Business Internaţional

Companiile „zombi“ ale Europei ar putea lega mâinile BCE ani la rând

Companiile „zombi“ ale Europei ar putea lega mâinile BCE ani la rând

Autor: Catalina Apostoiu

25.07.2017, 22:26 1087

Numărul mare de companii care-şi duc zilele pe baza ajutorului furnizat de Banca Centrală Europeană va limita capacitatea strategilor europeni de a retrage stimulentele financiare care susţin piaţa de obligaţiuni a conti­nen­tului de la criza financiară, avertizează stra­tegi ai Bank of America, citaţi de Bloomberg.

Aproximativ 9% dintre cele mai mari companii din Europa ar putea fi in­cluse în categoria „morţilor vii“. Este vor­ba de companii care riscă să se pră­buşească dacă nu mai au parte de susţinere, po­trivit analiştilor.

După ce prăbuşirea Lehman Brothers a aruncat pieţele din întreaga lume în criză, un deceniu de politici mo­netare relaxate a oferit ţărilor o gură de oxigen, per­mi­ţân­du-le să-şi facă or­dine în bi­lanţuri şi a adus com­pa­ni­ilor o revigo­ra­re a pro­fiturilor.

Acum, însă, ten­tativele băn­ci­lor centrale de a re­strân­ge astfel de po­li­tici de teama unei supra­în­călziri ar putea fi frânate de posi­bilele perspec­tive sum­bre pentru companiile vulne­ra­bile, potrivit Bank of America.

„În Europa, susţinerea monetară fur­nizată în ultimii cinci ani a permis companiilor cu o profitabilitate redusă să-şi refinanţeze în continuare datoriile şi să evite defaultul“, se arată într-o notă a strategilor BofA.

„Din această cauză BCE va pro­ce­da lent şi cu răbdare în retragerea sti­mu­lentelor sale extraordinare în ur­mătorul an şi jumătate“.

Pentru strategii Bank of America, fir­mele zombie sunt companii non-fi­nan­ciare incluse în indicele bursier Euro Stoxx 600 cu o rată a acoperirii do­bânzii de 1 sau sub 1.

Companiile din aceas­tă categorie sunt cele mai vul­nerabile în faţa unor posibile majorări de dobânzi.

Aproximativ 6% din companiile euro­pene aveau o rată de acoperire a do­bânzii de sub 1 în pragul prăbuşirii Lehman, un procent care a scăzut la 5% în 2013 în momentul temperării crizei datoriilor suverane. Procentul firmelor zombie a urcat pâ­nă la 11% în iunie 2016 înainte de a scă­dea uşor în ultimele luni.

Companiile din energie şi cele din Europa de Sud re­prezintă un pro­cent dis­pro­por­ţio­nat din lu­mea zom­bie, po­tri­vit Bank of America.

Printre com­pa­niile cu rate de aco­perire a do­bân­zii de sub 1 se nu­mă­ră com­pania ita­lia­nă Media­set, com­pa­nia su­e­deză de ener­gie Lun­din Petro­le­um, firma franceză de pu­bli­citate Publi­cis Groupe şi grupul media Altice.

Decizia recentă a BCE de a amâna momentul stabilirii viitorului progra­mu­lui său de achiziţii de obligaţiuni până în toamnă confirmă faptul că ban­ca va îmbrăţişa un ritm gradual al majo­rărilor de dobânzi, potrivit Bank of America.

Potrivit acesteia, BCE va începe retragerea stimulentelor în ianuarie 2018, prima majorare de dobânzi fiind prevăzută pentru primăvara anului 2019.

Studii similare confirmă faptul că firme zombie există la nivelul tuturor pieţelor dezvoltate, acestea punând acest fenomen pe seama politicii monetare relaxate.

Luna trecută, Banca Reglementelor Internaţionale a calculat că firmele cu o vechime de peste 10% ale căror câştiguri nu acoperă cheltuielile legate de dobânzi reprezintă aproape 10,5% din companiile listate public din 13 economii avansate, comparativ cu un procent de sub 6% înainte de criză.

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică avertizează că firmele zombie erodează productivitatea.

BCE nu-şi poate totuşi înăspri politica monetară prematur. O astfel de direcţie ar pune din nou presiune pe costurile legate de dobânzi în rândul companiilor, riscând să amplifice fenomenul zombie, concluzionează strategii Bank of America.

AFACERI DE LA ZERO