Companii

Ce impozit va plăti un agricultor cu patru vaci, zece porci şi cinci hectare de grâu sau porumb

Ce impozit va plăti un agricultor cu patru vaci, zece...

Autor: Raluca Ghinea

01.03.2013, 17:24 7708

Agricultorii care au maxim 10 oi şi capre, până la 2 vaci şi bivoliţe, 6 porci, 100 de păsări de curte sau 50 familii de albine nu vor plăti impozit, potrivit Codului Fiscal modificat.

Totodată, sunt exceptate de la impozitare veniturile din cereale, dacă suprafaţa cultivată este de maxim 2 hectare, ca şi în cazul plantelor oleaginoase, cartofilor, sfeclei de zahăr şi hameiului. Limite maxime mai sunt stabilite pentru leguminoaselor pentru boabe şi pomi - 1,5 hectare, tutun - 1 hectar, legume cultivate în câmp şi viţă de vie pe rod jumătate de hectar, flori şi plante ornamentale - 0,3 hectare şi legume în spaţii protejate - 0,2 hectare.

Actul normativ prevede că persoanele care obţin venituri din creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală în stare naturală, vor plăti impozit de 16% aplicat la venitul net anual, determinat pe baza normelor de venit stabilite, impozitarea fiind extinsă şi pentru veniturile din silvicultură şi piscicultură, unde se aplică o impunere în conformitate cu regulile aplicabile veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.

Fermierii sunt impozitaţi doar pentru numărul de animale, păsări şi hectare de teren care depăşeşte limitele stabilite pentru veniturile neimpozabile.

Astfel, un agricultor care are patru vaci nu va plăti impozit pentru două animale, iar pentru celelalte două se aplică norma de venit de 453 lei pe animal, rezultând un venit anual impozabil de 906 lei. La acesta se aplică cota de impozit de 16%, agricultorul având de plată statului 145 de lei, reiese din clarificările la proiectul de norme de aplicare la Codul Fiscal, publicate de Ministerul Finanţelor Publice.

Pentru zece porci, fermierul în cauză nu va fi impozitat pentru primele şase capete, calculându-se doar pentru restul. Aplicând norma de venit de 56 lei/animal reiese un venit anual impozabil de 224 lei, pentru care are de plătit 35,8 lei către Fisc.

Dacă deţine cinci hectare de grâu şi porumb, un agricultor va fi taxat pentru trei hectare, iar la o normă de venit de 449 lei/hectar venitul este de 1.347 lei, de unde rezultă un impozit de 215,5 lei. La un hectar de legume cultivate în câmp, cu o normă de venit de 4.001 lei/hectar la peste jumătate de hectar, impozitul este de 320 de lei, iar la un hectar de viţă-de-vie, cu norma de venit de 1.385 lei/hectar pentru mai mult de jumătate de hectar, impozitul ajunge la 110,8 lei.

Normele de venit au fost stabililte în Codul Fiscal pentru perioada cuprinsă între 1 februarie şi finalul anului 2013 astfel: pentru vaci şi bivoliţe - 453 lei pentru peste 2 capete; ovine şi caprine - 23 lei la 10-50 capete şi 65 lei la peste 50 de capete; porci - 56 lei la 6-10 capete şi 177 lei la peste 10 capete; albine - 70 lei la 50-100 familii şi 98 lei la peste 100 familii; păsări de curte - 3 lei la 100-500 capete şi 2 lei la peste 500 capete.

Pentru produsele vegetale, normele de venit sunt de 449 de lei pentru toate suprafeţele de cereale care depăşesc 2 hectare, 458 lei pentru plante oleaginoase (peste 2 hectare), 3.488 lei pentru cartofi (peste 2 hectare), 697 lei pentru sfeclă de zahăr (peste 2 hectare), 1.483 lei pentru hamei (peste 2 hectare fiecare), 4.709 lei pentru pomi (peste 1,5 hectare), 801 lei pentru leguminoase pentru boabe (1,5 hectare fiecare), 1.060 lei - tutun (peste 1 hectar), 4.001 lei - legume în câmp (peste 0,5 hectare), 1.385 lei - viţă-de-vie (peste 0,5 hectare fiecare), 11.773 lei - flori şi plante ornamentale (peste 0,3 hectare) şi 8.033 lei - legume în spaţii protejate (peste 0,2 hectare).

Începând cu anul 2014, normele de venit vor fi stabilite de către direcţiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi vor fi aprobate şi publicate de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit.

Proiectul de norme de aplicare a Codului Fiscal aduce clarificări suplimentare şi la definiţii.

Astfel, grupele de animale pentru care venitul se stabileşte pe baza normelor de venit sunt vaci, bivoliţe, oi şi capre (femele din specia respectivă care au fătat cel puţin o dată), porci pentru îngrăşat, (de peste 35 kg, inclusiv scroafele de reproducţie), precum şi familii de albine şi păsări de curte.

Sunt considerate în stare naturală produsele agricole vegetale obţinute după recoltare, precum şi produsele de origine animală: lapte, lână, ouă, piei crude, carne în viu şi carcasă, miere şi alte produsele apicole. Preparatele din lapte şi din carne sunt asimilate produselor de origine animală obţinute în stare naturală.

Norma de venit stabilită include şi venitul realizat din înstrăinarea produselor vegetale, a animalelor şi a produselor de origine animală, în stare naturală.

În cazul exemplarelor masculine, sunt cuprinse în norma de venit animalele provenite din propriile fătări şi cele achiziţionate numai în scop de reproducţie, precum viţei, tauri, bivoli, miei, berbeci sau purcei.

Dacă exemplarele masculine din speciile taurine, bubaline, ovine, caprine, indiferent de vârstă, au fost achiziţionate în scopul creşterii şi valorificării lor sub orice formă, atunci veniturile realizate din creşterea şi exploatarea acestora sunt tratate ca venituri din activităţi independente, venitul net anual fiind determinat în sistem real.

Acelaşi regim îl au şi veniturile din activităţi agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit. În schimb, persoanele care obţin doar venituri din activităţi agricole pentru care au fost stabilite norme de venit nu au obligaţii contabile.

În cazul celor care realizează în mod individual venituri din desfăşurarea a două sau mai multe activităţi agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit, organul fiscal stabileşte venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activităţi.

Contribuabilii vor depune declaraţia la administraţia fiscală până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal pentru anul în curs, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual sau într-o formă de asociere, care va cuprinde informaţii privind suprafeţele cultivate/capetele de animal/familiile de albine deţinute la data declarării.

Modificarea structurii suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale/numărului de capete de animale/familii de albine, intervenite după data de 25 mai nu conduce la ajustarea normelor de venit, respectiv a venitului anual impozabil.

Nu au obligaţii de declarare şi nu datorează impozit persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică care deţin cu orice titlu suprafeţe de teren destinate producţiei agricole, în cazul celor necultivate.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Comandă anuarul ZF TOP 100 companii antreprenoriale
AFACERI DE LA ZERO