Companii

Contzilla.ro: Raportările contabile semestriale, obligatorii pentru firmele cu cifra de afaceri peste plafonul de 220.000 lei

Contzilla.ro: Raportările contabile semestriale, obligatorii pentru firmele cu cifra de afaceri peste plafonul de 220.000 lei
21.07.2020, 15:58 687

Firmele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei vor trebui să depună raportari contabile semestriale până la 30 septembrie 2020, potrivit unui recent proiect de ordin, publicat de Ministerul de Finanţe.

Spre deosebire de situaţiile financiare anuale, pentru raportările contabile la 30 iunie nu se aplică anumite reguli contabile, respectiv nu este obligatorie inventarierea patrimoniului şi evaluarea tuturor elementelor bilanţiere.

Raportările contabile semestriale sunt mai puţin detaliate decât situaţiile financiare anuale iar informaţiile furnizate sunt destinate în principal instituţiilor statului.

În paralel, entităţile mai au obligaţia de depunere a situaţiilor financiare pe anul 2019. Termenul general de depunere al acestora pentru firme este de 150 de zile de la încheierea exerciţului financiar, însă în anul 2020, datorită contextului epidemiei, termenul a fost amânat până la 31 iulie 2020.

Nerespectarea prevederilor legate de întocmirea şi semnarea situaţiilor financiare, fie ca sunt anuale sau semestriale, se sancţionează cu  amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei, iar nedepunerea în termenul legal se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare, de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de intârziere este cuprinsă între 16 si 30 de zile lucrătoare şi de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare.

În plus faţă de situaţiile financiare anuale şi raportările contabile semestriale, firmele care repartizează dividende în cursul anului din profitul exerciţiului curent, trebuie să depună  situaţii financiare speciale – numite situatii financiare interimare .

Pentru întocmirea acestora trebuie efectuată în mod obligatoriu inventarierea patrimoniului.

Situaţiile financiare interimare se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor.

AFACERI DE LA ZERO