Companii

ButanGas: Parcul eolian de 44 de milioane de euro pe care îl construim în Constanţa va fi operaţional în ianuarie 2011

ButanGas: Parcul eolian de 44 de milioane de euro pe care îl construim în Constanţa va fi operaţional în ianuarie 2011

Autor: Roxana Petrescu

08.09.2010, 23:58 351

Investiţia pe care ButanGas Ro­mâ­nia o rea­lizează la Constanţarepre­zintă pri­mul pas concret pe care compania îl face îndome­niul energiilor regenera­bile, în contextul în care orientareafirmei către acest sector a fost anunţată încă din 2007 de cătrefondatorul grupu­lui, omul de afa­ceri Iosif ConstantinDrăgan.
"Intenţia noastră este de a deveni pro­ta­go­nişti în sectorulenergiilor re­ge­nerabile aşa cum suntem în GPL. Inves­ti­ţia înenergii regenerabile este o deci­zie strategică trasată de IosifCon­stan­tin Dră­gan. În 2007, domnul Drăgan spu­nea că «viitorulaparţine energiilor rege­ne­rabile şi vom investi în aceastădirecţie». Această stra­te­gie devine rea­litate sub conducereadoamnei Daniela Veronica Guşă de Drăgan, care din po­ziţia depreşedinte al grupului a dat un im­puls investiţiilor în acestsector, în care are mare încre­dere.
Investiţia din România nu este singu­lară, grupul având proiectesimi­lare în dife­rite stadii şi în alte ţări din Europa în careacti­vează", spun repre­zen­tanţii companiei.
Grupul ButanGas a fost înfiinţat în anul 1948 de către IosifConstantin Drăgan, unul dintre cei mai cunoscuţi oameni de afaceridin Ro­mâ­nia, care a încetat din viaţă în 2008. Chiar din 2001Drăgan decide să cedeze conducerea ope­ra­ţiunilor grupului cătresoţia sa, Veronica Guşă, care ocupă funcţia de preşedinte executival ButanGas.
Potrivit estimărilor făcute de Forbes, Veronica Guşă de Drăgan estecea mai bo­gată femeie din România, cu o avere estimată la 420 -450 mil. euro.

Cum s-a făcut pasul spre eoliene
La fel ca majoritatea companiilor care au decis să plaseze fonduriîn do­me­niul parcurilor eoliene, intrarea Bu­tan Gas România înacest sec­tor s-a fă­cut prin achiziţia unei firme locale caredez­vol­ta astfel de proiecte.
Este vor­ba des­pre compania Romconstruct Top, care îna­inte deaceastă tranzacţie era con­tro­lată de omul de afa­ceri suedez deori­gine română Emanuel Munt­mark, unul dintre cei mari maridezvol­ta­tori de eoliene din România, caracterizat prin­tr-oprezenţă extrem de discretă.
Înainte de tran­zacţia cu ButanGas, Muntmark a mai vândut pro­iectecătre cehii de la CEZ şi către Petrom, cea mai mare com­pa­nielocală.
În pre­zent, Muntmark mai are 10% din Romcon­struct Top, restulac­ţiunilor fiind în posesia Bu­tanGas România.
"Parcul eolian Siliştea1 va avea o capacitate de 25 MW, 10 turbineGeneral Electric de 2,5 MW, şi este localizat în comuna Tortoman,ju­de­ţul Constanţa", spun reprezentanţii Butan Gas România.
Potrivit datelor Transelectrica, operatorul reţe­lei naţionale detrans­port a energiei elec­trice, firma Rom­con­struct Top are dejasemnat con­tractul de racordare la reţeaua de electri­citatead­mi­nistrată de Enel Dobrogea pentru par­cul de 25 MW, ceea cereprezintă una dintre cele mai importante etape în con­cretizareaunei investiţii în domeniul eolian.
"Totalul investiţiei va fi de apro­ximativ 44 de mi­lioane de eurodin care mai mult de 30% sunt din surse proprii şi diferenţa dinfinanţare ban­cară", mai spun reprezentanţii compa­niei. Potrivitdatelor existente, Romcon­struct Top este beneficiarul uneia dintrecele mai mari fi­nan­ţări europene acordate până acum pe piaţalo­cală pentru creşterea competitivităţii, firma beneficiind defonduri de 62,48 milioane de lei (circa 15 milioane de euro) pentrurealizarea par­cului eolian Siliştea. Reprezentanţii Bu­tanGas auexplicat că aceste fornduri vor veni după realizarea investiţiei şide aceea până la acel moment realizarea acesteia va fi asiguratădin surse proprii şi credite.
"Parcul eolian Siliştea1 va fi operativ în ianua­rie 2011", spunoficialii companiei.

Afaceri mai mari cu vânzări mai mici
ButanGas România spune că în prima jumătate a anului a înregistrato cifră de afaceri în creştere cu 10% faţă de perioada similară aanu­lui trecut, deşi cantităţile vândute au fost în scădere cu9%.
Evoluţia rezultatelor este similară pentru toate companiile careactivează în domeniul distribuţiei de produse petroliere şi care aureuşit să înregis­treze creşteri ale afa­cerilor prin majorareapreţurilor de vânzare, deşi cantităţile vândute au scăzut.
Majoritatea com­paniilor au motivat creşterile de preţ, chiar şi înpofida unei cereri în scădere, prin faptul că s-au aliniat lacotaţiile internaţionale.
"Cifra de afaceri a ButanGas România pe pri­mele 6 luni din 2010este cu 10% mai mare decât în aceeaşi perioadă a anului 2009. S-aînre­gistrat pierdere operaţională din cauza creş­terii puternice apreţului de achiziţie a GPL-ului şi a scăderii cantităţii de GPLvân­dute, -9%", au mai spus reprezen­tan­ţii compa­niei.
Potrivit celor mai re­cente infor­maţii, în primul semestru din2009 compania a avut afaceri de circa 28 de milioane de euro.

AFACERI DE LA ZERO