Business Internaţional

Începe decăderea? Dacă SUA ar fi fost în Europa, acum ar fi mers după bani la UE şi FMI

Începe decăderea? Dacă SUA ar fi fost în Europa, acum ar fi mers după bani la UE şi FMI

Preşedintele american Barack Obama nu se înţelege cu republicanii cu privire la modul în care să reducă deficitul bugetar

Autor: Livadariu Andreea, Alexandru Matei

19.04.2011, 23:40 485

Reducerea perspectivei de credit a Statelor Unite, cea mai mareeconomie a lumii, de către agenţia Standard & Poor's (S&P)a luat prin surprindere investitorii, ducând la scăderea bursei dela New York şi a împins preţul aurului aproape de pragul de 1.500de dolari/uncie (28,3 grame), scrie presa străină.

Modificarea perspectivei de la "stabil" la "negativ" înseam­năcă ratingul AAA al SUA ar putea fi redus în următorii doi ani, labaza deciziei S&P stând deficitul şi datoriile prea mari şiinabi­li­ta­tea politicienilor de a rezolva această problemă.

O noutate pentru SUA

"E pentru prima dată când SUA se con­frun­tă cu o asemeneasituaţie inedită, deşi a mai avut datorii publice şi deficite mariîn timpul celui de-al Doilea Război Mondial", spune Daniel Dăianu,profesor de economie şi fost ministru de finanţe. "Acum, sistemulfinanciar este fragil, bugetul este mult mai com­pli­cat, mediulpo­litic este polarizat ca urmare a con­fruntării din­tre cele douădoctrine (cea republicană ver­sus cea democrată - n. red.) care sebat cap în cap, iar economia nu mai are statutul de altădată."

Înainte de decizia S&P, FMI a îndemnat SUA să gră­beas­căprezentarea unui plan cre­dibil pentru re­ducerea deficituluibuge­tar. FMI aprecia că SUA şi Japo­nia, două dintre cele mai marieconomii ale lu­mii, întârzie aplicarea unor măsuri pentrurelan­sare, în timp ce o mare parte din statele avan­sateacţionează pentru a reduce deficitele buge­tare. FMI consideră căîn SUA va fi nevoie de o ajustare "majoră" anul viitor pentruechilibrarea bugetului.

Datoriile şi deficitele, subiect sensibil

Datoriile şi deficitele sunt un subiect sen­si­bil începând deanul trecut, când în Europa a iz­bucnit criza datoriilor suverane.Datoriile de peste 150% din PIB au făcut ca Grecia să ape­leze laajutor financiar din partea UE şi FMI în primăvara anului trecut.Ulterior şi Irlanda şi Portugalia au făcut acelaşi lucru din cauzadeficitelor. De asemenea, autori­tă­ţile europene au criticat duragenţiile de rating americane, prin­tre care şi S&P, pentru căau redus ratin­gurile ţărilor cu probleme şi au agravat criza.


"Nu este exclusă o reducere a ratingului core­lată cu un deficit deîncredere în obliga­ţiu­nile americane, care s-ar traduce însistarea achi­ziţiei de titluri americane. În scenariul redu­ceriiratingului de credit, efectele s-ar ţine lanţ: dolarul s-ardeprecia şi ar ajunge la o va­loare de 1,7-1,8 $/euro (de la 1,4$/euro în prezent - n. red.), inflaţia ar creşte mult şi Fed armajora dobânzile. În acest caz, economia ar putea intra înrecesiune", mai spune Dăianu.

Datoria publică americană este de 14.219 mld. $ (9.923 mld.euro) sau 91,6% din PIB. Deficitul bugetar al SUA pentru acest aneste estimat să crească până la 10% din PIB, adică aproximativ1.650 mld. $ (1.151 mld. euro).

Scena politică este divizată

Problemele actuale ale SUA provin din di­ver­genţele dintrerepublicani şi democraţi cu privire la modul în care va fi redusdeficitul bugetar. Camera Reprezen­tan­ţilor, controla­tă derepublicani, a adoptat un plan de bu­get care are drept obiec­tivreduceri de chel­tuieli guver­na­men­tale de 6.200 mld. $ înurmă­torul deceniu. Dar propunerea nu este aş­tep­ta­tă să treacăde Senat, care este controlat de demo­craţi. În plus, preşedinteledemocrat Barack Obama a ve­nit cu un plan de redu­ce­re adefi­citu­lui buge­tar cu 4.000 mld. $ în 12 ani. "Pieţele nu suntîngrijo­ra­te din cauza ni­ve­lu­lui ridicat al datoriei publice,ci mai de­gra­bă pen­tru că lipseşte acordul politic pen­­trumă­surile de diminuare a deficitului", mai spune Dăianu.

Chinezii îi retrogradează pe americani

Dagong, agenţia de rating a statului chi­nez, a decis reducereacalificativului SUA de la AA la A+ în noiembrie, mo­tivând că"defec­te­le serioase în dezvoltarea eco­nomică a SUA şi modelul demanagement vor con­duce la o re­cesiune pe termen lung, ceea ce vareduce fun­damental solvabilitatea ţării."

"Statul american poate ajunge în fali­ment, oricât de hazardatăar părea această afir­maţie. Deşi dolarul este monedă dere­fe­rinţă, siste­me­le finan­ciar şi economic au fost afectate decriza fi­nan­ciară. În plus, SUA au probleme cu asu­ma­reaobligaţiilor faţă de cetăţean în cadrul sistemelor de pensii şiasigurări medicale", concluzionează Dăianu.

AFACERI DE LA ZERO