Business Internaţional

Cuprul de devenit mai preţios decât aurul

Cuprul de devenit mai preţios decât aurul

Autor: Catalina Apostoiu

27.04.2011, 23:35 176

Pe fondul cererii în creştere puternică de cupru la nivelmondial, câştigurile obţinute din tranzacţiile cu acest metal le-arputea devansa pe cele legate de tranzacţiile cu aur, potrivitagenţiei de presă Thomson Reuters.

"Cuprul ar putea fi noul aur. Perspectivele pe termen lungpentru metalele de bază sunt bune", declară Pinaki Rath, managingdirector în cadrul Gold Matrix Resources.

El remarcă faptul că riscul majorării ratelor dobânzii încon­diţiile trecerii economiilor lumii de la politicile monetarerelaxate adoptate pe perioada crizei financiare la condiţii mainor­male ar putea limita creşte­rea preţului aurului, în timp ceape­titul pentru cupru ar urma să susţină avansul preţuluiaces­tuia.

Atât preţul cuprului, cât şi cel al aurului au atins maximere­cord în acest an. Cuprul a atins un nivel fără precedent de10.190 $/tonă în februarie, în timp ce preţul spot al aurului aurcat până la un nivel record de 1.518,10 $/uncie (53,6 $/gram) laînceputul acestei săptămâni.

Cererea în creştere venită din partea unor economii emer­gen­tecum ar fi China, care con­su­mă în prezent 40% din pro­duc­ţiamondială de cupru, sau apro­ximativ 8 milioane de tone, va menţinepreţurile la un ni­vel ridicat, în timp ce companiile miniereîncearcă să ţină pasul.

Estimările sunt diferite, însă analiştii anticipează că cerereade cupru va depăşi oferta cu 300.000, până la un milion de tone înacest an.

Atât pieţele cuprului, cât ale aurului au înregistrat re­ve­niriputernice de la minimele atinse după căderea băncii dein­ves­ti­ţii americane Lehman Brothers, preţul cupruluiînre­gis­trând o creştere de trei ori de la minimele atinse îndecembrie 2008, de sub 3.000 $ pe tonă. Preţul aurului aînregistrat o creştere mai modestă, de 120% în aceeaşiperioadă.

Richard Longsley, investitor în acţiuni ale companiilor miniere,declară că multe companii din acest sector încearcă să găseascămodalităţi de a se diversifica, iar producătorii de cupru sunt ceifavoriţi.

AFACERI DE LA ZERO