Companii

Ce modificări ale Codului Fiscal vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2012

Ce modificări ale Codului Fiscal vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2012

Autor: Marius Radu - Mediafax

27.12.2011, 13:49 2357

Creşterea accizelor la motorină, plata unor impozite majorate pentru firmele care nu reevaluează clădirile deţinute şi modificarea termenului de depunere a declaraţiilor sunt printre cele mai importante modificări aduse Codului Fiscal, reglementări care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2012.

Accizele la motorină vor creşte de la 1 ianuarie cu 4,4%, de la 358 euro la 374 euro/tonă, iar cele pentru cafea vor fi menţinute şi în 2012, deşi eliminarea lor era programată încă din 2010.

Firmele care nu şi-au reevaluat clădirile în ultimii trei ani vor plăti impozite majorate până la 20% din valoarea de inventar, iar procentajul urcă la 40% în cazul în care operaţiunea nu a fost efectuată în ultimii cinci ani.

O altă modificare importantă pentru firme se referă la devansarea termenului de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit de la 25 aprilie la 25 martie inclusiv a anului următor.

Companiile vor avea posibilitatea să opteze între plata trimestrială sau anuală a impozitului pe profit, în ultimul caz fiind necesare plăţi anticipate în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent. Data plăţii este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata.

Pe partea impozitului pe venit se va elimina începând cu anul următor perioada de trei ani după care persoana fizică nerezidentă devenită rezidentă în România este supusă impozitării pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României.

Aceste venituri urmează a fi supuse impunerii începând cu anul calendaristic următor celui în care persoana fizică a obţinut rezidenţa în România, concomitent cu acordarea aceloraşi drepturi de deducere de care beneficiază o persoană fizică română.

În acelaşi timp, va fi menţinută obligaţia de plată a impozitului pe veniturile obţinute din orice sursă de către o persoană fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, pentru încă trei ani următori celui în care are loc schimbarea rezidenţei acesteia într-un stat cu care România nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri.

Tot de la începutul anului viitor, contribuabilii care desfăşoară activitate de transport de persoane şi de bunuri în regim de taxi şi care în 2011 au fost impuşi în sistem real vor avea posibilitatea să opteze pentru determinarea venitului pe bază de normă de venit. Pentru a-şi exercita această opţiune, ei vor completa formularul 220 "Declaraţie privind venitul estimat" până la 31 ianuarie 2012.

O prevedere importantă inclusă în Codul Fiscal din 2012 se referă la menţinerea în 2012 a impozitării suplimentare a persoanelor care au mai multe case, precum şi a deţinătorilor de maşini a căror capacitate cilindrică depăşeşte 2.000 de cm.

În vara anului trecut, Guvernul a decis ca impozitul pentru autovehicule cu o capacitate cilindrică de peste 2.000 centimetri cubi să fie dublat, iar persoanele care deţin în proprietate mai multe clădiri să achite impozite majorate cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu, cu 150% pentru a doua clădire în afara adresei de domiciliu şi cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara adresei de domiciliu.

O altă reglememtare prevede introducerea pentru firmele cu cifră de afaceri de până la 100.000 euro a obligativităţii depunerii declaraţiei unice o dată la trei luni şi nu lunar.

De la 1 ianuarie şi până la jumătatea anului viitor, firmele care îşi plătesc datoriile către stat vor beneficia de reducerea la jumătate a penalităţillor.

Începând cu 2012, băncile comerciale vor aplica standardele internaţionale de raportare financairă (IFRS) şi vor renunţa definitiv la standardul românesc de contabilitate (RAS). Pe parcursul anului viitor, diferenţa de provizioane care urmează să fie eliberată pe baza tratamentului diferit nu va fi impozitată dacă suma este introdusă în rezerve şi nu în profit. De altfel, băncile vor aplica o serie de filtre prudenţiale elaborate de BNR pentru ca volumul provizioanelor să nu difere foarte mult faţă de valorile actuale.

La jumătatea lunii noiembrie, secretarul de stat în Ministerul Finanţelor Publice Dan Lazăr declara că modificările fiscale din perioada următoare vor urmări stabilitatea la nivelul taxelor şi simplificarea procedurilor, printre măsurile vizate figurând extinderea impozitării în sistemul normelor de venit şi generalizarea plăţii impozitelor în data de 25 ale lunii.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Bankers Summit'24