• Leu / EUR4.9481
 • Leu / GBP5.6203
 • Leu / USD4.5740
Companii

Companiile şi autorităţile locale pot accesa în prima jumătate a anului 12 programe de finanţare, cu fonduri nerambusabile de 5 miliarde de euro, pentru investiţii în panouri fotovoltaice, digitalizare, reciclare sau producţie

Companiile şi autorităţile locale pot accesa în prima jumătate a anului 12 programe de finanţare, cu fonduri nerambusabile de 5 miliarde de euro, pentru investiţii în panouri fotovoltaice, digitalizare, reciclare sau producţie

Autor: Roxana Rosu

31.01.2023, 10:37 1948

Companiile şi autorităţile locale pot accesa în prima jumătate a anului 12 programe de finanţare, cu o valoare totală de aproximativ 5 miliarde de euro, pentru investiţii în panouri fotovoltaice, digitalizare, reciclare sau producţie, potrivit unei analize REI, grup de companii specializate în atragerea de fonduri europene şi ajutoare de stat.

Şapte scheme de finanţare sunt dedicate atât companiilor nou-înfiinţate (start-up), IMM, cât şi întreprinderilor mari, care pot aplica pentru finanţarea nerambursabilă a proiectelor de producţie, digitalizare, creşterea eficienţei energetice sau reciclare, cu alocări totale ce depăşesc 2 miliarde de euro.

De cealaltă parte, sectorul public beneficiază de un număr de cinci măsuri de sprijin pentru modernizarea şi digitalizarea unităţilor de învăţământ, îmbunătăţirea reţelei de apă şi canalizare din localităţi sau investiţii în creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, prin instalarea de panouri fotovoltaice, cu alocări totale de circa 3 miliarde de euro.

„2023 este anul în care începem să vedem rezultatele proiectelor depuse în ultimii doi ani şi este şi momentul în care vom vedea lansate pe piaţă schemele cu alocări mari şi foarte mari în domenii cheie, unde banii europeni sunt vitali pentru dezvoltare. Ne aşteptăm la un interes uriaş în proiectele de investiţii în instalarea de soluţii pentru creşterea eficienţei energetice – unde avem alocate peste 1,5 miliarde de euro – atât pentru sectorul public, cât şi cel privat, în digitalizare – sesiune care se deschide la 15 februarie sau alocările masive destinate sectorului educaţional ori intrastructurii de apă şi canalizare”, a declarat Roxana Mircea, managing partner REI Grup.

 Ce apeluri sunt deschise sau se vor deschide în perioada următoare:

SECTORUL PRIVAT

 1.  

Apel

PNRR– C6 – I.4. -Producţie/asamblare/reciclare baterii sau celule solare - panouri fotovoltaice

Destinaţie

Sectorul privat

Administrare

Ministerul Energiei[1]

Beneficiari eligibili

Start-up / micro / IMM / întreprinderi mari

Status apel

Deschis

Obiectiv specific

Schemă de ajutor de stat având ca obiectiv Sprijinirea investiţiilor în întregul lanţ valoric al bateriilor (producţie şi/sau asamblare şi reciclare) şi Sprijinirea investiţiilor în întregul lanţ valoric al celulelor şi panourilor fotovoltaice (producţie şi/sau asamblare şi reciclare)

Buget

259 mil. EUR (multianual)

~86 mil. EUR / an

Condiţii eligibilitate

 • nu se încadrează în categoria "întreprinderilor aflate în dificultate";
 • nu se află în proceduri de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
 • fac dovada că deţin cel puţin 25 % din cheltuielile eligibile ale proiectului;
 • să aibă o rentabilitate a cifrei de afaceri mai mare de zero într-unul din ultimele trei exerciţii financiare încheiate;

Cheltuieli neeligibile

 • cheltuieli pentru construcţia imobilelor (altele decât cele aferente derulării procesului de producţie – asamblare – reciclare);
 • cheltuielile aferente achiziţiei terenurilor;
 • TVA;
 • achiziţia de echipamente second-hand;
 • cheltuieli cu închirierea mijloacelor fixe de producţie;
 • cheltuieli cu achiziţia de mijloace de transport;

Sprijin financiar

 • max. 100 mil. EUR / GW capacitate anuală de producţie pentru producţia de electrozi şi/sau componente ale electrozilor si bateriilor;
 • max. 100 mil. EUR / GW capacitate anuală de producţie pentru asamblarea electrozilor în baterii şi testarea/condiţionarea bateriilor;
 • max. 200 mil. EUR pe capacitate anuală de producţie GW pentru producţia de baterii;
 • max. 400.000 EUR / MW capacitate anuală de producţie de silicon şi plachete;
 • max. 400.000 EUR / MW capacitate anuală de asamblare a celulelor şi a modulelor fotovoltaice;
 • max. 800.000 EUR / MW capacitate anuală de producţie a elementelor fotovoltaice.

Sesiune

16.01 – 16.03.2023

 
 1.  

Apel

PNRR– C6 – I.5. –Asigurarea eficienţei energetice în sectorul industrial

Destinaţie

Sectorul privat

Administrare

Ministerul Energiei[2]

Beneficiari eligibili

Micro / IMM / întreprinderi mari

Status apel

Deschis

Obiectiv specific

Realizarea de economii în consumul anual de energie primară pentru entităţile care beneficiază de sprijin prin această măsură

Buget

80,6 mil. EUR

Condiţii eligibilitate

 • solicitantul nu trebuie să se afle în stare de insolvenţă sau faliment sau obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară;
 • să nu fie în dificultate;
 • să nu fi beneficiat, până la data solicitării ajutorului de stat din prezenta măsură, de alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleaşi cheltuieli eligibile în prezenta măsură, în domeniul eficienţei energetice;
 • toţi indicatorii de proiect, incluşi în auditul energetic iniţial, vor respecta criteriul diferenţei dintre anul de referinţă 2021 şi reducerea cu cel puţin 30% la sfârşitul perioadei de monitorizare a indicatorilor de rezultat, raportat la conturul energetic al proiectului prin raportul de audit energetic iniţial, din anul în care proiectul devine operaţional şi vor fi conexaţi cu informaţiile din studiul de fezabilitate.

Cheltuieli neeligibile

 • sistemele de producere a energiei din surse regenerabile;
 • echipamentele care nu demonstrează prin audit energetic condiţia de economisire de energie în raport cu cea consumată în anul anterior finanţării, la nivelul proiectului întreprinderii;
 • cheltuielile privind informarea, publicitatea şi auditul financiar;
 • costurile care nu sunt direct legate de obţinerea unui nivel mai ridicat de eficienţă energetică;
 • orice alte cheltuieli care nu fac obiectul proiectului;
 • achiziţiile cu activele corporale „second-hand”;
 • TVA.

Sprijin financiar

Max. 1,2 mil. EUR/proiect, reprezentând maxim 65% din costurile eligibile

Sesiune

14.12.2022 – 15.02.2023

(a fost solicitată prelungirea cu 3 luni a apelului)

 
 1.  

Apel

PNRR– C9 – I.3. – M.1.  Digitalizarea IMM

Destinaţie

Sectorul privat

Administrare

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene[3]

Beneficiari eligibili

IMM

Status apel

În curs de deschidere

Obiectiv specific

Sprijinirea digitalizarea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), ceea ce ar putea contribui ulterior la creşterea competitivităţii, favorizând inovarea acestor întreprinderi şi facilitând noi formule de lucru.

Buget

347,5 mil. EUR

Condiţii eligibilitate

Solicitanţii eligibili îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • au calitatea de întreprinderi mici, mijlocii sau microîntreprinderi (IMM);
 • au fost înfiinţate cel târziu la 31.12.2021;
 • nu au avut activitatea suspendată în 2022;
 • au înregistrat profit în anul fiscal 2021;
 • nu sunt întreprinderi considerate „în dificultate”;
 • nu desfăşoară activităţi de jocuri de noroc, nu au legătură cu industria de tutun, nu desfăşoară activităţi de dezvoltare imobiliară sau financiară, nu desfăşoară activităţi în domeniul extracţiei sau prelucrării de petrol sau gaze;
 • activitatea pentru care se solicită finanţare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat la data de 31 decembrie 2021. Proiectul se poate implementa în una sau mai multe locaţii de implementare, aflate în aceeaşi regiune de dezvoltare.
 

Cheltuieli neeligibile

 • achiziţia de echipmente second-hand;
 • cheltuielile de personal;
 • cheltuieli privind costuri administrative;
 • achiziţia de terenuri;
 • achiziţii în regim de leasing.

Sprijin financiar

Între 20.000 – 30.000 EUR (microîntreprindere)

Între 20.000 – 50.000 EUR (întreprindere mică)

Între 20.000 – 100.000 EUR (întreprindere mijlocie)

Sesiune

15.02 – 18.04.2023

 1.  

Apel

PNRR– C6 – I.1. –Managementul deşeurilor

Destinaţie

Sectorul privat

Administrare

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor[4]

Beneficiari eligibili

IMM

Status apel

În curs de deschidere

Obiectiv specific

Accelerarea procesului de extindere şi modernizare a sistemelor de gestionare a deşeurilor în România cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenţie, reducere, reutilizare şi valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile şi tranziţiei la economia circulară.

Buget

286 mil. EUR

Condiţii eligibilitate

Beneficiarul este autorizat să desfăşoare activitate în cel puţin două dintre domeniile de mai jos:

 • 3821 – tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;
 • 3822 – tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase;
 • 3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate;
 • 3831 – demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
 • 3811 – colectarea deşeurilor nepericuloase;
 • 3812 – colectarea deşeurilor periculoase.

În plus:

 • solicitantul nu trebuie să se afle în stare de insolvenţă sau faliment sau obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară;
 • să nu fie în dificultate;
 • să fi efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită finanţarea, în cei doi ani anteriori depunerii cererii de finanţare;
 • să nu fie autorizat să desfăşoare cel puţin una din activităţile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN: 3821 - tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase; 3822- tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase; 3832- recuperarea materialelor reciclabile sortate; 3831- demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor; 3811 - colectarea deşeurilor nepericuloase; 3812 - colectarea deşeurilor periculoase.
 

Cheltuieli neeligibile

 • cheltuielile cu achiziţia de cap tractor sau mijloace de transport nespecializate aferente activităţilor prevăzute la CAEN 3811 şi CAEN 3812;
 • orice alte cheltuieli care nu fac obiectul proiectului;
 • achiziţiile cu activele corporale „second-hand”;
 • TVA.

Sprijin financiar

Între 500.000 EUR şi max. 8,4 mil. EUR / proiect

Sesiune

T1 2023

 
 1.  

Apel

Investiţii în producţie – HG 959/2022 (sesiunea 2)

Destinaţie

Sectorul privat

Administrare

Ministerul Economiei[5]

Beneficiari eligibili

Micro, IMM, întreprinderi mari

Status apel

În curs de deschidere

Obiectiv specific

Acordarea de granturi pentru investiţii destinate industriei prelucrătoare.

Buget

150 mil. EUR

Condiţii eligibilitate

 • nu sunt considerate întreprinderi în dificultate;
 • asigură o contribuţie financiară de cel puţin 25% din costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin finanţare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public;
 • au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciţii financiare încheiate;
 • investiţiile realizate au o valoare, în echivalent lei, de minimum 3 milioane euro;

Lista sectoarelor de activitate eligibile

CAEN din clasele 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38

Sprijin financiar

Max. 45 mil. EUR / proiect

Până la 60% sprijin nerambursabil sau chiar 80%, în cazul întreprinderilor mici

Sesiune

T1 2023 (martie – est.)

 
 1.  

Apel

FOND DE MODERNIZARE: Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile

Destinaţie

Sectorul privat

Administrare

Ministerul Energiei

Beneficiari eligibili

Start-up / micro / IMM / întreprinderi mari

Status apel

În curs de deschidere

Obiectiv specific

Producţie majorată a energiei electrice din surse regenerabile prin instalarea de noi capacităţi de producere a energiei din surse regenerabile

Buget

550 mil. EUR (multianual)

Condiţii eligibilitate

 • să aibă ca activitate înscrisă în Statutul societăţii, între altele, activitatea privind producerea de energie electrică (corespunzătoare Diviziunii 35 - „Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apa caldă şi aer condiţionat”, clasa CAEN 3511 – Producţia de energie electrică;
 • solicitantul NU este întreprindere în dificultate;
 • investiţia nu a mai beneficiat de sprijin nerambursabil;
 • proiectul are avizul tehnic de racordare (ATR) pentru locul de producere.

Activităţi eligibile

Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene, din surse solare, din biomasă, biogaz, din energie geotermală sau din surse hidro.

Sprijin financiar

Max. 20 mil. EUR / aplicant – 100% nerambursabil din costurile eligibile

Sesiune

T1 2023

 
 1.  

Apel

FOND DE MODERNIZARE: Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum

Destinaţie

Sectorul privat

Administrare

Ministerul Energiei

Beneficiari eligibili

Start-up / micro / IMM / întreprinderi mari

Status apel

În curs de deschidere

Obiectiv specific

Producţie majorată a energiei electrice din surse regenerabile prin instalarea de noi capacităţi de producere a energiei din surse regenerabile

Buget

525 mil. EUR (multianual)

Condiţii eligibilitate

 • să aibă ca activitate înscrisă în Statutul societăţii, între altele, activitatea privind producerea de energie electrică (corespunzătoare Diviziunii 35 - „Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apa caldă şi aer condiţionat”, clasa CAEN 3511 – Producţia de energie electrică, până la momentul contractării;
 • activităţile proiectului nu vor fi începute înainte de data depunerii ofertei pentru finanţare la Ministerul Energiei, cu excepţia obţinerii terenurilor şi lucrărilor pregătitoare, cum ar fi obţinerea avizelor şi autorizaţiilor şi realizarea studiilor de fezabilitate;
 • solicitantul NU este întreprindere în dificultate;
 • ajutoarele pentru investiţii se acordă numai instalaţiilor noi, fără finanţarea capacităţilor de stocare a energiei;
 • investiţia nu a mai beneficiat de sprijin nerambursabil;

Activităţi eligibile

Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene, din surse solare, din biomasă, biogaz, din energie geotermală sau din surse hidro.

Sprijin financiar

Max. 20 mil. EUR / aplicant – 100% nerambursabil din costurile eligibile

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9481
Diferență: 0,1538
Ieri: 4.9405
Azi: 4.5740
Diferență: -0,3768
Ieri: 4.5913
Azi: 5.6203
Diferență: -0,1084
Ieri: 5.6264
Azi: 4.9827
Diferență: -0,5131
Ieri: 5.0084