• Leu / EUR4.7601
  • Leu / GBP5.5266
  • Leu / USD4.2726
Business Internaţional

Uniunea Europeană este pregătită pentru dezastru: Comisia Europeană anunţă că a finalizat pregătirile în eventualitatea unui Brexit fără acord

Uniunea Europeană este pregătită pentru dezastru: Comisia Europeană anunţă că a finalizat pregătirile în eventualitatea unui Brexit fără acord

Autor: Alina Botezatu , Mediafax

25 mar 2019 2362

Comisia Europeană (CE) şi-a încheiat luni, 25 martie, pregătirile în vederea scenariului unui Brexit fără niciun acord, deoarece este din ce în ce mai probabil ca Marea Britanie să iasă din Uniunea Europeană (UE) fără niciun acord la 12 aprilie.

„În acelaşi timp, Comisia furnizează în continuare sprijin administraţiilor publice pentru propriile lor acţiuni de pregătire şi îndeamnă toţi cetăţenii şi toate întreprinderile din UE să se informeze în continuare cu privire la consecinţele unui posibil scenariu fără acord şi să îşi ducă la capăt activităţile de pregătire pentru această eventualitate. În felul acesta, Comisia dă urmare concluziilor Consiliului European (articolul 50) de săptămâna trecută, în care se solicită continuarea eforturilor pentru asigurarea pregătirii şi a contingenţei. Scenariul fără acord nu este de dorit, dar UE este pregătită pentru această eventualitate”, au anunţat reprezentanţii CE, într-un comunicat de presă.

În urma solicitării care i-a fost adresată de prim-ministrul Theresa May, Consiliul European (articolul 50) a convenit joi, 21 martie, să prelungească până la 22 mai 2019 data ieşirii Regatului Unit din Uniune, cu condiţia aprobării în Camera Comunelor, până la 29 martie 2019, cel târziu, a Acordului privind retragerea. Dacă Acordul privind retragerea nu va fi aprobat de Camera Comunelor până la data menţionată, Consiliul European a convenit să acorde Marii Britanii o prelungire până la 12 aprilie 2019, care ar trebui să indice o cale de urmat înainte de această dată.

„Uniunea Europeană speră în continuare că acest scenariu nu se va concretiza, deoarece acest lucru înseamnă că, în cazul în care Acordul de retragere nu este ratificat până vineri, 29 martie, este posibil ca Marea Britanie să iasă din UE fără niciun acord la 12 aprilie. UE s-a pregătit pentru acest scenariu şi a rămas unită pe toată durata acestor acţiuni de pregătire. În prezent, este important ca toată lumea să fie pregătită pentru această eventualitate şi să conştientizeze consecinţele practice ale unui scenariu fără niciun acord”, au mai subliniat reprezentanţii CE.

Scenariul fără acord

În cazul unui scenariu fără acord, Regatul Unit va deveni o ţară terţă şi nu i se va aplica nicio măsură tranzitorie. De la data respectivă, întreaga legislaţie primară şi secundară a UE va înceta să se aplice Marii Britanii. Nu va mai exista o perioadă de tranziţie, astfel cum se prevede în Acordul de retragere. „Evident, o astfel de situaţie va cauza grave perturbări pentru cetăţeni şi întreprinderi”, au explicat reprezentanţii UE.

Într-un astfel de scenariu, relaţiile Marii Britanii cu UE ar fi reglementate de dreptul internaţional public general, inclusiv de normele Organizaţiei Mondiale a Comerţului. UE va avea obligaţia de a aplica imediat normele şi tarifele sale vamale la frontierele cu Marea Britanie. Această obligaţie include efectuarea de verificări şi controale privind respectarea standardelor vamale, sanitare şi fitosanitare şi verificarea conformităţii cu normele UE. „În pofida pregătirilor considerabile efectuate de autorităţile vamale ale statelor membre, aceste controale ar putea cauza importante întârzieri la frontiere”, au menţionat reprezentanţii CE.

De asemenea, entităţile din Marea Britanie nu ar mai fi eligibile pentru granturi UE şi nu ar mai putea participa la procedurile de achiziţii publice din UE, în condiţiile în vigoare în prezent.

În mod similar, cetăţenii Marii Britanii nu vor mai fi cetăţeni ai Uniunii Europene. Britanicii vor fi supuşi unor controale suplimentare la frontiere, atunci când vor intra pe teritoriul Uniunii Europene. „Şi în această privinţă, statele membre au efectuat pregătiri considerabile în porturi şi aeroporturi pentru a se asigura că aceste controale sunt efectuate cât mai eficient posibil. Cu toate acestea, întârzierile inerente unor astfel de controale nu pot fi excluse”, au apreciat reprezentanţii CE.

Comisia se pregăteşte încă din decembrie 2017 pentru un scenariu fără niciun acord. Astfel, Comisia a publicat 90 de avize de pregătire şi 3 comunicări şi a prezentat 19 propuneri legislative. De asemenea, Comisia a purtat discuţii tehnice de anvergură cu statele membre ale UE-27, atât în ceea ce priveşte chestiunile generale legate de asigurarea pregătirii şi a contingenţei, cât şi pe marginea unor aspecte specifice legate de asigurarea pregătirii sectoriale, juridice şi administrative.

În plus, CE a efectuat un tur al capitalelor celor 27 de state membre ale UE, prin care a urmărit să furnizeze toate clarificările necesare privind măsurile de asigurare a pregătirii şi a contingenţei luate de Comisie şi să se discute pregătirile şi planurile de contingenţă de la nivel naţional.

„Vizitele au evidenţiat un nivel ridicat de pregătire a statelor membre pentru toate scenariile. La rândul lor, statele membre au întreprins măsuri de pregătire intense la nivel naţional”, au mai menţionat reprezentanţii CE.

Până în prezent, Comisia a prezentat 19 propuneri legislative. Parlamentul European şi Consiliul au adoptat sau aprobat 17 dintre acestea. Toate aceste dosare sunt în curs de adoptare oficială în cadrul Parlamentului European şi al Consiliului. Două dintre aceste propuneri urmează să fie finalizate în timp util de cei doi colegiuitori, potrivit CE.

„Astfel cum s-a subliniat în comunicările Comisiei privind pregătirea pentru Brexit, măsurile de contingenţă ale UE nu vor – şi nu pot – atenua impactul de ansamblu al absenţei unui acord, nu vor compensa sub o formă sau alta lipsa de pregătire şi nici nu vor reinstitui pe deplin avantajele apartenenţei la UE sau condiţiile favorabile pe care le-ar fi oferit o eventuală perioadă de tranziţie, astfel cum sunt prevăzute în acordul de retragere. Aceste propuneri au un caracter temporar şi un domeniu de aplicare limitat şi vor fi adoptate unilateral de UE. Ele nu sunt nişte „miniacorduri” şi nu au fost negociate cu Regatul Unit. UE a fost pe deplin unită pe toată durata pregătirilor sale şi îşi va păstra această unitate în decursul unei eventuale perioade de absenţă a unui acord”, au precizat reprezentanţii CE.

Măsurile de contingenţă pentru eventualitatea în care nu se ajunge la niciun acord se referă, printre altele, la:

1. programul PEACE: continuarea programului PEACE pe insula Irlanda până la sfârşitul anului 2020. În ceea ce priveşte perioada de după 2020, Comisia a propus deja, ca parte a propunerilor sale privind următorul cadru financiar multianual, continuarea şi consolidarea sprijinului transfrontalier pentru pace şi reconciliere în comitatele de graniţă ale Irlandei şi Irlandei de Nord.

2. bugetul UE (în curs de adoptare finală). În cazul unui scenariu fără acord, UE va fi în măsură să îşi onoreze angajamentele şi să continue să efectueze plăţi în 2019 către beneficiarii din Marea Britanie pentru contractele semnate şi deciziile luate înainte de 30 martie 2019, cu condiţia ca Marea Britanie să îşi onoreze obligaţiile care îi revin în cadrul bugetului pentru 2019 şi să accepte toate verificările de audit şi controalele necesare.

3. drepturile de pescuit şi compensaţia financiară. Aceste măsuri prevăd că pescarii şi operatorii din statele membre ale UE urmează să primească compensaţii din Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime pentru încetarea temporară a activităţilor de pescuit. De asemenea, se asigură faptul că UE va fi în măsură să acorde navelor din Marea Britanie acces în apele UE până la sfârşitul anului 2019, cu condiţia ca şi navelor UE să li se acorde acces reciproc în apele Marii Britanii.

4. servicii financiare: măsuri temporare şi limitate, menite să ofere asigurarea că nu va apărea nicio perturbare imediată a compensării centrale a instrumentelor financiare derivate şi a serviciilor depozitarilor centrali pentru operatorii din UE care recurg în prezent la operatori din Marea Britanie şi să faciliteze, pe o perioadă determinată de 12 luni, novaţia anumitor contracte derivate extrabursiere, în cazul în care se transferă un contract al unei contrapărţi stabilite în Marea Britanie către o contraparte stabilită în UE-27;

5. conectivitatea aeriană şi siguranţa transportului aerian: aceste două măsuri vor asigura o conectivitate de bază a transportului aerian, astfel încât să se evite întreruperea totală a traficului aerian dintre UE şi Marea Britanie în eventualitatea unui scenariu fără niciun acord;

6. conectivitatea rutieră: măsura permite continuarea unei conectivităţi rutiere de bază în condiţii de siguranţă între UE şi Marea Britanie pe o perioadă limitată de timp, cu condiţia ca Marea Britanie să acorde un tratament reciproc întreprinderilor şi operatorilor din UE;

7. conectivitatea feroviară: se asigură valabilitatea autorizaţiilor de siguranţă pentru anumite părţi ale infrastructurii feroviare pe o perioadă strict limitată de trei luni, pentru a permite identificarea unor soluţii pe termen lung în conformitate cu legislaţia UE. Măsura este legată în special de tunelul de sub Canalul Mânecii şi va fi condiţionată de menţinerea de către Marea Britanie a unor standarde de siguranţă identice cu cerinţele UE.

8. inspecţia navelor: se urmăreşte să se asigure securitatea juridică şi să se garanteze continuitatea activităţilor din sectorul transportului maritim;

9. realinierea coridorului reţelei centrale Marea Nordului - Marea Mediterană: prin această măsură se adaugă, la reţeaua centrală, noi legături maritime între Irlanda, Franţa, Belgia şi Ţările de Jos şi se introduce o nouă prioritate de finanţare în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) - adaptarea infrastructurii de transport în scopuri de securitate şi de efectuare a verificărilor la frontierele externe;

10. politica privind schimbările climatice: această măsură asigură faptul că un scenariu fără acord nu afectează buna funcţionare şi integritatea de mediu a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii;

11. programul Erasmus+: studenţii şi stagiarii aflaţi în străinătate care participă la programul Erasmus+ la momentul retragerii Marea Britanie îşi pot finaliza studiile şi pot primi în continuare finanţările sau granturile corespunzătoare;

12. drepturile la prestaţii de asigurări sociale: drepturile [cum ar fi perioadele de asigurare, de încadrare în muncă (independentă) sau de şedere în Marea Britanie înainte de retragere] ale persoanelor care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie înainte de retragerea Marea Britanie sunt protejate;

13. reciprocitatea vizelor (în curs de adoptare finală): cetăţenii britanici ar urma să poată efectua călătorii fără viză în UE dacă Marea Britanie acordă, la rândul său, pe bază de reciprocitate, un regim nediscriminatoriu de călătorii fără vize pentru toţi cetăţenii UE.

„În ceea ce priveşte nevoia de resurse financiare şi/sau de asistenţă tehnică, normele în vigoare privind ajutoarele de stat fac posibilă soluţionarea problemelor întâmpinate de întreprinderi în cazul unui Brexit fără acord. De exemplu, normele privind ajutoarele de stat permit întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-urilor) să beneficieze de ajutor pentru consultanţă sau pentru formare, care ar putea fi utilizat pentru a contribui la pregătirea acestora (inclusiv pentru eventualele formalităţi vamale viitoare). Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor conţin dispoziţii referitoare la schemele de sprijin temporar pentru restructurarea IMM-urilor, care ar putea fi utile pentru soluţionarea problemelor de lichiditate cauzate de Brexit”, au adăugat reprezentanţii CE.

Finanţarea se poate accesa sub diferite forme, de exemplu prin scheme de împrumut finanţate de stat care respectă rata de referinţă sau prin garanţii de stat prevăzute în Comunicarea privind garanţiile.

În plus, asistenţa tehnică şi financiară din partea Uniunii Europene poate fi pusă la dispoziţie în anumite domenii, cum ar fi formarea funcţionarilor vamali în cadrul programului Vamă 2020. Alte programe pot contribui la proiecte de formare similare în domeniul controalelor sanitare şi fitosanitare. În ceea ce priveşte agricultura , legislaţia UE oferă o largă gamă de instrumente pentru a face faţă efectelor imediate ale retragerii Marii Britanii, în special în scenariul fără acord.

Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.7601
Diferență: 0,1073
Ieri: 4.7592
Azi: 4.2726
Diferență: 0,0164
Ieri: 4.2607
Azi: 5.5266
Diferență: -0,0217
Ieri: 5.5323
Azi: 4.3205
Diferență: 0,4721
Ieri: 4.3260