Companii

Contzilla.ro: Modificarea Codului fiscal şi a Codului de procedură fiscală – principalele propuneri

Contzilla.ro: Modificarea Codului fiscal şi a Codului de...
03.12.2020, 15:44 746
În data de 02.12.2020, două proiecte legislative ample au fost trimise Preşedintelui României în vederea promulgării: unul vizează Codul fiscal şi unul Codul de procedură fiscală.

Principalele modificări propuse Codul fiscal sunt:

 
 • introducerea unor reguli în privinƫa consolidării fiscale, în ce priveşte impozitul pe profit, prin stabilirea şi înregistrarea unui grup fiscal. Pentru constituirea grupului, membrii trebuie să îndeplinească anumite condiƫii. În ce priveşte realizarea consolidării fiscale, fiecare membru al grupului va efectua calculul indivudual de impozit pe profit pe care îl va trimite persoanei juridice responsabile care va determina un rezultat fiscal consolidat al grupului: profit sau pierdere.
 • se clarifică regimul fiscal al tichetelor cadou acordate partenerilor pentru scopuri de marketing, protocol şi reclamă. Acestea se vor încadra ca venituri din alte surse.
 • în ce priveşte microîntreprinderile, se elimină din baza impozabilă dividendele primite de la o persoană juridică română.
 • se clarifică regimul fiscal al utilizării în regim mixt a autoturismului pe firmă , mai precis al sumelor reprezentând procentul de  50% de utilizare în scop personal. Astfel, pentru microîntreprinderi sau plătitori de impozit specific unor activităţi,  aceste sume nu sunt supuse impozitului pe venit şi nici contribuƫiilor sociale, aşa cum se putea interpreta analizând legislaƫia actuală.Pentru plătitorii de impozit pe profit, acest lucru fusese clarificat în trecut în Codul fiscal.
 • se introduce un termen limită, 30 iunie 2022, pentru aplicarea măsurilor de simplificare care vizează taxarea inversă la livrarea de cereale şi plante tehnice, transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, furnizările de telefoane mobile.
 • se majorează plafonul pentru aplicarea TVA la încasare de la 2.250.000 lei la 4.500.000 lei.
 • cheltuielile suportate de angajator aferente activităţii în regim de telemuncă pentru salariaţii care desfăşoară activitatea în acest regim, potrivit legii, sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal.
 

Tot legat de telemunca, se introduce prevederea că nu sunt impozabile în sensul impozitului pe venit, sumele acordate angajaţilor care desfăşoară activităţi în regim de telemuncă pentru susţinerea cheltuielilor cu utilităţile la locul în care angajaţii îşi desfăşoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă şi abonamentul de date, şi achiziţia mobilierului şi a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numarului de zile din luna în care persoana fizică desfasoară activitate în regim de telemuncă. Sumele vor fi acordate fără necesitatea de prezentare a documentelor justificative.

 • se introduc în rândul cheltuielilor nedeductibile, cheltuielile efectuate ca urmare a unor tranzacţii cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în Lista UE a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
 • se introduce prevederea nouă că în situaţia în care un beneficiar al unei sponsorizări/ burse private/mecenat restituie suma respectivă contribuabilului, potrivit legii, într-un an fiscal diferit de cel în care a fost acordată sponsorizarea/ bursa privată/mecenatul, suma dedusă pentru acea sponsorizare/bursă privată sau mecenat din impozitul pe profit, în perioade fiscale precedente, în limita prevăzută de lege, se adaugă ca diferenţă de plată la impozitul pe profit datorat în trimestrul/anul restituirii sponsorizării/bursei private/mecenatului.
 • se elimină procentul de 30% pentru deductibilitatea ajustărilor de creanƫe.
 • PFA-urile în sistem real vor considera cheltuieli nedeductibile cheltuielile cu amortizarea bunurilor din patrimoniul personal afectate exercitării activităţii.
 • se introduce în vederea clarificării faptul că plafonul de 400 euro al primelor de asigurări de sănătate pentru a fi neimpozabile este determinat pe persoană.
 • în ce priveşte venitul din chirii se introduce prevederea că în situaţia în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb mediu anual al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României, din anul de realizare a venitului.
 • se modifică mai multe prevederi legate de inchirierea camerelor in scop turistic
 • se modifică obligaƫiile intermediarilor in tranzacţiile cu titluri. Acestia vor asigura transmiterea către fiecare contribuabil a informaţiilor privind totalul câştigurilor/pierderilor, în formă scrisă, pentru tranzacţiile efectuate în cursul anului fiscal, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul anterior si vor trebui sa depună anual, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul anterior, la organul fiscal competent o declaraţie informativă privind totalul câştigurilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil. Până acum, termenul era 31 ianuarie
 • termenul pentru depunerea declaraƫiei privind impozitul reƫinut la sursă se prelungeşte cu o luna, până la finalul lunii februarie
 • termenul pentru depunerea declaraƫiei unice devine 25 mai (în loc de 15 martie).

Acestea sunt numai câteva din propunerile de modificare a Codului fiscal, la care se adaugă cele de modificare a Codului de procedură fiscală.

 
 
 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

AFACERI DE LA ZERO