Energie

ANRE a modificat Regulamentul de furnizare a energiei electrice

ANRE a modificat Regulamentul de furnizare a energiei...

Autor: Dorin Oancea

03.02.2023, 12:46 267

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei a modificat, vineri, Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, care întăresc drepturile acestora în scopul de a completa măsurile de protecţie.

Noul Regulament introduce o serie de beneficii, cele mai importante fiind următoarele: furnizorul are obligaţia să eşaloneze la plată sumele datorate de către client, în cazul emiterii facturii cu întârziere, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare; clientul vulnerabil are dreptul să beneficieze de eşalonarea la plată a facturii curente, fără penalităţi, la cerere, pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părţi; clientul final are dreptul să i se notifice în mod corespunzător orice intenţie de modificare a condiţiilor/clauzelor contractuale; clientul final are dreptul să fie informat cu privire la consumul real de energie electrică şi la costurile reale, suficient de frecvent, astfel încât să aibă posibilitatea să îşi regularizeze propriul consum de energie electrică; clientul final are dreptul să încheie contracte de energie electrică la preţuri dinamice, cu condiţia să aibă un sistem de contorizare inteligentă; furnizorul are obligaţia de a deţine o pagină de internet prin care pune la dispoziţia clientului final prin acces parolat, gratuit, în timp real şi securizat informaţii esenţiale la datele proprii privind valoarea facturilor emise şi istoricul de consum aferent locului de consum propriu, transmiterea indexului autocitit, transmiterea şi gestionarea solicitărilor/reclamaţiilor, respectiv un ghid cu explicaţii privind elementele din conţinutul modelului de factură de energie electrică utilizat în relaţia cu clienţii.

Prin aprobarea noului Regulament, ANRE a vizat şi simplificarea conţinutului facturii la energie electrică şi a anexei aferente acesteia, fiind astfel transpuse în integralitate prevederile Anexei 1 – Cerinţele minime privind facturarea şi informaţiile referitoare la facturare din Directiva (UE) 944/2019 privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică şi de modificare a Directivei 2012/27/UE.

În acest sens, conform noului Regulament, cele mai relevante elemente care vor fi cuprinse în viitoarele facturi ale clienţilor finali de energie electrică sunt următoarele: datele de identificare şi de contact ale furnizorului, inclusiv o linie telefonică de asistenţă pentru clienţi, adresă de e-mail şi un formular electronic online care să permită înregistrarea automată a solicitării; informaţii referitoare la intervalul de timp în care clientul poate transmite indexul autocitit, care nu poate fi mai mic de 5 zile; numărul de telefon pus la dispoziţie de către operatorul de distribuţie la care este racordat locul de consum la care clientul poate sesiza direct operatorului de distribuţie întreruperile în alimentarea cu energie electrică, precum şi alte probleme în alimentarea cu energie electrică; data de încetare a contractului, dacă contractul este încheiat pe perioadă determinată; intervalul de citire (în cazul clienţilor casnici se va specifica “maxim 3 luni”).

Totodată, pentru o mai bună înţelegere a facturii la energie electrică, clienţii finali vor primi şi o anexă care va cuprinde, obligatoriu, o serie de informaţii utile, cele mai relevante dintre acestea referindu-se la: comparaţii între consumul actual de energie electrică al clientului şi consumul clientului pentru aceeaşi perioadă a anului anterior, sub formă grafică, în cazul în care facturile au la bază consumul real sau o citire de la distanţă de către operatorul de distribuţie; comparaţii cu un client mediu de energie, din aceeaşi categorie de consum, în cazul în care facturile au la bază consumul real sau o citire de la distanţă de către operatorul de distribuţie; date cumulative cel puţin pentru ultimii trei ani sau pentru perioada calculată de la începutul contractului de furnizare a energiei electrice, dacă aceasta din urmă este mai mică, în cazul în care clientul final dispune de un contor care permite citirea de la distanţă de către operatorul de distribuţie. Datele trebuie să corespundă intervalelor pentru care au fost emise informaţiile de facturare frecvente; informaţii privind drepturile clientului în ceea ce priveşte soluţionarea alternativă a disputelor, inclusiv datele de contact ale entităţii responsabile.

Prevederile noului Regulament se aplică atât clienţilor finali şi furnizorilor de energie electrică, cât şi operatorilor de distribuţie a energiei electrice şi operatorului de transport şi de sistem.