Business Internaţional

Guvernul grec şi-a predat creditorilor suveranitatea

Noul ministru de finanţe al Greciei Euclid Tsakalotos a îndurat cu stoicism la Summitul Euro toate criticile colegilor din zona euro

Noul ministru de finanţe al Greciei Euclid Tsakalotos a îndurat cu stoicism la Summitul Euro toate criticile colegilor din zona euro

Autor: Bogdan Cojocaru

14.07.2015, 00:07 1768

Premierul grec Alexis Tsipras şi echipa sa de negociatori au acceptat la Bruxelles aproape toate pro­pu­nerile de reformă şi măsurile cerute de cre­ditorii Greciei pentru a face po­sibile negocierile pentru cel de-al trei­lea bailout al ţării, probabil de 86 mld. euro.

Parlamentul grec tre­buie să adopte până mier­­curi re­forme pri­vind sistemul de impo­zi­tare, pen­siile şi dis­ci­plina fiscală.

După cinci luni de auto­pro­cla­mată re­vol­tă antiausteritate, gu­ver­nul grec nu mai poate lua decizii în ches­tiunile importante fără con­sul­ta­rea şi apro­barea preala­bilă din par­tea institu­ţiilor europene.

De ase­menea, Atena este obli­gată să fa­că privatizări şi să vândă din activele sta­tului pentru a strânge 50 de mi­liar­de de euro, bani cu care ar urma să fie finanţată rambur­sarea îm­pru­­muturilor făcute de la Meca­nismul Eu­ro­pean de Sta­bilitate şi pen­tru rec­apitalizarea sis­te­mului bancar.

Activele statului vor fi admi­nis­tra­te de un fond special cu ba­za la Atena, o mică vic­­torie pentru Tsipras, având în ve­dere că Ger­ma­­nia a pro­­pus ca de pri­vatizări să se ocu­­­pe un fond din străi­nă­tate.

Pieţele financiare au întâmpinat cu opti­mism pasul făcut spre rezolvarea crizei greceşti. 

 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

AFACERI DE LA ZERO