Companii

Deputaţii au avizat acordul pe 30 de ani pentru dezvoltarea centralei de la Cernavodă cu americanii. „Pentru România, energia nucleară reprezintă o opţiune strategică, fiind o componentă de bază a mixului energetic naţional.“

Deputaţii au avizat acordul pe 30 de ani pentru dezvoltarea centralei de la Cernavodă cu americanii. „Pentru România, energia nucleară reprezintă o opţiune strategică, fiind o componentă de bază a mixului energetic naţional.“

Autor: Roxana Petrescu

13.05.2021, 11:30 192

Legea pentru ratificarea acordului între Gu­vernul României şi Guvernul SUA pentru dezvoltarea proiectelor nucleare de pe platforma de la Cernavodă a trecut de Camera Deputaţilor, urmă­torii paşi fiind apro­barea Senatului, promulgarea de către şeful statului şi publicarea în Monitorul Oficial.

Acordul negociat în perioada 2019-2020 vizează dezvoltarea unităţilor 3 şi 4 de la Cernavodă, retehnologizarea Unităţii 1, cooperarea în domenii precum regle­men­tarea, cercetarea şi dezvoltarea, schim­buri între laboratoare de cercetare şi uni­versităţi şi pregătirea personalului, potrivit infor­maţiilor cuprinse în expunerea de motive a documentului.

La finalul anului trecut, acordul România-SUA pentru centrala de la Cernavodă a fost anunţat de cele două părţi, suma care ar urma să fie investită în baza acestuia fiind de 8 miliarde de dolari.

„Pentru România, energia nucleară reprezintă o opţiune strategică, fiind o compo­nentă de bază a mixului energetic naţional. Noile politici în domeniul energiei şi climei, inclusiv Green Deal ne obligă la orientarea investiţiilor în capa­cităţi ener­getice curate care să creeze premisele către neutralitate climatică în anul 2050. Sursele regenerabile de energie, inclusiv hidro mare, împreună cu energia nucleară vor contribui la atingerea acestor dezi­derate“, se arată în docu­mentele oficiale.

Acordul va rămâne în vigoare 30 de ani şi va fi prelungit automat cu perioade succesive de cinci ani, cu excepţia cazului în care una din părţi notifică celeilalte părţi intenţia de a nu merge mai departe.

„Adiţional proiectelor actuale, proiec­tului Unităţilor 3 şi 4 şi retehnologizării unităţii 1 de la Cernavodă, acordul prevede şi cooperarea pe termen lung şi foarte lung prin posibilitatea dezvoltării reactoarelor modulare mici în România, pe un amplasament ce urmează a fi stabilit, în vederea asigurării în viitor a flexibilităţii şi sclabilităţii tehnologiilor nucleare“, se mai arată în expunerea de motive.

Centrala nucleară de la Cernavodă a asigurat anul trecut 20% din consumul intern de energie, fiind unul dintre cei mai ieftini şi stabili producători locali.

AFACERI DE LA ZERO