• Leu / EUR4.8849
 • Leu / GBP5.8119
 • Leu / USD4.8018
Companii

Cei 17 care administreaza 4 mld. euro, banii din Sanatate, dar pe care nu-i cunoaste nimeni

Cei 17 care administreaza 4 mld. euro, banii din Sanatate, dar pe care nu-i cunoaste nimeni
02.03.2010, 23:25 74

Spre comparatie, sunt putine companii in Romania care au unasemenea nivel al cheltuielilor, iar consiliul de administratie incompaniile private joaca un rol extrem de important, fiind cel careaproba toate investitiile, bugetul de venituri si cheltuieli si inlinii mari strategia firmei.

Consiliul de Administratie al CNAS a fost construit peprincipiul reprezentativitatii contribuabililor.

Cu alte cuvinte, din cei 17 membri, cinci sunt reprezentanti aipatronatelor care contribuie cu 5,2% din fondul de salarii, alticinci ai salariatilor care contribuie cu 5,5% din fondul desalarii, apoi restul ai Guvernului, Presedintiei si PersoanelorVarstnice. Sistemul a fost construit astfel incat acestia,patronatele, sindicatele, Guvernul, sa aiba controlul banilor.Problema este ca nimeni nu ii cunoaste si nici ei nu se considerasuficient de puternici, cu toate ca atributiile lor, prin lege, setermina la litera "v", adica sunt in numar de 21.

Un rol "decorativ"

Desi recunosc ca fondul CNAS este "cel mai mare fond financiardin Romania", ei spun ca rolul pe care il joaca este redus si demulte ori "decorativ".

"Ca peste tot in institutiile deconcentrate (institutii caredepind de o autoritate centrala pentru finantare, dar sunt conduseautonom - n.red.) mai mult sau mai putin, noi avem un roldecorativ. Noi nu facem administrare propriu-zisa", spune Albu.

Potrivit reglementarilor in vigoare, rolul Consiliului deAdminsitratie (CA) al CNAS este in principal de a aproba planul deactivitate, regulamente de functionare, dar si de a aviza lista demedicamente gratuite si compensate.

"Consiliul de Administratie aproba documentelestrategico-tactice, ca de exemplu noua structura organizatorica.Luna trecuta spre exemplu, CA a respins propunerile presedinteluiCNAS. Am respins aceste modificari pentru ca nu au fost suficientdocumentate si nu au fost trimise din timp pentru a fi studiate.Acum am primit din timp noi propuneri, care probabil ca nu vor fiaprobate in aceasta forma, dar reprezinta o buna baza pentrudiscutii", a spus Ovidiu Nicolescu, membru al consiliului CNAS dinpartea Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici siMijlocii din Romania (CNIPMMR).

Cine administreaza banii sanatatii

Atat patronatele (care pot numi cinci reprezentanti), cat sisindicatele (cinci reprezentanti) si presedintele Romaniei (unreprezentant), Ministerul Sanatatii (unul), Ministerul Muncii(unul), Ministerul Finantelor Publice (unul), Ministerul Justitiei(unul), Consiliul National al Persoanelor Varstnice (doireprezentanti) propun persoane care sa faca parte din acestconsiliu. Cu exceptia Presedintiei, care nu a nominalizat niciopersoana, toate posturile sunt ocupate.

Ion Albu spune ca in ianuarie pe langa propunerea presedinteluiCNAS de modificare a structurii au fost respinsi si indicatorii deperformanta, care nu se corelau cu organigrama propusa.

"Pe de alta parte, atunci cand avem un buget impus de laMinisterul de Finante sau Ministerul Sanatatii, noi suntemdecorativi. Institutia este atipica din perspectiva administrarii.Decidenta nu este 100%. Cand a venit PSD la guvernare a scosdirectorii din functiile publice si i-a pus pe contract de mandat,acum vad ca se revine. Ce control poti sa faci in aceastasituatie?", mai spune Albu.

Si Nicolescu afirma ca este imposibil sa se implementeze unmanagement profesionist, cand schimbarile sunt "atat de dese".

"Principala noastra preocupare este asigurarea resurselorfinanciare necesare fondului. CA a solicitat sa ni se pregateascasituatii care sa ne permita sa cerem Guvernului modificarea legii,adica sa beneficieze de servicii medicale numai cei care platesc.Acestia nu sunt banii statului, sunt ai celor care platesc", maispune Ovidiu Nicolescu.

Ioan Cezar Coraci, membru din partea Uniunii Generale aIndustriasilor din Romania UGIR - 1903, afirma ca membrii CA s-auluptat sa fie cat mai implicati, fiind vorba de "bani privati carear trebui sa fie repartizati de cei care ii reprezinta". "Relatiicu cetatenii nu avem si nu stiu cum am putea sa avem", a mai spusel.

Salarii de secretar de stat

Presedintele CNAS are rang de secretar de stat si este numit lapropunerea ministrul sanatatii. Salariul sau este similar cu alunui secretar de stat, adica este 4.800 de lei (1.100 de euro) netlunar. Cei doi vicepresedinti sunt remunerati la nivelulindemnizatiei unui subsecretar de stat. "Membrii Consiliului deAdministratie al CNAS, cu exceptia presedintelui sivicepresedintilor, beneficiaza de o indemnizatie lunara de pana la20% din indemnizatia presedintelui CNAS, in conditiile prezenteiefective la sedintele consiliului de administratie", a spus NicolaeLucian Duta, presedintele CNAS. Ceea ce inseamna ca un membru poatecastiga maximum 960 de lei (228 de euro).

Asiguratii se pot adresa direct membrilor Consiliului deAdministratie?

"Un asigurat se adreseaza in primul rand Caselor Judetene deAsigurari de Sanatate. Ei se pot plange, insa exista institutii decontrol care verifica, dar acest lucru nu cade in sarcinaConsiliului de Administratie(...) Un membru al CA nu poate sa intreintr-un spital sa verifice drepturile asiguratilor, sa faca controlpropriu-zis intr-un spital. Ca sa faca acest lucru, ar avea nevoiede un ordin al presedintelul CNAS cu care ar trebui sa se prezintela spital impreuna cu buletinul. Legitimatia de membru al CA teajuta cel mult sa treci de portar", spune Ion Albu.

Un alt membru, Ciprian Ciobanu din partea Ministerului deJustitie, afirma ca nu a primit sesizari sau plangeri de laasigurati si ca "nu intra in atributiile mele rezolvareasesizarilor sau a plangerilor de la asigurati".

Mihaela Arteni, reprezentata a Ministerului Muncii siSolidaritatii Sociale, spune ca "in cadrul sedintelor lunare, unasemenea subiect a fost abordat destul de rar".

Care sunt atribuTiile Consiliului de AdministraTie alCNAS:

 • aproba planul anual de activitate pentru indeplinireaprevederilor programului de asigurari sociale de sanatate;
 • aproba regulamentul de organizare si functionare a comisiilorde evaluare si standardele de evaluare a furnizorilor de serviciimedicale;
 • aproba criteriile de recrutare si modalitatile de formare apersonalului din sistemul de asigurari sociale de sanatate;
 • aproba programul de investitii;
 • aproba incheierea de conventii de cooperare si finantare deprograme cu organisme internationale;
 • aproba atributiile vicepresedintilor, la propunereapresedintelui;
 • avizeaza statutul propriu al CNAS, care se aproba prin hotararea Guvernului, si aproba statutul-cadru al caselor de asigurari lapropunerea comitetului director;
 • aproba propriul regulament de organizare si functionare;
 • aproba strategia sistemului de asigurari sociale de sanatate cuprivire la colectarea si utilizarea fondului;
 • aproba proiectul bugetului fondului si il supune aprobariiordonatorului principal de credite, in conditiile legii;
 • avizeaza, in conditiile legii, repartizarea pe case deasigurari a bugetului fondului;
 • avizeaza utilizarea fondului de rezerva;
 • analizeaza semestrial stadiul derularii contractelor siimprumuturilor;
 • avizeaza rapoartele de gestiune anuale, prezentate depresedintele CNAS, contul de incheiere a exercitiului bugetar,precum si raportul anual de activitate;
 • aproba, in baza raportului Curtii de Conturi, bilantul contabilsi descarcarea gestiunii anului precedent pentru CNAS si pentrucasele de asigurari;
 • avizeaza proiectul contractului-cadru si al normelormetodologice de aplicare a acestuia;
 • avizeaza lista medicamentelor de care beneficiaza asiguratii cusau fara contributie personala;
 • aproba criteriile privind calitatea asistentei medicaleacordate asiguratilor;
 • analizeaza structura si modul de functionare ale caselor deasigurari;
 • avizeaza organigrama CNAS si organigramele caselor de asigurariteritoriale, la propunerea comitetului director; organigramele carese aproba prin ordin al presedintelui CNAS;
 • alte atributii acordate prin acte normative in vigoare.

Care sunt avantajele si dezavantajele schimbarii moduluide calcul al salariilor medicilor de familie

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a lansat indezbatere publica un proiect de hotarare care prevede ca medicii defamilie sa fie remunerati mai mult in functie de serviciileprestate si mai putin in functie de pacientii inscrisi pe liste.Astfel, un medic care castiga circa 5.000 de lei lunar este platitcu 4.000 de lei pe baza numarului de pacienti (in medie 2 lei peluna pe pacient daca are 2.000 de pacienti. Ceilalti 1.000 de leiprovin din consultatiile efectuate.

Acestea sunt platite in functie de complexitate, mediciidepunand la CNAS listele de consultatii efectuate. Potrivitpropunerii CNAS, ponderea consultatiilor oferite va creste la 30%de la 10% in prezent. Propunerea CNAS de modificare a modului cumsunt remunerati medicii de familie ii va avantaja pe cei orientatipe servicii de pediatrie, in detrimentul celor care ofera cupreponderenta servicii generale, potrivit reprezentantilormedicilor.

11.000 de medici de familie dintr-un total de 50.000 demedici

"Va fi o raportare mai stufoasa, mai greoaie. Vor fi avantajatimedicii care se orientau pe servicii pediatrice in detrimentulcelor generalisti", spune Matei Dumitru, seful Catedrei de medicinade familie din cadrul UMF "Carol Davila" si presedintele comisieide specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii.

In Romania exista in prezent circa 11.000 de medici de familiecare intra in relatie contractuala cu Casa Nationala de Asiguraride Sanatate. Dumitru spune ca 85% din pacienti trec o data intr-unan pe la medicul de familie, iar in medie un pacient solicita cinciconsultatii anual.

CNAS mai propune si stabilirea unui nivel minim si maxim depacienti inscrisi la un medic de familie. Astfel, in mediul urban,un medic de familie nu poate avea mai putin de 1.000 de persoanebeneficiare, dar nu mai mult de 2.200. Potrivit lui Dumitru, inprezent orice medic de familie care depaseste 2.000 de pacientiprimeste 45% din remuneratia cuvenita.

"Statele Unite care au alta situatie financiara, consideramedicina de familie la baza revitalizarii sanatatii. Chiar daca eraconsiderata valabila pentru tarile sarace, s-a dovedit benefica sipentru cele bogate", mai spune Dumitru.

Cat castiga medicii de familie

Pentru medicii de familie au fost alocate in acest an fonduri decirca 1,1 mld. lei (260 mil. euro), conform bugetului Fondului Unicde Asigurari Sociale de Sanatate. Daca in Romania exista 11.000 demedici de familie rezulta ca in medie un medic castiga aproximativ23.600 de euro anual. In Bucuresti, spre exemplu, in 2008 existau928 de medici in relatiei cu CASMB (Casa de Asigurari de Sanatate aMunicipiului Bucuresti), suma totala decontata de acestia fiind de118,7 mil. lei (32 mil. euro). Dintre acestia doi medici de familieau depasit suma de 20.000 de lei w(5.400 euro) venituri lunare.

In Capitala, venitul minim avut de un medic de familie primar afost in 2008 de 3.822 de lei lunar (1.038 de euro), iar venitulmaxim a fost de 24.400 de lei (6.640 de euro). Ioana David

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.8849
Diferență: 0,0369
Ieri: 4.8831
Azi: 4.8018
Diferență: -0,328
Ieri: 4.8176
Azi: 5.8119
Diferență: 0,3159
Ieri: 5.7936
Azi: 5.0503
Diferență: -0,3984
Ieri: 5.0705