Companii

Efectul eolienelor: energia s-a ieftinit pe bursă peste 30%. Când se va vedea în facturile plătite de populaţie?

Autor: Roxana Petrescu

14.03.2013, 00:09 4424

Facturile plătite de micii consumatori in­dus­triali, care încă mai primesc o parte din ener­gie la preţuri reglementate, ar putea scă­dea cu circa 2-3% din aprilie 2013 ca ur­mare a diminuării semnificative a preţurilor la curent datorită unei producţii tot mai mari de ener­gie eoliană. La casnici, acest lucru se va ve­dea abia din vara acestui an. Primii care bene­fi­ciază de aceste ieftiniri sunt însă marii con­su­ma­tori, care sunt activi direct pe bursa de energie.

Ieri, pe piaţa pentru ziua următoare a bursei de energie OPCOM preţul energiei pen­tru data de 14 martie era de 143,6 lei pe MWh. În aceeaşi zi a anului trecut preţul era de 243,5 lei pe MWh, ceea ce se traduce într-o ieftinire de 40%. Pe întreaga perioadă de la începutul anu­lui faţă de intervalul similar din 2012 oa­menii din piaţă spun că se poate vorbi despre o scădere de peste 30% a preţului mediu pe această platformă.

Şi pe piaţa contractelor bilaterale a bursei, acolo unde se fac tranzacţii pe termen lung, începutul anului a adus în medie o scădere de 10% a preţurilor de încheiere a acordurilor între vân­zători şi cumpărători. Deşi în mod tra­di­ţio­nal pe contractele pe termen lung se obţin pre­ţuri mai bune decât pe piaţa pentru ziua urmă­toare, acum este mai ieftină tranzacţio­narea spot decât cea pe contracte bila­terale. Mai mult, în acest moment, preţul spot al energiei pe bursă este mai mic decât cel al coşului regle­men­tat prin care sunt alimentate populaţia şi o parte din consumatorii indus­triali, care de la 1 ianuarie are o valoare de 175,5 lei pe MWh, potrivit Mediafax.

 

 

„Sunt patru factori care au dus la această situaţie. În primul rând, avem regenerabile mai multe, iar acestea îşi spun cuvântul în preţ. În al doilea rând, centrala de la Brazi pusă în func­ţi­une de Petrom anul trecut funcţionează bine şi livrează energie la preţuri mai mici. Hidro­ele­tri­ca este acum într-o perioadă de funcţionare nor­mală. Pe lângă toate acestea, con­sumul de energie a fost mai redus în pe­rioa­da ianua­rie-fe­bruarie şi pe fondul unor tem­pera­turi mai mari“, explică Ion Lungu, pre­şedintele Aso­cia­ţiei Furnizorilor de Energie Electrică din Ro­mânia (AFEER).

Ieftinirea energiei electrice vine într-un moment în care România s-a angajat în faţa finanţatorilor săi internaţionali să elimine treptat tarifele reglementate din domeniul energiei electrice, având calendare separate de implementare pentru populaţie şi pentru micii consumatori industriali care beneficiază la rândul lor de tarife reglementate. În linii mari aceste calendare presupun ca treptat aceste ca­te­gorii de consumatori să înceapă să fie ali­men­tate prin energie cumpărată de pe piaţa con­cu­ren­ţială şi nu prin coşul stabilit de ANRE. De exemplu, de la 1 aprilie 45% din energia livrată con­sumatorilor noncasnici reglementaţi ar tre­bui să fie cumpărată din piaţa liberă, în timp ce de la 1 iulie 10% din energia pentru populaţie ar trebui cumpărată din piaţa liberă. În acest context, scăderea preţului la energie în piaţă ar trebui să se vadă şi în facturi.

„Cred că pentru consumatorii noncasnici vom putea vorbi de o scădere de circa 2-3% din aprilie a facturii la energie, în timp ce pentru consumatorii casnici scăderea ar putea veni după 1 iulie. Aici impactul va fi ceva mai mic pen­tru că şi procentul care urmează să fie achi­zi­ţionat din piaţa concurenţială este mai mic. În ceea ce priveşte segmentul noncasnic, aproape ju­mătate din impactul creşterii facturilor pe fon­dul certificatelor verzi va fi anulat prin redu­cerea generată de ieftinirea energiei“, explică Adrian Borotea, director de afaceri corpo­ra­tiste din cadrul CEZ România, cel mai im­por­tant investitor în sectorul eolian după ce anul trecut a finalizat un proiect de 1,1 miliarde de euro într-un parc de 600 MW amplasat în două comune dobrogene, Fântânele şi Cogealac.

„În mod normal, circa 20% din consumul de energie se tranzacţionează pe piaţa pentru ziua următoare, iar restul se tranzacţionează pe piaţa contractelor bilaterale“, a spus Bo­rotea.

De exemplu, în acest moment coşul de energie pentru segmentul reglementat este de 175,5 lei pe MWh, potrivit celor mai recente in­for­maţii furnizate de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) şi preluate de Mediafax.

Reprezentanţii ANRE nu au putut fi con­tac­taţi pentru detalii suplimentare, iar cei ai OPCOM nu au răspuns solicitării adresate. În România funcţio­nea­ză în prezent aproape 800 de turbine eoliene cu o capacitate de circa 2.000 MW după investiţii de peste 3 mld. euro. Deşi acest boom a fost alimentat printr-o schemă de sprijin ge­ne­roa­să pusă la dispoziţie de statul român care are ca rezultat creşterea facturilor, energia verde înce­pe să aibă şi o contribuţie pozitivă prin scă­derea preţurilor la energie.

Pe de altă parte, presiunile asupra producă­to­rilor cu costuri mari, în special din zona termo, sunt mai ridicate ca oricând. „Cam în toată Europa preţul energiei este clar într-o tendinţă de scădere şi mă aştept să se producă în continuare ieftiniri. Investiţiile vor avea însă de suferit în acest context, dar cumva, cel puţin la noi, ele trebuie susţinute pentru că în absenţa lor în câţiva ani ne vom cofrunta cu o creştere im­portantă a preţurilor. Avem nevoie de o stra­te­gie pe termen lung în contextul în care multe unităţi trebuie înlocuite“, a conchis Lungu.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Bankers Summit'24