Business Internaţional

Planul german pentru reconstrucţia Europei insistă pe restrângerea suveranităţii statelor

Planul german pentru reconstrucţia Europei insistă pe restrângerea suveranităţii statelor

Autor: Paul Comşa

22.11.2011, 00:00 1216

Germania vrea să accelereze integrarea bugetelor ţărilor din zona euro printr-un transfer de suveranitate la nivel european, singurul în măsură să impună disciplina fiscală necesară pentru relansarea proiectului european şi evitarea unei reeditări a crizei datoriilor, scrie cotidianul francez La Tribune.

Dacă pentru ţările nordice, mult mai ordonate din punct de vedere fiscal, impactul unei astfel de decizii ar fi unul limitat, în cazul Franţei sau Italiei se vor pune din nou sub semnul îndoielii guvernarea lor politică şi economică.

Planul german cuprinde reformarea mai multor pa­liere şi gravitează în jurul "au­tomatizării sanc­ţiu­ni­lor" aplicate ţărilor cu de­ficite bugetare excesive. Franţa şi Italia s-au opus până acum ferm unei astfel de măsuri.

Astfel, Comisia Euro­peană ar primi atribuţii sporite în sancţionarea unui stat indisciplinat fără a se consulta cu Consiliul Euro­pean, care reuneşte şefii de stat din zona euro, sau cu guvernele statelor membre. Planul prevede recurgerea la sancţiuni financiare drept "arme preventive" înainte de a "tăia răul de la rădă­cină". Planul menţionează posibilitatea ca statele sau Comisia să se poată plânge de o încălcare a obligaţiilor fiscale către Curtea Europeană de Justiţie.

Germania propune din nou instituirea unui "comisar de stabilitate" care ar avea putere directă de decizie în privinţa utilizării fondurilor structurale europene.

Berlinul anticipează o "reducere a suveranităţii automate" pentru statele europene care, începând cu 2013, vor apela la FESF. UE, la propunerea FESF, ar urma să deţină un "drept de veto" în privinţa bugetelor adop­tate de parlamentele naţionale ale statelor în cauză.

Pentru ţările care nu respectă obiectivele fixate de FESF vor putea fi impuse măsuri bugetare precum redu­cerea cheltuie­lilor sau noi măsuri de austeritate.

Planul prevede ca, în ultimă instanţă, să existe posi­bilitatea recur­gerii la sancţiuni administrative. Totuşi, o astfel de măsură ar urma să fie autori­zată în unanimitate de celelalte state membre.

Propunerea Germaniei prevede şi punerea în aplicare a unui "faliment ordonat al statelor", sub supravegherea FESF.

Berlinul consideră că este logic ca investitorii privaţi să-şi asume partea lor de riscuri în situaţia creditării unui stat, idee combătută de Franţa şi de fostul guvernator al BCE Jean-Claude Trichet. Dacă, în pofida tuturor acestor noi proceduri, statul va ajunge în pragul colapsului financiar, proiectul indică posibilitatea recapitalizării băncilor pentru a asigura stabilitatea sistemului financiar.

Planul Germaniei ar urma să fie dezbătut de liderii europeni "în următoarele zile sau următoarele săptămâni".

AFACERI DE LA ZERO