• Leu / EUR4.9461
  • Leu / GBP5.7088
  • Leu / USD4.7286
Companii

Contzilla: Obligaţiile firmelor din România privind organizarea contabilităţii

Contzilla: Obligaţiile firmelor din România privind organizarea contabilităţii
28.02.2020, 10:43 4401

Organizarea contabilităţii unei firme este un capitol reglementat în legislaţia românească, societăţile având o serie de obligaţii, în funcţie de tipul de contabilitate aplicat. Astfel, dacă pentru contabilitatea primară şi cea de gestiune nu există restricƫii privind persoana care poate desfăşura respectiva activitate, pentru contabilitatea financiară există câteva condiƫii speciale.

Când vorbim de contabilitatea firmei, termenul se poate referi la mai multe activităƫi, astfel:

a) contabilitatea primară: care este în principal activitatea de întocmire a documentelor justificative care vor servi la înregistrarea în contabilitatea financiara. Pentru această activitate nu este nevoie de un contabil acreditat, ea poate fi realizată de oricine, cu un instructaj adecvat.

b) contabilitatea de gestiune:  aceasta este o activitate care urmăreşte controlul gestiunii interne a unei entităƫi, calculul costurilor şi analiza rezultatelor pe funcƫii, activităƫi, produse, lucrări, servicii. Gestiune înseamnă, mai simplu spus: urmărirea stocurilor, evidenƫa producƫiei, calculul costurilor de producƫie, evidenƫa furnizorilor şi clientilor şi a soldurilor lor, etc., practic tot ce ƫine de „bucătăria interna” a firmei.

c) contabilitatea financiară este acea contabilitate care oferă informaƫii publice şi presupune înregistrarea tuturor tranzacƫiilor unei firme, dupa reguli comune, aprobate prin lege. Rezultatul final al contabilităƫii îl reprezintă situaƫiile financiare, care au o structură identică pentru toate societăƫile dintr-o anumită categorie de mărime, fiind posibilă astfel compararea informaƫiilor financiare între acestea. Tot din contabilitatea financiară se generează informaƫiile pentru stabilirea taxelor şi impozitelor de plată. Potrivit legii contabilităƫii, firmele din România au obligaƫia să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară.

Dacă pentru contabilitatea primară şi cea de gestiune nu există restricƫii privind persoana care poate desfăşura respectiva activitate, pentru contabilitatea financiară există câteva condiƫii speciale.

Există în prezent două posibilităƫi legale, conform Legii contabilităƫii pentru a ƫine contabilitatea unei companii :

Prima este organizarea şi conducerea contabilitatii financiare în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Aceste persoane trebuie să aibă obligatoriu studii economice superioare.

Prin persoană împuternicită să îndeplinească funcţia de director economic sau contabil-şef se înţelege o persoană angajată potrivit legii care are studii economice superioare şi care are atribuţii privind conducerea contabilităţii firmei respective.

A doua posibilitate este cea a externalizării, astfel, contabilitatea poate fi organizată şi condusă şi pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora, potrivit legii şi prevederilor contractuale.

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - astăzi, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9461
Diferență: 0,0142
Ieri: 4.9454
Azi: 4.7286
Diferență: -0,291
Ieri: 4.7424
Azi: 5.7088
Diferență: -0,7597
Ieri: 5.7525
Azi: 4.9311
Diferență: -0,3133
Ieri: 4.9466