Companii

Antreprenori locali. Boromir, cea mai mare afacere românească din sectorul de morărit şi panificaţie, şi-a majorat în criză capacitatea de producţie

Antreprenori locali. Boromir, cea mai mare afacere...

Autor: Florentina Niţu

14.12.2020, 00:07 1823

Boromir, cea mai mare afacere ro­mâ­nească din sectorul de morărit şi pa­ni­ficaţie, a investit în acest an 8 mi­lioane de euro în majorarea capacităţii de depozitare a cerealelor şi de pro­ducţie a mălaiului şi a pâinii, ca urmare a creş­te­rii cererii consumato­ru­lui pen­tru aceste pro­duse, potrivit repre­zen­tan­ţilor com­pa­niei. La începutul anu­lui, grupul îşi bu­getase investiţii de 10 mi­lioane de euro pentru 2020.

„Anul 2020 a fost un an al in­ves­ti­ţiilor şi al schimbărilor. Răspun­sul nos­tru la cererile consumatorului a ve­nit prin investiţii de 3 milioane de euro în li­nia de pâine de la Buzău şi de 5 mi­lioa­ne de euro în silozuri de cereale şi în majo­ra­rea capacităţii de producţie a mă­laiului în Sibiu. Confirmarea pe care am pri­mit-o de-a lungul anilor din par­tea con­su­ma­torului şi dorinţa de a sa­vu­ra cozo­na­cul Boromir, atât în ţară, cât şi peste ho­tare, ne-au mo­tivat să îm­bo­găţim ga­ma sorti­men­tală de co­zo­naci Boromir şi să investim într-o linie no­uă de pro­duc­ţie“, spune Ioana Boro­miz, director de mar­keting în cadrul Boromir.

Compania are în por­to­foliu de la pro­duse de morărit, precum făină sau mă­lai, la pâine, prăjituri, cozonaci, bis­cuiţi, co­vrigi, dropsuri, bomboane, pro­du­se de panifi­ca­ţie congelate şi sucuri na­turale.

„Nevoia din piaţă, a unei pâini mai bune, ne-a motivat să in­ves­tim într-o linie de pâine în Buzau, cu ca­pacitatea de a servi consumatorii din judeţele Buzău şi Bucureşti.“

Investiţia de 1,5 mil. de euro în­tr-un siloz în Buzău şi cea de 2 mil. euro într-un siloz de cereale cu o ca­pa­citate de 10.000 de tone în Deva, vor asi­gura con­stanţă materiei prime şi vor scur­ta lan­ţul logistic de la fermieri la spa­ţiul de depozitare, spun repre­zen­tanţii companiei.

„Având în vedere contextul actual, în fabricile Boromir s-a investit în măsuri de siguranţă, măşti, dezinfectanţi, proceduri, distanţare socială la locul de muncă. Situaţia din prezent ne-a făcut mai disciplinaţi şi mai flexibili. Atunci când lumea se schimbă, noi ne schimbăm o dată cu ea: pornind cu lansarea magazinului online şi noi linii de fabricaţie. Faţă de anii trecuţi, am reuşit să ne îmbunătăţim răspunsul cât mai rapid la cererile pieţei“, mai spune Ioana Boromiz, director de marketing în cadrul Boromir.

Afacerea Boromir a fost înfiinţată în 1994 de Constantin Boromiz, prietenul său Mircea Ureche, fratele său Gheorghe Boromiz şi de cumnatul George Frîntu. Din grupul Boromir fac parte companiile Boromir Ind Râmnicu Vâlcea, Boromir Prod din Buzău, Moara Cibin din Sibiu şi Amylon Sibiu. Bormir Ind, cea mai mare companie din grup a avut o cifră de afaceri de 314 milioane de lei în 2019 şi un profit de 10 milioane de lei, arată datele de la Ministerul de Finanţe.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro