Business Hi-Tech

Sindicate: Grupul Telekom nu vrea să facă disponibilizări, ci să îi determine pe angajaţi să plece de bunăvoie. Miroslav Majoros a prezentat un cadru general al „remodelării“, fără să ofere detalii despre numărul disponi­bilizărilor

Sindicate: Grupul Telekom nu vrea să facă disponibilizări, ci să îi determine pe angajaţi să plece de bunăvoie. Miroslav Majoros a prezentat un cadru general al „remodelării“, fără să ofere detalii despre numărul disponi­bilizărilor

Miroslav Majoros, direc­torul general Telekom

Autor: Adrian Seceleanu

04.05.2017, 00:06 1864

Echipa de management a grupului Telekom România, condusă de direc­torul general Miroslav Majoros şi direc­torul de resurse umane Carmen Dumi­trache, nu a prezentat în cadrul întâlnirii de marţi cu sin­dicatele date concrete despre impactul proce­sului de restruc­turare prin care vor trece com­pa­niile din grup asupra nu­mărului de angajaţi cu funcţii manageriale sau de execuţie, a de­clarat pentru ZF Florin Bica, preşe­dintele Sindicatului Naţional Tele­co­mu­nicaţii Mobile (SNTM), organizaţie sin­di­cală afiliată BNS şi care este repre­zentativă la nivelul Telekom Mobile Co­mmu­nications (fostul Cos­mote), Ger­ma­nos Telecom Roma­nia şi Sunlight. La întâl­nire au fost invitate simultan toate sindicatele din grup.

Miroslav Majoros „a prezentat un ca­dru general al «remodelării», fără să ofere de­­talii despre numărul disponi­biliză­rilor, atât în ceea ce priveşte personalul mana­ge­rial, cât şi cel de execuţie”, a susţinut Bi­ca. Şi reprezen­tanţii celui mai mare sin­dicat din grup, Sindicatul Naţional din Te­le­­comu­nicaţii (SNTc), le-au transmis mem­­brilor, după întâlnire, că manage­men­tul com­paniei nu a răspuns între­bărilor pri­vind perso­nalul afectat. „Partea nefericită a acestui proiect este că el nu se pune în prac­tică decât odată cu plecarea din nou a unui număr foarte mare de personal, din nou majoritatea va fi din Telekom Ro­mâ­nia Communications (fostul Romte­lecom - n. red.)”, conform mesa­jului SNTc văzut de ZF. Repre­zen­tanţii SNTc nu au putut fi con­tactaţi pentru detalii. Proiectul de reor­ga­­nizare New Telekom a fost anunţat pu­blic de directorul general Mi­roslav Ma­jo­ros în februarie. El a declarat atunci că gru­pul, un business de 1 mld. euro pe an, tre­­buie să-şi schimbe rapid structura şi mo­delul operaţional „greoi“ - asemă­nător unei „instituţii de stat“ - după care funcţio­nează în prezent pentru a fi capabil să ia de­cizii rapid şi pen­tru a putea lansa o o­fen­sivă comercială care să-i permită să sto­peze declinul veniturilor şi al cotei de piaţă cu care cel mai mare grup de comu­nicaţii fixe şi mobile se confruntă de mai mulţi ani.

Echipa de management a grupului de companii Telekom îşi doreşte să nu lan­seze un proces formal de dispo­nibilizări, care presupune mai multe etape birocratice inclusiv notificarea  autorităţilor, ci să le propună angajaţilor de ale căror servicii ajunge la concluzia că nu mai are nevoie să îşi încheie contractele de muncă prin acordul părţilor, conform lui Florin Bica. Echipa de management a declarat că „salariaţii pot conveni să plece «de bună voie», ceea ce înseamnă că ei nu vor fi introduşi în categoria salariaţilor disponibilizaţi. Cu alte cuvinte, numărul concedierilor se va împiedica în semantica dintre restructurări şi «motivarea» salariaţilor de a pleca de bună voie”.

Conform informaţiilor obţinute anterior de ZF, salariaţii Telekom ar putea primi o sumă dublă la plecarea din companie dacă aleg să încheie contractele de muncă prin acordul părţilor decât în cazul în care ar fi disponibilizaţi. În ultimii ani procesele de restructurare au îmbrăcat frecvent această formă, a plecării oamenilor prin încheierea de comun acord a contractelor.

Cel mai mare sindicat din Grupul Telekom a cerut managementului să suplimenteze plăţile făcute angajaţilor care vor pleca în urma procesului de restructurare dar şi majorarea salariilor pentru cei care rămân şi vor avea mai multe activităţi de gestionat. “Cea mai importantă solicitare a SNTc a fost aceea ca în cazul plecărilor din acest an să ia în calcul adăugarea unor sume peste salariile duble, în cazul plecării cu acordul părţilor, cât şi acordarea unei majorări salariale suficiente încât să poată fi mai uşor de suportat mărirea gradului de încărcare pentru angajaţii care vor rămâne după finalizarea reducerilor de personal”, conform mesajului SNTc, care a fost văzut de ZF.

Una dintre puţinele informaţii clare prezentate în cadrul întâlnirii a fost aceea că procesul de reorganizare va fi implementat de la 1 iulie, termen care ar fi aproape imposibil de atins luând în calcul procedurile implicate şi faptul că echipa de management susţine că nu ştie în acest moment câţi oameni sunt afectaţi, a susţinut reprezentantul SNTM.

AFACERI DE LA ZERO