre cele mai mari sa­­larii din economie, fiind astfel afec­tate puternic de schimbarea Codului fiscal.

"Referitor la recenta măsura a gu­vernului de modificare a Codului fis­cal şi eliminarea plafonului de 5 salarii medii pe economie pentru plata con­tribuţiilor CAS şi CASS şi aplicabi­li­tatea sa în termen foarte scurt, ANIS este de părere că aceasta nu contribuie la un mediu stabil în care companiile să îşi desfăşoare activitatea, în condiţiile în care costurile cu capi­talul uman re­pre­zintă cea mai mare parte a cos­tu­rilor companiilor din indus­tria noastră. O astfel de măsură, fără a fi anunţată în prea­labil, afectează ne­gativ per­for­manţa şi competi­ti­vi­tatea secto­rului şi poate crea incer­titudine, fapt ce poate afecta gradul de încredere în sectorul ro­manesc de tehnologie şi înaltă per­for­manţă. Cu o rată de creştere record, ci­fra de afaceri a sectorului aproape că s-a dublat faţă de 2012, de la 1,87 mi­liarde de euro la 3,61 miliarde de euro în 2016, depăşind astfel 6% din PIB, con­form estimărilor ANIS. De ase­menea, productivitatea anga­jaţilor a cres­cut cu 35% în aceeaşi pe­rioadă, de la aproape 29.000 euro în 2012 la 39.400 euro, conform estimării pentru 2016", conform reprezen­tanţilor ANIS.

Sectorul hi-tech din Romania se află în competiţie directă pe piaţa glo­bală şi are nevoie de măsuri de sprijin şi predictibilitate pentru a-şi con­tinua ex­pansiunea, adaugă repre­zentanţii ANIS. "Obiectivul prin­cipal al ANIS este să susţină creşterea in­dustriei şi a po­tenţialului de dez­vol­tare pe termen lung, vizand atin­ge­rea a 10% din PIB în următorii 3 ani, prin creşterea valorii adăugate în ansamblu şi a produc­ti­vi­tăţii angajaţilor. Abor­darea strategică a acestei creşteri presupune stabilitate economică şi predictibilitatea mediului de afaceri, precum şi politici active de încurajare a investiţiilor în domeniu."

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Bankers Summit'24