Business Hi-Tech

RCS&RDS caută finanţări de până la 600 mil. euro pentru restructurarea datoriilor

RCS&RDS caută finanţări de până la 600 mil. euro pentru restructurarea datoriilor

Cifra de afaceri a RCS&RDS a crescut în 2015 cu 17%, până la 2,7 mld. lei (607 mil. euro)

Autor: Adrian Seceleanu

01.09.2016, 00:05 1486
Compania de cablu RCS&RDS, cel mai mare furnizor de servicii de televiziune şi internet fix din România, care are operaţiuni şi în Ungaria, Spania şi Italia, a convocat două adunări cu acţionarii la începutul lunii octombrie pentru a discuta detaliile atragerii unor noi finanţări, cu o valoare de până la 600 de milioane de euro pe cel mult 10 ani, pentru a restructura datoriile curente ale societăţii, conform unui document publicat în Monitorul Oficial de companie.
 
„Consiliul de administraţie al RCS & RDS - SA convoacă Adunarea generală ex­tra­­or­dinară a acţionarilor societăţii la data 03.10.2016, ora 11.00 (AGEA) şi Adunarea ge­ne­rală ordinară a acţionarilor societăţii la data de 03.10.2016, ora 15.00 (AGOA). AGEA are următoarea ordine de zi: 1. apro­ba­rea contractării uneia sau mai multor fi­nan­ţări în valoare totală de până la şase sute de milioane euro sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă, pen­tru o durată care nu va de­pă­şi zece ani“, conform sur­sei citate. Documentul men­ţionează că RCS&RDS ar putea folosi şi piaţa de ca­pital pentru a atrage fi­nan­ţarea. „Astfel de finanţări pot fi ob­ţinute atât prin intermediul pieţelor de capital inter­naţionale şi/sau locale, inclusiv, fără a se limita la, prin emisiunea unor obli­ga­ţiuni şi / sau altor instrumente financiare de credit, şi / sau de la bănci, instituţii finan­ciare, fonduri de in­vestiţii, româneşti sau in­ter­naţionale şi / sau de la orice alte entităţi pri­vate (afiliate sau terţi), inclusiv, fără a se li­mita la, prin în­che­ierea unuia sau a mai mul­tor contracte“.
Citește continuarea pe
zfcorporate.ro
AFACERI DE LA ZERO