Business Hi-Tech

Zona de publicitate pe smartphone-uri are un potenţial „imens“ de creştere

Zona de publicitate pe smartphone-uri are un potenţial „imens“ de creştere

Jeremy Hine, Lowe: Datorită creş­te­rii nu­mă­ru­lui de smart­phone-uri, ex­tin­derii re­ţe­lei 4G şi a por­ta­bi­li­tăţii, fap­tu­lui că poţi lua ori­unde cu tine tele­fo­nul, mai multe resur­se vor mer­ge că­tre zona de mo­bil, atât în ceea ce pri­­veşte optimizarea site-uri­lor, cât şi inves­ti­ţiile cumpărătorilor de re­­cla­mă

Autor: Luiza Chiroiu

22.06.2015, 00:08 604

Piaţa de publicitate online, unde sunt incluse şi smartphone­-urile, are o valoare extrem de redusă în România, numai 51 de milioane de euro dintre care mai mult de jumătate din bani sunt luaţi de Google şi Facebook.

Pe o piaţă de publicitate digitală în creştere alertă, zona de ad­ver­ti­sing pe smartphone-uri va deveni în următorii ani cea mai mare miză pentru jucăto­rii din această in­dus­trie dato­rită nu­mă­rului tot mai ma­re de utili­za­tori ai telefoa­nelor in­teli­gente şi ex­tin­derii re­ţelei 4G, con­sideră Jeremy Hine, preşe­din­tele gru­pului Lowe pentru Europa, Orien­tul Mijlo­ciu şi Africa (EMEA).

„Zona de ad­ver­tising pe smart­phone-uri are un po­tenţial imens de creş­­­tere. Datorită creş­te­rii nu­mă­ru­lui de smart­phone-uri, ex­tin­derii re­ţe­lei 4G şi por­ta­bi­li­tăţii, fap­tu­lui că poţi lua ori­unde cu tine tele­fo­nul, mai multe resur­se vor mer­ge că­tre zona de mo­bil, atât în ceea ce pri­­veşte optimizarea site-uri­lor, cât şi inves­ti­ţiile cumpărătorilor de re­­cla­mă“, a spus Hine într-un interviu pentru ZF.

În prezent, piaţa de publi­ci­ta­te pe dis­pozitive mobile este in­clusă în pu­blicitatea online, un sec­tor care anul trecut a repre­zen­tat 16% din industria de publicitate din România, cu o va­loa­re de 51 mi­lioa­ne euro, po­trivit da­telor agenţiei Ini­tia­tive Media, parte a gru­pului Lowe.

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro
AFACERI DE LA ZERO