Business Hi-Tech

La ce operatori au fugit clienţii de telefonie mobilă în februarie: RCS rămâne lider, dar T Fix şi Orange au cea mai mare creştere

Autor: Adrian Seceleanu

28.03.2016, 00:02 4535

Compania de cablu RCS&RDS a atras în lu­na februarie cel mai mare număr de clienţi de la rivali prin portare - procedura prin care un cli­ent îşi schimbă furnizorul de servicii de co­mu­nicaţii păstrându-şi numărul de telefon - dar Tele­kom România Communications (fos­tul Rom­tele­com) şi Orange au înregistrat cea mai ma­re rată de creştere în raport cu ace­eaşi lună a anu­lui precedent, arată datele Auto­rită­ţii Na­ţio­­nale de Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).

Din punctul de vedere al numărului abso­lut de clienţi atraşi de la rivali, compania de cablu RCS&RDS şi-a păstrat fotoliul de lider, cu aproape 34.000 de clienţi care au renunţat la Orange, Vodafone şi Telekom în favoarea Digi. Operatorul controlat de antreprenorul Zoltan Teszari din Oradea a păstrat astfel ritmul de peste 30.000 de portări pe lună, atins pentru prima oară în octombrie 2015, evoluţie care arată că tarifele agresive ale operatorului rămân atrac­tive pentru anumite categorii de clienţi, în ciu­da decalajului semnificativ dintre reţeaua mobilă a RCS şi cea a rivalilor săi.

Datele privind portările furnizate de ANCOM nu zugrăvesc imaginea completă a pie­ţei locale de telecomunicaţii, însă reprezintă to­tuşi un bun indicator al atractivităţii ofertelor şi al capacităţii operatorilor de a determina cli­enţii altor companii să-şi schimbe furnizorul. Dincolo de evoluţia explozivă a RCS&RDS, date­le ANCOM privind portările din telefonia mo­bilă arată şi o tendinţă de creştere a fostului Romtelecom, care a reuşit să atragă de la rivali în medie 2.100 de clienţi pe lună în perioada oc­tombrie 2015 - februarie 2016. Cum fostul Rom­telecom nu oferă servicii de comunicaţii mo­bile, datele privind portările arată, în fapt, cel mai probabil, numărul de clienţi care au achi­ziţionat pachete de servicii fix-mobil Ma­gen­ta, care includ şi serviciile mobile furnizate de compania „soră“ din grup Telekom Mo­bile Communications, fostul Cosmote. Tele­kom, care odată cu rebrandingul a început să atace clienţii din eşalonul superior al pieţei, nu are evoluţia explozivă a RCS&RDS, dar totuşi nu­mărul de clienţi atraşi din alte reţele în fe­bruarie este de 20 de ori mai mare faţă de sep­tem­brie 2014, şi se află într-o creştere con­stantă, semn că pachetele fix-mobil ale gru­pului încep să câştige teren.

Datele ANCOM mai arată şi o creştere semnificativă a Orange, liderul pieţei locale de telefonie mobilă, care a reuşit să dubleze nu­mă­rul de clienţi atraşi din alte reţele în ianuarie şi februarie 2016: de la o medie de 7.394 anul trecut la 14.772 în prezent.