Companii

Companiile de stat vor fi mai atent monitorizate de FMI în noul acord

Companiile de stat vor fi mai atent monitorizate de FMI în noul acord

Autor: Claudia Medrega

24.01.2011, 23:55 47

Companiile de stat vor fi mult mai bine monitorizate în bazanoului acord preventiv cu FMI, având în vedere nivelul ridicat alarieratelor, iar Fondul consideră că resursele din privatizareasocietăţilor viabile ar putea asigura şi o finanţare mai ieftină adeficitului bugetar, potrivit unor surse apropiatenegocierilor.

"Problema arieratelor a fost mai dificilă decât a estimat FMI laînceputul acordului. În noul program, FMI ar putea să monitorizezemai atent companiile de stat şi ar putea să insiste în negociereanoului acord pentru privatizarea, reorganizarea sau lichidareamarilor companii de stat", au spus sursele citate.

Bilanţurile celor mai mari 45 de companii controlate de stat, cu200.000 de angajaţi, arată că au avut în 2009 în total pierderi de70 mil. euro. Salariaţii acestor companii câştigau însă dublu faţăde media pe economie. În noiembrie anul trecut arieratele cumulateale primelor zece companii de stat care înregistrează pierderi seridicau în noiembrie anul trecut la 7 mld. lei, inclusiv restanţeprivind obligaţiile bugetare.

Dacă la începutul acordului cu România, în 2009, reprezentanţiiFMI nu aminteau despre vechea marotă - privatizarea cu orice preţ -de la sfârşitul anului 2010 companiile de stat au revenit în vizor.Ultimul raport al FMI privind România notează eşecul înregistrat înprocesul de reducere a pierderilor celor 10 mari companiimonitorizate în cadrul acordului şi care sunt şi generatoare dearierate în economie şi chiar la bugetul de stat.

La evaluarea precedentă din toamna anului 2010 Jeffrey Franks,şeful misiunii de evaluarea a FMI, a amintit că un domeniu în careevoluţiile au constituit o dezamăgire este cel ce ţine deîmbunătăţirea performanţelor companiilor de stat, recomandarea FMIşi a Comisiei Europene fiind reformarea, privatizarea saulichidarea acestora. Şi se pare că pe problema reformării,privatizării sau lichidării companiilor de stat se va focaliza penoul acord preventiv cu FMI.

Săptămâna trecută, la Viena, Jeffrey Franks a declarat căurmătorul acord cu România va cuprinde ţinte clare privindarieratele companiilor de stat, întrucât rezolvarea acesteiprobleme va elibera resurse suplimentare pentru reluarea creşteriieconomice.

În cadrul acordului actual, FMI şi Guvernul monitorizeazăevoluţiile financiare pentru zece companii de stat, respectivCompania Naţională a Huilei, Termoelectrica, CFR SA, CFR Călători,Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România(CNADNR), Metrorex, CFR Marfă, Electrificare CFR, CompaniaElectrocentrale Bucureşti şi Administraţia Naţională aÎmbunătăţirilor Funciare.

Mihai Tănăsescu, reprezentantul României la FMI, a declaratrecent pentru ZF că în timp ce în multe ţări vecine companiile destat aduc venituri importante la buget, România încă alocă sumeconsiderabile din banii publici pentru ca această categorie decompanii să supravieţuiască.

Va continua acordul cu băncile?

În timp ce acordul cu FMI va continua, sub o altă formă,continuarea înţelegerii cu băncile străine pentru menţinereaexpunerilor în România nu este bătută în cuie, fiind posibil să serenunţe la ea întrucât băncile-mamă îşi menţin voluntar expunerea,potrivit unor surse apropiate negocierilor. "Vom discuta cubăncile, cu BNR şi cu Guvernul. La jumătatea lunii martie va avealoc o întâlnire cu băncile în cadrul căreia va fi discutatsubiectul prelungirii înţelegerii sau a întreruperii. După ce FMI,CE şi BNR au convenit în luna iulie a anului trecut că expunerilepe piaţa românească pot varia într-o marjă de plus/minus 5% faţă denivelul înregistrat în luna martie 2009, băncile nu şi-au diminuatexpunerile, iar unele dintre acestea chiar au majorat-o", au spussursele citate.

Grupurile mamă ale principalelor nouă bănci cu capital străin ausemnat, în august 2009, la Viena, scrisori bilaterale de angajamentpentru menţinerea nivelului expunerii pe piaţa românească lanivelul din martie şi a ratei de solvabilitate a sucursalelor peste10%.

AFACERI DE LA ZERO