Business Hi-Tech

IBM deschide un birou şi la Cluj. Compania continuă angajările şi caută aproape 100 de IT-işti

IBM deschide un birou şi la Cluj. Compania continuă angajările şi caută aproape 100 de IT-işti

De numele lui Mihai Tudor, 50 de ani, executivul care a fost numit la începutul acestui an director general pentru Europa de Sud-Est al IBM, se leagă cea mai mare extindere a numărului de angajaţi IBM în România: de la 200 de angajaţi în 2006 la 1.500 de salariaţi în 2010. Tudor a declarat într-un interviu acordat ZF că investiţiile realizate de IBM în România în ultimii ani, inclusiv după ce economia locală a intrat în recesiune, au dus la creşterea numărului de angajaţi, iar acest lucru reprezintă cea mai importantă performanţă a sa în mandatul de patru ani şi jumătate la conducerea IBM România.

Autor: Adelina Mihai

28.07.2011, 00:05 4859

IBM România, subsidiara locală a celui mai mare furnizor deservicii IT din lume, a deschis un punct de lucru în clădirea debirouri Maestro Busi­ness Center din Cluj şi a extins cu un etaj şijumătate spaţiul închiriat în sediul aflat în Global BusinessCenter din Bu­cu­reşti. Compania, care avea peste 1.500 desalariaţi anul trecut, are în prezent 85 de po­ziţii deschise, înspe­cial în Bucureşti, po­trivit informaţiilor de pe site-ulIBM.

IBM a deschis bi­roul de la Cluj în spa­ţiul în care activa ofirmă cu aproxi­ma­tiv 10 an­ga­jaţi şi care a fost preluatăintegral în urma unei fuziuni la nivel global care a avut loc anultrecut, con­form unor surse din interiorul companiei.

Maestro Business Center, unde IBM are de acum un punct de lucrula etajul 2, este o clădire care apar­ţi­ne dezvoltatoruluiimo­biliar Omnicon­struct din Cluj-Na­po­ca, ai cărui acţio­narisunt Horia Cior­cilă şi Dorel Goia. Clădirea, des­fă­şu­rată pe osuprafaţă de aproximativ 10.000 de metri pătraţi, are 9 etaje şieste situată în apropiere de centrul Clujului. Printre chiriaşiidin clădire se mai află companii precum Teraplast, BancaTransilvania, BT Asigurări sau Vodafone.

În Bucureşti, extinderea spaţiului de birouri se va face însediul din zona Politehnica, unde IBM avea deja ocupate etajele2,3,4 şi 5 şi la care a adăugat etajul 1 şi parterul (parţial),potivit unor informaţii publicate în Monitorul Oficial şiconfirmate de surse din companie.

Deşi păstrează un profil discret în ceea ce priveşte planurilede recrutare, IBM este unul dintre cei mai activi angajatori dinultimii ani, recrutând în special absolvenţi de Poli­tehnică (aifacul­tă­ţilor de Automatică şi Calculatoare, Elec­tro­nică sauInginerie în limbi străine), dar şi absolvenţi de ASE (Fa­cultateade Ciber­ne­tică) sau ai Uni­ver­si­tăţii din Bucureşti (Facultateade Matematică şi Informatică). Majoritatea poziţiilor scoase laconcurs sunt tehnice, precum technical team leader, software clientleader for telco& utilities, infrastructure specialist -application server administration sau information architect, iarunele poziţii sunt pentru studenţii care vor să participe la unprogram de internship.

Programatorii români rămân în conti­nua­re ieftini comparativ cucei din vestul Eu­ro­pei, Statele Unite sau Canada, undesa­la­ri­ile ajung până la 4.000 - 5.000 de euro pe lu­nă. Unsoftware developer cu expe­rien­ţă poa­te ajunge la câştiguri de2.000 - 2.500 de euro net într-o multinaţională prezentă pe pia­ţalocală, în timp ce un programator ju­nior începe pe un salariu netde 700 - 800 de euro.

IBM România, înfiinţată în noiembrie 1995, are operaţiuni înBucureşti, Timişoara (din 2007) şi Braşov (din 2009). La începutulacestui an, compania şi-a manifestat intenţia de a deschide laTârgu-Mureş un centru de cercetare pe teme precum sănătate,nano­teh­nologie şi oraşe inteligente, infor­ma­ţie regăsităîntr-un document semnat la Guvern de reprezentanţi ai firmei şi aipri­mă­riei din localitate. Compania se află încă în discuţiipentru extinderea în Târgu-Mureş.

IBM România a fost în 2009 cel mai ma­re jucător de pe piaţalocală de soluţii in­te­grate IT&C (pe locul doi aflându-seHewlett-Packard), înregistrând o cifră de afaceri de 51,1 milioanede euro. Deşi la Re­gis­trul Comerţului compania figurează cu numai554 de angajaţi în 2009, reprezen­tan­ţii IBM au declarat anultrecut că numărul de angajaţi este mult mai mare, de până la 1.400- 1.500 de persoane şi că folosesc di­verse mijloace pentru a-şiacoperi nevoile de resurse umane, cum este forţa de muncătemporară.

La nivel mondial, IBM a avut anul tre­cut afaceri de 100 demiliarde de dolari.

AFACERI DE LA ZERO