Business Internaţional

Viitorul energiei e în gazul din pietre, aşa-numitul gaz de şist. Americanii de la Exxon Mobile şi Chevron forează în Europa de Est. Polonia are rezerve pentru 300 de ani de consum

Foto Shutterstock

Gazul de şist de sub Europa de Est poate scăpa regiunea de dependenţa energetică faţă de Rusia

Autor: Bogdan Cojocaru

08.06.2011, 23:36 2141

Companiile Exxon Mobil, Che­vron şi Talisman Energy, şi chiar şipreşedintele SUA Barack Obama se numără printre cei care promoveazăîn Europa de Est ideea de a extrage gazele naturale prinse înşisturi. Resursele de acest fel ar putea fi îndeajuns pentru aacoperi cererea din regiune pentru aproape 80 de ani, darextragerea lor implică metode controversate care pot afecta mediulînconjurător, scrie Bloomberg, care citează date oferite deadministraţia americană pentru informaţii în domeniul energiei.

Polonia stă pe rezerve imense
Polonia, care stă pe cele mai mari zăcăminte recuperabile degaz de şist din Europa, estimate la 5.200 de miliarde metri cubi, afinalizat şapte puţuri de extragere din cele 124 avute în plan, iarrezultatele acestora sunt în prezent sub evaluare. Rezervele de gazde şist ar putea acoperi consumul intern timp de 300 de ani. Europade Est ar putea deţine resurse de gaz de şist de până la 7.100miliarde metri cubi. O campanie de foraj cu rezultate încurajatoarear redesena harta europeană a eneregiei. Europa importă din Rusiaun sfert din necesarul de gaze naturale.
Nevoia de a descoperi mai multe resurse de gaze devine maiurgentă în condiţiile în care Germania vrea să renunţe la energienucleară şi să reducă emisiile de dioxid de carbon, responsabilepentru încălzirea globală.
"Europa Centrală şi de Est are o nevoie mult mai mare decâtţările din Vest de a îşi evalua potenţialul în ceea ce priveşteaceste resurse", a afirmat Oswald Clint, analist al firmeilondoneze de cercetare a pieţei Sanford C. Bernstein.
Când preşedintele SUA Barack Obama a vizitat pentru prima datăPolonia luna trecută, a spus că ţara sa va pune la dispoziţiapolonezilor tehnologia utilizată pe întreg teritoriul americanpentru a extrage gaze naturale prin fracturarea rocilor în careacestea sunt prinse. Polonia vrea să înceapă să producă înurmătorii zece ani gaz de şist, aproape acelaşi interval în careGermania inten­ţionează să închidă cele 17 reactoare nucleare careproduc 23% din energia elec­trică a celei mai mari economii dinEuropa.

Exploatare controversată
Exploatarea gazului de şist se face printr-o metodăcontroversată deoarece aceasta implică forarea a sute de puţuri,explozii în subteran şi introducerea în crăpăturile astfel formatea unui amestec de apă cu dife­rite substanţe chimice - procesdenumit fractare hidraulică. Statul New York a interzis temporarastfel de practici şi elaborează reguli noi pentru a preveni risculcontaminării pânzei freatice. La rândul ei, Franţa, a doua ţarăeuropeană din punctul de vedere al resur­selor de gaz de şist, aamenin­ţat că retrage permisiunile de explorare.
Aceste temeri se pare că nu au îngrijorat nici Polonia şi nicistatele învecinate, în condiţiile în care acestea caută să-şiasigure un grad mai mare de securitate energetică după ce o disputăîntre Rusia şi Ucraina a întrerupt livrările de gaze ruseşti în2009. Ro­mânia, Bulgaria, Ucraina şi Ungaria se nu­mără printreţările din regiune care au decis să continue procesul deintroducere a tehnologiei pentru extragerea gazului de şist.
Până în prezent, Polonia a emis 86 de licenţe de explorare. Înaprilie, compania americană de explorare Ma­rathon Oil a convenitvânza­rea unei participaţii de 40% la zece licenţe poloneze cătreNexen. O lună mai târziu, Total a semnat un acord cu Exxon pentrupreluarea a 49% din zece licenţe în estul Poloniei. "Condiţiilegeolo­gice din Polonia sunt feno­menale. Ţara are depozite de gazede şist remarcabile", a spus Ingo Kapp, cercetător la centrulgerman de cercetare pentru geoştiinţe GFZ din Potsdam.
Bulgaria a dat luna trecută companiei Chevron o licenţă deforaj de 30 de milioane de euro. Statul ar putea deţine până la1.000 miliarde de metri cubi de gaze de şist.

Trei companii caută gaz de şist în România
În România, americanii de la Chevron şi ungurii de la MOL s-auarătat interesaţi de potenţialul oferit în domeniul gazelor deşist. Până în aprilie, însă, nu au efectuat foraj de explorare niciPetrom şi nici Romgaz, potrivit lui Dorin Cojocaru, director încadrul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale. El a indicat căpe lângă Chevorn şi MOL o a treia companie a cerut permisiunea de aexplora gaze neconvenţionale.
În luna mai, firma canadiană East West Petroleum a încheiat unacord cu compania sârbă Naftna Industrija Srbije, controlată deGazprom Neft, pentru explorarea a patru blocuri petrolifere dinvestul României, urmând să sape cel puţin 12 puţuri în acesteperimetre.
Companiile se vor concentra pe foraj convenţional la mareadâncime, dar şi pe explorarea gazelor de şist.