Companii

Cum arată capitalul privat românesc: românii domină în construcţii, restaurante, transport, agricultură şi sănătate. Străinii au 70% din industrie şi 50% din businessul total din România

Autor: Sorin Pâslaru

30.01.2018, 00:08 3186

Companiile private româneşti au ajuns la o cifră de afaceri de 571 mld. lei în 2016, în creştere cu 4% faţă de 2015, dar compa­niile străine au crescut cu 5%, până la o cifră de afaceri de 609 mld. lei, arată datele studiului „Capitalul Privat Ro­mânesc“ realizat de ZF în cola­bo­rare cu  PIAROM – Patronatul In­vestito­rilor Autohtoni din România.

Firmele private româneşti au ajuns astfel la o cotă de piaţă de 46% din cifra de afaceri to­tală din economie, faţă de 47% în anul ante­rior, iar firmele străine cu crescut de la 49% la 50%. Restul de 4% din cifra de afaceri totală de 1.225 mld. lei din 2016 a revenit fir­melor de stat.

Studiul a luat în considerare firmele „ro­mâ­neşti“ ca fiind cele cu capital privat majo­ritar ro­mâ­nesc, firmele „străine“ cel cu capital ma­joritar străin şi firmele de stat cele cu capital majoritar de stat.

Nici o instituţie publică nu urmăreşte evo­lu­ţia investiţiilor firmelor cu capital privat ro­mâ­nesc. BNR şi Institutul de Statistică publică anual un raport asupra investiţiilor străine.

Firmele româneşti au avut în 2016 un re­zultat net – profituri nete plus pierderi nete – de 33 mld. lei, cu 27% mai mare decât în anul an­terior, ceea ce înseamnă o profi­ta­bi­litate, adică rezultat net / cifra de afaceri, de aproape 6%.

Firmele străine au raportat un rezultat net de 19 mld. lei, dublu faţă de anul ante­rior.  Profita­bi­litatea firmelor străine calculat ca rezultat net raportat la cifra de afaceri a fost de 3,1%, la jumătate faţă de anul anterior.

Firmele româneşti domină sectorul de con­strucţii, cu peste 70% pondere, restau­ran­tele şi hotelurile – cu peste 80%, agricultura – peste 80%, servicii de sănătate – 74%, trans­porturi  - 66%, industria alimentară - 60%.

Firmele străine domină rafinarea ţiţeiului – pondere de 97%, industria de automobile – 96%, fabricarea echipamentelor electrice – 84%, telecomunicaţii – 84%, industria metalur­gică - 81%, fabricarea de băuturi – 81% şi fa­bricarea de maşini şi utilaje – 80%.

În general firmele străine domină în activitatea de fabricare/industrie. Firmele româneşti sunt majoritare doar în industria alimentară şi fabricarea de mobilă (58%).

În cele mai mari sectoare din economie – comerţul cu ridicata (afaceri de 259 mld. lei în 2016) şi comerţul cu amânuntul (afaceri de 182 mld. lei în 2016) firmele româneşti au pondere de peste 55%.

Aceasta înseamnă că expansiunea marilor lanţuri de comerţ, majoritatea cu capital străin, încă nu şi-a atins potenţialul şi firmele româneşti rămân cu o pondere majoritară.  

Citiţi mai multe în suplimentul CAPITALUL PRIVAT ROMÅNESC ediţia a III-a

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Bankers Summit'24