Business Internaţional

Olanda transformă bisericile în biblioteci sau teatre şi camioane întregi de obiecte religioase ajung în ţări din toată lumea

Olanda transformă bisericile în biblioteci sau teatre şi camioane întregi de obiecte religioase ajung în ţări din toată lumea

Autor: Andreea Mindrila

29.05.2012, 00:09 14529

În Olanda, obiectele sacre folosite de preoţi sunt păstrate în camerele de depozitare ale bisericilor din întreaga ţară. În alte părţi, unele congregaţii au, din contră, probleme de altă natură. Bisericile catolică şi protestantă sunt tot mai numeroase în America Latină, Africa şi Asia, iar pastorii din Europa de Est încearcă să recondiţioneze bisericile care au fost folosite ca depozite sau fabrici zeci de ani.

Mai mulţi experţi olandezi în arta reli­gioasă, preocupaţi de volumul mare de obiecte care au atât semnificaţie artistică, dar mai ales spirituală, depozitat în bisericile din toată ţara, încearcă să găsească o modalitate prin care această ofertă să răspundă cererii din alte părţi ale lumii. Astfel, datorită iniţiativei lor, o ca­te­drală romano-catolică din Republica Do­mini­cană are un altar de marmură de la o biserică din Eindhoven, care a fost transfor­mată într-un centru de sănătate. O altă biserică catolică ce urmează să fie transformată într-o bibliotecă municipală, care va funcţiona în acelaşi timp şi ca teatru, a donat stranele, cru­cile şi statuile unei biserici din Liov, Ucraina. Această biserică a fost folosită în perioada comunistă ca fabrică unde se confecţionau măşti de gaze. De ase­menea, o biserică reformată olandeză a do­nat un set de obiecte din argint folosit pentru îm­păr­tăşirea enoriaşilor unei parohii protes­tante din România.


"Dacă avem obiecte pe care noi nu le fo­losim, acestea nu ar avea o întrebuinţare mai bună decât în altă biserică", spune reverendul Martien Mesch, care a trimis camioane întregi de obiecte bisericeşti în Ucraina după ce a fost nevoit să închidă două biserici în oraşul olandez Vught.


Eugene van Deutekom, istoric şi arhivist al episcopiei catolice din acest oraş situat în sudul Olandei, spune că surplusul de obiecte ar tre­bui, pe cât posibil, să fie transferat către bise­rici­le care încă îşi desfăşoară activitatea, iar lu­crurile valoroase să fie donate muzeelor olan­deze. Dar dacă pe plan local nicio biserică nu are nevoie de ele, acest patrimoniu este donat numărului tot mai mare de instituţii religioase din străinătate care au cerut de la vase din aur şi argint până la bănci din lemn masiv.


"În acest mod, obiectele sacre sunt folosite în continuare în scopul pentru care au fost create. Interesul nostru nu este unul de natură eco­nomică, ci ţine de valoarea religioasă a obiec­telor", explică van Deutekom.


Scăderea dramatică a numărului de eno­riaşi din ultima jumătate de secol şi migrarea populaţiei către oraşele laice sunt doi dintre factorii principali care au condus la apariţia acestui fenomen.
"În Olanda, prezenţa în biserica catolică era cea mai ridicată din Europa, de peste 90%. Acum este mai mică de 10%. Acest mod de a face lucrurile - totul sau nimic, este specific olandezilor", spune reverendul Jan Stuyt din oraşul Nijmegen, unul din membrii echipei care decide ce biserici vor fi închise.

În 1900, două treimi dintre catolici locuiau în Europa, dar în prezent lucrurile s-au schimbat şi aproape 70% din catolici trăiesc în America Latină, Africa şi Asia.

Din 1970 până în 2008, 205 biserici catolice din Olanda au fost demolate, iar 148 a fost transformate în centre de sănătate, restaurante, librării sau apartamente.

Marc de Beyer, directorul muzeului naţio­nal de artă creştină Catharijnecovent, spune că volumul mare de obiecte de artă religioasă i-a determinat pe oficialii patrimoniului naţional şi pe cei ai bisericii să organizeze în anul 2008 "Anul artei religioase" pentru a atrage atenţia asupra acestei probleme.

Astfel a fost realizat un ghid folosit de bisericile care urmează să fie închise pentru evaluarea obiectelor de artă religioasă pe care le au, deoarece în acest mod pot găsi mult mai repede proprietari pentru acestea. Interesul s-a răspândit şi în rândul experţilor în patrimoniu bisericesc din întreaga Europă şi de aceea se pregăteşte şi versiunea în limba engleză.

În subsolul Muzeului de Artă Religioasă din Uden, rafturile sunt pline cu statuete şi alte obiecte de cult. "Primim foarte multe lucruri de la oamenii care fac curat în casele părinţilor, dar nu vor să arunce aceste lucruri sfinte", spune custodele Wouter Prins.


Câteva dintre cele şapte episcopii catolice au experţi în artă religioasă, iar aceştia lucrează împreună pentru a plasa surplusul de obiecte în alte parohii. În luna martie Van Deutekom şi Evelyne Verheggen, expert în artă religioasă la episcopia din Rotterdam, au dus trei containere pline de strane, statui, un altar, un clopot şi alte lucruri unei catedrale din Republica Domi­nicană.

Argentina, Indonezia, Mozambic…

O parohie din Indonezia a cerut toate lu­crurile necesare într-o biserică, o alta din Bra­zilia are nevoie de orgă, iar o biserică din Ugan­da a solicitat veşminte pentru preoţi. Bisericile din Argentina, Congo, Camerun, Mozambic, Filipine şi Tanzania au nevoie, de asemenea, de astfel de obiecte.


După deceniile întregi de opresiune, sfâr­şi­tul comunismului a dus la creşterea numărului de solicitări de construire de biserici în Europa de Est. Parohiile din Estonia, Lituania şi Po­lonia au cerut obiecte de artă, dar şi veşminte bisericeşti, iar Biserica Ortodoxă sârbă s-a in­te­resat de relicve care datează de dinainte de Marea Schismă din 1054.


"Când dai un obiect unei alte biserici sau unei biserici dintr-o altă ţară, este ca şi cum cineva şi-ar dona inima sau un alt organ", spune Verheggen.

O problemă majoră este că bisericile nu au bani pentru a expedia aceste obiecte în străi­nă­tate şi de aceea trebuie să găsească binefăcători care să achite costurile de transport.

"În 10 - 15 ani vom avea atât de multe obiec­te de artă religioasă încât o să fie dificil să le trimitem pe toate în străinătate", spune Van Deutekom.


Experţii sunt precauţi în a vinde surplusul de obiecte deoarece familiile care le-au donat bisericii s-ar putea simţi ofensate să le vadă scoa­se la vânzare. Dar dacă surplusul va con­tinua să se majoreze, aceştia ar putea fi obligaţi să aibă în vedere şi astfel de soluţii.

"Dacă nu se găsesc noi proprietari, ar tre­bui să ne gândim să le distrugem într-o manieră respectabilă, însă aceasta reprezintă ultima opţiune", spune Van Deutekom.

Eugene van Deutekomistoric şi arhivist al episcopiei catolice din Vught -În Olanda, prezenţa în biserica catolică era cea mai ridicată din Europa, de peste 90%. Acum este mai mică de 10%. Acest mod de a face lucrurile - totul sau nimic, este specific olandezilor.

AFACERI DE LA ZERO