Companii

Cine sunt primii 10 tineri care ar putea primi 10.000 de euro de la stat pentru a-şi înfiinţa o afacere. ZF va premia cu câte un abonament primele 10 firme înfiinţate pe această lege

Cine sunt primii 10 tineri care ar putea primi 10.000 de euro de la stat pentru a-şi înfiinţa o afacere. ZF va premia cu câte un abonament primele 10 firme înfiinţate pe această lege

Autor: Adelina Mihai

22.02.2011, 23:59 1153

Neculai Pantelimon (foto), 24 de ani,este administratorul primei firme înregistrate la RegistrulComerţului în baza legii prin care Guvernul acordă 10.000 de europentru tinerii întreprinzători. Absolvent al Facultăţii de Drept şiSociologie din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov,Pantelimon a creat un plan de afaceri pentru realizarea unui sistemde software care să fie disponibil online firmelor care vor să îşipromoveze produsele şi ofertele periodice, să îşi uploadezeprezentări ale firmei, să participe la traininguri online dindomeniul afacerilor, să socializeze cu alţi antreprenori din ţară,prin intermediul portalului www.promania.ro (care încă nu există),administrat prin noua companie, Pro-Mania Group.

"Nu am depus încă proiectul pe site, dar probabil că îl voi depuneîn cursul zilei de astăzi (ieri - n.red.). Estimez că bugetul totalal proiectului ar trebui să fie undeva între 25.000 şi 30.000 deeuro, de aceea cred că fondurile acordate de stat, de 10.000 deeuro, sunt prea mici pentru a realiza ceva măreţ şi prea maripentru a realiza ceva nesemnificativ. Voi apela şi la finanţareabancară, iar dacă nu mi se aprobă, voi încerca să susţin dinfonduri proprii restul de finanţare", a spusPantelimon.

Câteva zeci de tineri au depus ieri pe site-ulhttp://programenationale2011.aippimm.ro/listaretineri/1 proiectepentru a obţine ajutor de la stat pentru înfiinţarea unei firme,planurile lor de afaceri urmând să fie aprobate şi să seconcretizeze prin înregistrarea firmelor la RegistrulComerţului.

Neculai Pantelimon, care este în prezent student în ultimul ande masterat cu specializarea Publicitate şi Gestionarea Campaniilorde Imagine, tot în cadrul Universităţii Transilvania din Braşov,face parte din rândul celor 91 de tineri care îşi vor depune planulde afaceri pe site-ul Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şiProgramelor pentru IMM-uri (AIPPIMM), după ce au înmatriculat dejafirmele pe care le gestionează la Registrul Comerţului.

De altfel, din 11 februarie (data publicării OUG 6/2011, carestabileşte cadrul legal al programului) până ieri, la RegistrulComerţului

s-au înscris 657 de microîntreprinderi în cadrul acestuiprogram, din care 518 sunt rezervări de nume, 48 sunt în curs deaprobare, cele 91 au fost deja înmatriculate.

Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltăriimicroîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, prin careantreprenorii cu vârstă de până la 35 de ani pot primi finanţare depână la 10.000 de euro pentru deschiderea unei afaceri are ovaloare totală de 21 de milioane de lei (5 milioane de euro).

"Abia astăzi (ieri - n. red.) au început tinerii întreprinzătorisă depună proiectele online. Fiecare proiect este aprobat dacăstrânge un punctaj minim de 60 de puncte, evaluarea fiind făcută deun soft care verifică dacă ceea ce a scris aplicantul esteadevărat: de exemplu, dacă spune că vrea să aibă 4 salariaţi, laelaborarea bugetului de cheltuieli trebuie să prindă salariileaferente celor 4 angajaţi", a spus Cristian Haiduc, preşedinteleAIPPIMM, agenţie aflată în subordinea Ministerului Economiei.

În proiectul lui Neculai Pantelimon sunt prevăzuţi doisalariaţi, urmând să recruteze un inginer de software care îl vaajuta să dezvolte platforma online.

"Fiecare client va avea un site de tipulwww.numeclient.numeportal.ro şi îi va fi facilitat accesul lanenumărate instrumente de promovare online precum campanii dee-mailing, SEO, publicitate şi promovare în mediul on-line,prezentarea profesionistă a firmei în format video şi foto", a maispus Pantelimon.

Pe de altă parte, Vasile Vlăduţ Gherasim, 20 de ani, cel maitânăr dintre întreprinzătorii care au înregistrat o firmă pentruobţinerea finanţării neramburabile de la stat pentru înfiinţareaunui depozit de materiale de construcţii, se gândeşte să renunţe laideea unei afaceri.

"Nu cred că voi mai depune proiectul. Pe lângă cei 10.000 deeuro acordaţi de stat ar trebui să mai fac un credit de 15.000 deeuro la bancă. Am făcut un calcul şi mi-a reieşit că ar trebui săplătesc o rată lunară de 2.000 de lei la bancă, la care se adaugăşi cheltuielile cu salariile angajaţilor. De unde să scot profit de1.000 de euro pe lună, cu atâtea controale, ca tânăr antreprenor?",a spus Gherasim, care spune că vrea să administreze în continuarefirma Ghervalex chiar dacă nu va depune cerere de finanţare de lastat.

Şi George Buda, 24 de ani, administratorul firmei CrocodilulDesign, spune că încă nu a depus proiectul pe site-ul agenţiei.

"Nu am avut timp să mă gândesc la proiectul pe care ar trebuisă-l depun. Cert este că vreau să deschid un business în domeniultâmplăriei, să producem uşi de interior şi să ne axăm pe export", aspus Buda.

Ca să poată fi înfiinţate cu ajutorul finanţărilor de la stat,firmele tinerilor - denumite SRL-D, aceasta fiind o nouă denumireînregistrată oficial - nu trebuie să desfăşoare activităţi înurmătoarele domenii: intermedieri financiare şi asigurări,tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri,producţie sau comercializare de armament, tutun, alcool, plante şisubstanţe aflate sub control naţional, precum şi activităţileexcluse de normele europene cu privire la ajutorul de stat.

"Programul nu se termină la o anumită dată, se vor depuneproiecte încontinuu. Sunt solicitanţi pentru care banca va face oevaluare a planului de afaceri, în urma căreia le acordă sau nucreditul. Programul, care va dura cel puţin 2 ani, are ca obiectivînfiinţarea a 1.100 de firme", a mai spus Haiduc.

Ziarul Financiar va premia cu 10 abonamente pe un an primele 10firme înfiinţate pe această lege.

AFACERI DE LA ZERO