Companii

Astăzi are loc conferinţa ZF AmCham Guvernanţa corporativă – de la buzzword la pilon pentru dezvoltarea sustenabilă. O bună guvernanţă, unul din criteriile determinante pentru credibilitatea unei pieţe şi pentru încrederea investitorilor, este esenţială chiar de la start-up

Astăzi are loc conferinţa ZF AmCham Guvernanţa corporativă – de la buzzword la pilon pentru dezvoltarea sustenabilă. O bună guvernanţă, unul din criteriile determinante pentru credibilitatea unei pieţe şi pentru încrederea investitorilor, este esenţială chiar de la start-up

Autor: Ramona Cornea

28.10.2020, 00:06 112

Conferinţa organizată de ZF şi AmCham România va avea loc astăzi, de la ora 10.00 şi va fi transmisă în mediul online. 

Ziarul Financiar şi AmCham România or­ga­nizea­ză conferinţa Gu­ver­nan­ţa corporativă – de la buz­zword la pilon pentru dez­voltarea sustenabilă, as­tăzi, de la ora 10.00. Eve­nimentul va fi transmis în mediul online, pe site-ul Ziarului Financiar şi pe pagina de Facebook a publicaţiei.

Conferinţa va avea ca temă buna guvernanţă, unul dintre criteriile deter­minante pentru credibilitatea unei pieţe şi pentru încrederea investitorilor într-o economie.

Printre speakerii evenimentului se numără Ionuţ Simion, preşedintele AmCham (Camera de Comerţ Ame­ricană în România) şi country ma­naging partner în cadrul PwC Româ­nia, Dragoş Iliescu, profesor doctor în cadrul Universităţii din Bucureşti, Violeta Luca, preşedintele comitetului AmCham pentru guvernanţă corpo­rativă, membru în Consiliul Director al AmCham România şi CEO al Micro­soft România, Simona Geme­neanu, partener în cadrul Morphosis Capital, Horia Cardoş, CEO şi fon­da­tor al Agroland, Sergiu Neguţ, cofon­dator al FintechOS şi associate dean în cadrul Maastricht School of Ma­nagement România, Mircea Ţiplea, membru al comitetului AmCham pentru guver­nan­ţă corpo­rativă şi partener în cadrul Amrop Ro­mânia, Lăcrămioara Deaconu, mem­bru al Directoratului Com­plexului Energetic Oltenia, Radu Hanga, pre­şedinte al Bursei de Valori Bucureşti, Victor Alistar, membru al Consiliului Director al Transparency Internatio­nal România, şi Andreea Pipernea, CEO al NN Pensii.

În condiţiile în care, cu un scor de numai 44 de puncte în indicele de per­cepţie al corupţiei (CPI) în clasamentul realizat de Transparency International (ediţia 2019), România ocupă penulti­mul loc la nivelul UE şi locul 70 din 180 de ţări, este nevoie în continuare de politici publice ferme de eradicare a corupţiei şi de eforturi susţinute din partea sectorului privat de a impune printr-o conduită transparentă şi etică, prin bune practici şi autoreglementare, reforma în acest domeniu.

Primul panel al conferinţei, Fi­nanţarea urmează reputaţia, va aduce în discuţie mai întâi perpectiva in­ves­titorilor, într-un dialog cu antre­prenorii.

Subiectul celui de-al doilea panel va fi trecerea la o cultură de integritate în organizaţii, iar aici vor fi prezentate bune practici privind construirea unei culturi de conformitate în organizaţii, provocările pentru dezvoltarea unei astfel de culturi, modalităţile prin care pot fi depăşite aceste provocări.

 
AFACERI DE LA ZERO